GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ

Kakva je vizija razvoja Rijeke? Danas je usvojen provedbeni plan razvoja grada do sredine 2025. godine, donosimo detalje!

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović usvojio je Provedbeni program Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine.

Provedbeni plan predstavlja dokument kojim se osigurava provedba posebnih ciljeva iz Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027., kojeg je Gradsko vijeće donijelo u ožujku prošle godine. Sukladno viziji grada Rijeke, u Provedbenom programu su navedene aktivnosti koje doprinose razvoju Rijeke kao pametnoga, otvorenoga i otpornoga grada.

Provedbeni program Grada Rijeke za mandatno razdoblje od 2021.-2025., sukladno zakonu, predstavlja kratkoročni akt strateškoga planiranja kojega donosi Gradonačelnik Grada Rijeke i koji će se tijekom njegovoga mandata i provoditi. U tom smislu, iako naslonjen na Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine, u dimenzioniranju Provedbenoga programa uvažene su i mjere odnosno projekti sadržani u Novom ritmu grada – predizbornom programu gradonačelnika Filipovića.

„U Novom ritmu grada istakli smo misiju da je grad Rijeka dobro mjesto za život, grad u kojem se ljudi dobro osjećaju u solidarnoj zajednici. Rijeka je predvodnik u svemu što čini kroz svoj socijalni program, ali i kroz poštivanje različitosti kao neizostavnog dijela našeg identiteta“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Provedbeni program Grada Rijeke sadrži 73 mjere, ukupne vrijednosti 2,4 milijarde kuna. Od toga, 19 mjera vrijednih 301,6 milijuna kuna ima programski karakter i bit će financirane proračunskim sredstvima. Ostale navedene mjere imaju razvojni karakter, o čemu svjedoči i njihova investicijska vrijednost od čak 2,1 milijardu kuna. Od navedenoga iznosa, za dio projekata čija je realizacija započela već je osigurana gotovo milijarda kuna iz sredstava EU fondova, dok će za novoplanirane projekte biti potrebno osigurati još oko 500 milijuna kuna iz istih izvora.

„Provedbeni program se može revidirati jednom godišnje, sukladno kretanjima na nacionalnoj i globalnoj razini, koja su dosta neizvjesna, ali vjerujem da ćemo većinu ovih projekata do kraja mandata provesti u djelo“, kazao je gradonačelnik Filipović, istaknuvši kako su u provedbenom programu navedeni projekti koji predstavljaju temelj za daljnji razvoj grada i kvalitetniji život svih građana.

Vizija razvoja Rijeke do 2030. godine utemeljena na pet strateških ciljeva

Temeljna područja te strateški ciljevi Grada Rijeke do 2030. godine usmjereni ispunjenju vizije su Živjeti u Rijeci 2030. (Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika), Raditi u Rijeci 2030. (Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe), Povezati Rijeku 2030. (Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom) te Sačuvati Rijeku 2030. (Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana).

Uz ova temeljna područja i ciljeve, dodan je i horizontalni cilj “Pametna Rijeka 2030.: regionalni hub za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom” koji će se ostvariti aktivnostima i mjerama u sva četiri tematska cilja, podrazumijevajući specifičan pristup, oslonjen na tehnologiju i inovativna rješenja.

Živjeti u Rijeci 2030. – novi kapaciteti vrtića i škola, uređenje sportskih objekata

Za realizaciju ovoga cilja osmišljena su 34 projekta, od kojih je 15 njih programskoga karaktera (inkluzija, poticaji, javne potrebe u kulturi sportu i sl., stipendije i dr.), dok preostali imaju ulagački i razvojni karakter s ciljem osiguranja novih kapaciteta za smještaj djece predškolskoga i školskoga uzrasta, dodatno uređenje postojećih i obnovu (bazen Školjić) sportskih građevina.

Od postojećih, u programskom razdoblju nastavit će se revitalizacija kompleksa Benčić- Cigleni i T-objekt, dovršetak uređenja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, suvremena prezentacija arheoloških ostataka antičke i srednjovjekovne Rijeke i digitalizacija javne uprave.

VIDEO DANA:

Kao posve nove, potrebno je naglasiti projekt izgradnje stanova za mlade, projekt uređenja Kazališne četvrti te Podatkovni centar Grada Rijeke. Projekt izgradnje stanova za mlade usmjeren je na osmišljavanje i realizaciju modela izgradnje stanova za najam, čime se izravno utječe na kvalitetno rješavanje stambenih potreba mladih, neopterećeno od problema povezanih sa stjecanjem vlasništva. S druge strane, izrada projekata uređenja Kazališne četvrti izravno treba pridonijeti uređenju najizravnijega kontaktnoga prostora buduće marine „Baroš“, kao riječkoga „waterfronta“.

Raditi u Rijeci 2030. – naglasak na razvojni projektima

Realizaciju ovoga cilja treba pomoći s 11 projekata, od kojih su samo tri programskoga karaktera. (Subvencioniranje poduzetnika, Promocija turističke destinacije, Upravljanje poduzetničkim inkubatorima).

Razvojni projekti su primjerice, Startup inkubator Rijeka, Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju Energana, Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, RiBiz – Podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u gradu Rijeci kroz subvencioniranje gospodarskih aktivnosti, poboljšanje poduzetničke klime, unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i digitalizaciju.

Gotovo svi projekti obilježeni su poduzetništvom ili poticanjem poduzetnika ili su obilježja zahvata takva da se na njima mogu graditi oblici novih ponuda (Exportdrvo, Tržnica Brajda, Zametska pećina).

Povezati Rijeku 2030. – u svibnju raspisivanje natječaja za partnera na izgradnji autobusnog kolodvora

U poticanju ostvarivanja ovoga cilja oblikovano je 9 projekata koji su usmjereni na unaprjeđenje javnoga prijevoza i rješavanje njegovih razvojnih potreba (autobaza), na unaprjeđenje sustava mikromobilnosti, rješavanje potreba prometa u mirovanju te daljnji razvoj prometne infrastrukture, posebno u svijetlu uspostavljanja brze gradske željeznice po izgradnji drugoga kolosijeka na dionici pruge Škrljevo-Rijeka- Matulji-Jurdani.

„Pod sintagmom ‘promet u mirovanju“ krije se i sustav javnih i privatnih garaža. Pred raspisivanjem smo natječaja za uređenje kompleksa na Žabici koji podrazumijeva autobusni kolodvor, garažu i komercijalni dio. Tijekom svibnja trebao bi biti raspisan natječaj, a onda u lipnju, budući da vjerujem da će interesa biti, i odabran partner s kojim krećemo u realizaciju tog projekta“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Potreba za realizacijom dijela projekata poput rekonstrukcije prometne mreže u funkciji integracije osobnoga i javnoga prijevoza sa sustavom gradske željeznice, te u funkciji pristupa KBC-a Sušak, urbana i prometna revitalizacija gradskoga središta, razvoj sustava za prihvat vozila u mirovanju i Studija izbora lokacije autobaze, utvrđena je dokumentima prostornoga uređenja, Izvješćem o stanju u prostoru za razdoblje 2007.-2018., kao i Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027.

Sačuvati Rijeku 2030. – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje, sustava toplinarstva i podizanja kvalitete zbrinjavanja otpada

Gotovo svih dvadeset projekata podržava realizaciju ovoga cilja u svijetlu unaprjeđenja stanja čovjekovoga okoliša, a nositelji gotovo polovice projekata jesu komunalna i trgovačka društva u vlasništvu Grada Rijeke. Prema kriteriju visine ulaganja, najznačajnija ulaganja usmjerena su na razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje, sustava toplinarstva i podizanja kvalitete zbrinjavanja otpada s ciljem povećanja izdvajanja reciklabilne komponente. Kontinuitet ulaganja u energetsku obnovu ogleda se u nastavku ulaganja u javne građevine, dok novinu provedbenoga programa čine projekti usmjereni na korištenje obnovljivih izvora energije te podizanja kvalitete javnih prostora s posebnim naglaskom na razvoj sustava javnih zelenih površina.

Konačno, u očuvanju Grada potrebno je voditi brigu i o prikupljanju, izgradnji i korištenju sustava baza podataka, posebno u cilju oblikovanja javnih politika, pa je i takav projekt uvršten u ovaj cilj.

Značajan dio sredstava za realizaciju projekata osiguran je iz sredstava EU (vodna aglomeracija) odnosno putem ITU mehanizma namijenjenih Urbanoj aglomeraciji Rijeka (sustav toplinarstva), a iz istih izvora bit će potrebno osigurati sredstva i za još neke planirane projekte poput energetske obnove i izgradnje solarnih elektrana.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari