UGLAVNOM ODLIČNO

Je li PGŽ ekološki “ispravna” županija? Prezentirani rezultati kakvoće vode, mora, zraka…

Ilustracija

Na sjednici Kolegija župana prihvaćeno je izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo o provedbi programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika na okoliš za 2019. godinu

Tim su programom bila obuhvaćena ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, higijensko-sanitarni uvjeti, zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, kakvoća mora i kvaliteta zraka. Podaci sadržani u Izvješću ukazuju na veći broj ispitanih uzoraka okoliša, te jednaku kvalitetu čimbenika okoliša u 2019. kao i prethodnih godina zahvaljujući kontinuiranim provođenjem mjera zdravstvene zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša.

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe na području Primorsko-goranske županije tijekom 2019. godine ukazuju na podjednak postotak zdravstveno neispravnih uzoraka u odnosu na prethodnu godinu. Sanitarno-higijenski uvjeti u objektima za promet i proizvodnju hrane ostali su na razini prethodne 2018. godine.

Rezultati ispitivanja u 2019. godini (1,6 % zdravstveno neispravnih uzoraka) ukazuju da je zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju vrlo dobra i na razini je prošle 2018. godine. Postotak zdravstveno neispravnih uzoraka na području grada Čabra (38,5%), manji je u odnosu na 2018. godinu (42,9%), što ukazuje na pozitivan trend, ali i potrebu daljnjeg širenja mreže priključaka na centralni vodoopskrbni sustav te strogo kontroliranje procesa pročišćavanja i dezinfekcije vode. U 2019. godini ukupno je ispitano 833 uzoraka vode za ljudsku potrošnju od kojih samo 13 uzoraka nisu zadovoljavali uvjete, što čini spomenutih 1,6 % zdravstveno neispravnih uzoraka.

Zbog bolje procjene rizika za pojavu legionarske bolesti, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je predložio, a Primorsko-goranska županija prihvatila, program pod nazivom „Legionella pneumophila – monitoring i edukacija“. Programom su obuhvaćeni subjekti od posebnog javnozdravstvenog interesa (klinički bolnički centar, lječilište, psihijatrijske bolnice, thalassotherapije, centri za rehabilitaciju, domovi za starije i nemoćne, sportski centri, dječji vrtići, fontane). Realizacijom programa subjekti su educirani o mjerama koje preventivno moraju poduzimati kako bi se smanjio rizik od pojave legionarske bolesti.

Ispitivanje kakvoće mora na plažama ukazuje da je udio izvrsnih godišnjih ocjena pao s prosječnih 96,0 % za razdoblje od 2015. do 2018. na 91,5 % u 2019. godini. Tijekom 2019. godine izvrsnom ocjenom ocjenjeno je 247 točaka.

Na većini područja Primorsko-goranske županije kvaliteta zraka je I kategorije, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen.

Na jednoj postaji u Primorsko-goranskoj županiji (AP Krasica) zabilježena je II kategorija zbog prekoračenja ciljnih vrijednosti za prizemni ozon. Također, na utjecajnom području Rafinerije nafte Rijeka na Urinju (AP Urinj) zabilježena je II kategorija kvalitete zraka obzirom na sumporovodik zbog premašivanja dozvoljenog broja prekoračenja satne granične vrijednosti (104 puta).

Nadalje, na utjecajnom području ŽCGO Marišćina (AP Marišćina) zabilježena je II kategorija kvalitete zraka obzirom na sumporovodik zbog premašivanja dozvoljenog broja prekoračenja dnevne granične vrijednosti (14 puta) kao i satne granične vrijednosti (274 puta).

Prisutnost neugodnih mirisa oko pogona i na području MO Marčelji potvrđena je olfaktometrijskim mjerenjima, što uz prevladavajući smjer vjetra iz pravca sjeverozapada ukazuje na ŽCGO Marišćina kao izvor.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari