GRADSKO VIJEĆE IMENOVALO

Izabrani članovi Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke

Gradsko vijeće imenovalo je predsjednika i članice Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Sa ciljem sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti članova Gradskog vijeća, sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti te jačanje povjerenja građana donesen je Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Primjenu ovoga Kodeksa prate i nadziru Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća kao prvostupanjsko tijelo i Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća kao drugostupanjsko tijelo.

Za predsjednika i članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici. Na čelo Etičkog povjerenstva na 15. sjednici Gradskog vijeća imenovan je Tihomir Tondini, a za članice su izabrane Tomislava Furčić, Renata Gržić, Jelena Kopajtić i Neda Lukić.

Obveze članova Gradskog vijeća u svrhu sprečavanja sukoba interesa

U obnašanju dužnosti član Gradskog vijeća ne smije svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa.

Sukob interesa postoji kada je privatni interes člana Gradskog vijeća u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes člana Gradskog vijeća može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (potencijalni sukob interesa) te kada je privatni interes člana Gradskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (stvarni sukob interesa).

Između ostaloga, član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta. Također, član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem, posredstvom predsjednika Gradskog vijeća, u roku od 15 dana obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Rijekom te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojih je Grad Rijeka osnivač ili član. Nadalje, član Gradskog vijeća je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, u pravilu u roku od 60 dana od dana izbora ili imenovanja na dužnost.

Ako se pojave okolnosti koje se mogu definirati kao potencijalni sukob interesa, član Gradskog vijeća je dužan deklarirati ga na odgovarajući način i razriješiti tako da zaštiti javni interes. Ako nije drukčije propisano zakonom, član Gradskog vijeća će se izuzeti od donošenja odluka odnosno sudjelovanja u donošenju odluka koje utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili poslovni interes s njim povezanih osoba.

Postupak za praćenje primjene kodeksa i odlučivanje o sukobu interesa

Postupak za utvrđivanje povreda ovoga Kodeksa može pokrenuti Odbor za Statut, Poslovnik i propise na vlastitu inicijativu ili povodom pisane prijave o mogućoj povredi odredbi ovoga Kodeksa.

Pisana prijava mora sadržavati ime i prezime prijavitelja te ime i prezime člana Gradskog vijeća protiv kojeg se prijava podnosi, uz navođenje odredbe ili odredbi ovoga Kodeksa na koju se povreda odnosi.

Podnositelju prijave se jamči zaštita anonimnosti.

Postupak se neće pokrenuti na temelju anonimne prijave.

Za povredu odredbi ovoga Kodeksa, uzimajući u obzir načelo razmjernosti, Gradsko vijeće može članu Gradskog vijeća izreći opomenu ili izdati preporuku.

Više o Kodeksu ponašanja i radu Etičkog povjerenstva Grada Rijeke.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari