4 VIJEĆNIKA MANJE

Izmjenama Statuta Grada Rijeke smanjuje se broj gradskih vijećnika

Foto: Mateo Levak/Riportal

Gradsko vijeće usvojilo je izmjene Statuta Grada Rijeke, utemeljene na izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojima se broj gradskih vijećnika, umjesto sadašnjih 35 smanjuje na 31.

Trenutni članovi Gradskog vijeća nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata u svibnju ove godine.

Gradsko vijeće izmjene Statuta Grada Rijeke te izmjene Poslovnika Gradskog vijeća, također utemeljene na izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donijelo je na svojoj 32. sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine.

Naime, Hrvatski sabor krajem 2020. godine usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i to sa ciljem optimizacije i racionalizacije sustava lokalne samouprave kroz smanjenje broja lokalnih dužnosnika, što bi trebalo doprinijeti znatnim uštedama u proračunima, racionalnijem obavljanju poslova te osiguranju kontinuiteta u njihovu rad jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Gradonačelnik Rijeke i dalje će imati dva zamjenika, no smanjuje se broj gradskih vijećnika

U odnosu na odredbe Zakona koje se odnose na izvršno tijelo, u smislu novih zakonskih rješenja, u Gradu Rijeci se ništa neće promijeniti odnosno gradonačelnik Grada Rijeke će, kao i do sada, imati dva zamjenika.

Jedna od izmjena koja je proizašla iz ovoga Zakona, a u kontekstu racionalizacije sustava lokalne samouprave, odnosi se i na smanjenje broja članova predstavničkih tijela na način da su utvrđene drugačije podjele jedinica ovisno o broju stanovnika.

Tako će u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 100.000 do 200.000 stanovnika, predstavničko tijelo imati 31 člana. Sukladno novom zakonskom rješenju, Gradsko vijeće Grada Rijeke će umjesto sadašnjih 35 članova imati 31 člana.

Trenutni članovi Gradskog vijeća nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata u svibnju ove godine.

Zastupljenost nacionalnih manjina u Gradskom vijeću

Kada na izborima za članove predstavničkog tijela nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, tada će se i nadalje broj članova predstavničkog tijela povećati do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena.

Dosadašnjim zakonskim rješenjem broj članova predstavničkog tijela povećavao se prilikom proglašavanja konačnih rezultata izbora od strane nadležnog izbornog povjerenstva. Sada će Vlada, raspisati dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela.

Elektroničko održavanje sjednica Gradskog vijeća od sada propisano Statutom

Situacija u društvu uzrokovana pandemijom koronavirusa utjecala je i na način rada Gradskog vijeća te je u Statut ugrađeno da se sjednice iznimno, za trajanja posebnih okolnosti, mogu održavati elektroničkim putem. Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti.

Nadalje, novine su i u odredbama Statuta kojima se uređuje privremeno financiranje u slučaju kada nije donesen gradski proračun. Tako ubuduće odluku o privremenom financiranju, osim gradonačelnika, može predložiti Odbor za proračun i financije. Na ovaj način nastoji se povećati mogućnost donošenja odluke o privremenom financiranju u slučaju kad nije usvojen proračun te izbjegava automatizam pri raspuštanju Gradskog vijeća u situaciji ako mu donošenje odluke o privremenom financiranju nije predloženo od strane gradonačelnika.

Uvedena mogućnost podnošenja peticije građana kao oblik participativne demokracije

Zakonom se detaljnije uređuje pitanje održavanja zborova građana kao jedan od oblika participativne demokracije.

Također, građani, osim što imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog akta i rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Grada Rijeke, sada imaju pravo podnositi i peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke. O navedenim prijedlozima ili peticijama Gradsko vijeće mora raspravljati ako ih potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Rijeke te dati odgovor podnositeljima prijedloga ili peticije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana te način podnošenja prijedloga i peticija i odlučivanja o njima bit će propisani posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari