NAKON PET SATI RASPRAVE

KOMPLEKS ŽABICA Gradsko vijeće prihvatilo 85 milijuna kuna vrijednu ponudu za prodaju nekretnina za izgradnju kolodvora

Foto: Riportal/ Hrvoje Skočić

Gradsko vijeće prihvatilo je nakon dugotrajne rasprave većinom glasova, 85 kuna vrijednu ponudu za prodaju nekretnina za izgradnju Kompleksa Žabica. Riječ je o povijesnoj odluci kojom bi za 38 mjeseci Rijeka trebala dobiti novi autobusni kolodvor.

Na početku sjednice raspravljalo se imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Predsjednik Odbora Željko Jovanović, pojasnio je kako je Danijel Trinajstić na osobni zahtjev zatražio da se razriješi dužnosti člana Kazališnog vijeća. Odbor je dobio dva prijedloga. Gradonačelnik Grada Rijeke je Odboru predložio da se umjesto Trinajstića imenuje prof.dr.sc. Aleksandar Mijatović. Klub PGS-LABURISTI dostavio je Odboru prijedlog da se za člana Kazališnog vijeća imenuje Dalibor Laginja, poznati riječki scenograf. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja s tri glasa za i dva protiv prihvatio je prijedlog Kluba PGS-LABURISTI da se za člana Kazališnog vijeća imenuje Dalibor Laginja i proslijedio ga Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje, koje je u konačnici i prihvatilo taj prijedlog s 31 jednim glasom i jednim suzdržanim, onim Ljiljane Cjetović.

Prodaja nekretnina za izgradnju Kompleksa Žabica

Gradonačelnik Marko Filipović je kazao kako je o izgradnji Kompleksa Žabica jako puno toga rečeno u prošlosti kao i proteklih mjeseci. Projekt  ide u završnu fazu i treba odrediti u kojem smjeru će se on dalje razvijati.

U proteklih 20 godina izvršene su brojne radnje u cilju realizacije izgradnje novog autobusnog kolodvora.

Priprema projekta trajala je od 2003. do 2010. godine, istraživanje modela realizacije od 2010. do 2013. godine, a promocija na tržištu nekretnina i ulaganja od 2013. do 2022. godine. 2011. godine pokrenuto je ispitivanje mogućnosti izgradnje Kompleksa Zapadna Žabica primjenom modela javno-privatnog partnerstva (JPP).

2013. godine, temeljem rezultata Komparatora troškova javnoga sektora, definiranog Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, odustalo se od realizacije Kompleksa po modelu JPP, jer se primjena tog modela smatrala opravdanom ukoliko su ukupni životni troškovi privatne opcije manji od tradicionalne (proračunske) opcije. U razdoblju između 2013. i 2021. g. promocija Projekta bila je usmjerena na prezentaciju zainteresiranim ulagačima putem sajmova nekretnina, Invest EU portala i dr. 

Tijekom tog razdoblja bio iskazan značajan interes ulagača koji su zahtijevali temeljito preuređenje projekta i to na način povećanja površine trgovačkih sadržaja na čak 30.000 m², smanjenje kapaciteta garaže te minimiziranje površine autobusnoga kolodvora, što je ocijenjeno neprimjerenim. Projekt je bio uvršten u katalog investicija Grada Rijeke i PGŽ, kao i u državnom katalogu. Slijedila je promocija na tržištu nekretnina. Uvažavajući moguće promjene interesa na tržištu nekretnina, Grad Rijeka je angažirao tvrtku Colliers Advisory, koja je izradila Studiju najbolje namjene s analizom isplativosti optimalnoga scenarija za kompleks Zapadna Žabica. Trebalo je  provjeriti aktualnost projekta u odnosu na interes tržišta.

Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj

Prema preporukama konzultanata projektanti iz tvrtke 3LHD su 2017. izradili izmjene idejnoga rješenja kompleksa i studiju optimizacije autobusnoga kolodvora prema kojoj bi se broj perona mogao smanjiti s predviđenih 18 na 14, a sama zgrada skratila za 50, 70 i 80 m. Ovim zahvatima ne utječe se na oblikovanje zgrade, smanjuje se kapacitet garaže na 800 mjesta, što je kapacitet predviđen Detaljnim planom uređenja, a smanjena je i bruto razvijena površina za 5-10.000 m² .

Korisne stručne podloge

Spomenute studije predstavljale su korisne stručne podloge za donošenje Odluke o prodaji lokacije Zapadna Žabica u svibnju 2022. godine. U okviru Natječajne dokumentacije natjecateljima je ostavljena mogućnost izmjene projektne dokumentacije, ali uz poštivanje odredbi utvrđenih Detaljnim planom uređenja, zadržavanje kapaciteta prihvata vozila na razini od 800 mjesta, izvedba autobusnoga terminala s 14 perona i pratećih sadržaja za prihvat putnika, s time da trgovački sadržaj ne može prelaziti površinu od 8.000 m².

Na natječaju je bila istaknuta cijena od 66 milijuna kuna , a postignuta  je cijena od 85 milijuna kuna. Analiza ponude je bila vrlo detaljna. Informacije su zatražene i od veleposlanstva republike Austrije. Poslao sam prijedlog Gradskom vijeću da ovu lokaciju prodamo i da se krene u njenu realizaciju.

U materijalu su vijećnicima dane sve informacije

Krajem lipnja održana  prezentacija o benefitima i razvoju projekta u proteklih dvadeset godina, a uoči sjednice gradskim je vijećnicima poslan tekst nacrta kupoprodajnog ugovora za kupnju nekretnina. Tvrtka je već uplatila Jamčevinu u iznosu od 1,5 milijuna kuna Gradu i jamčevinu Rijeka plusu. Prema natječaju kupac ima obvezu podmiriti 70% kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina i 30% u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole.

Kupac je također u obvezi platiti Gradu Rijeci stvarne troškove pripreme nekretnina. Ugovor će bit sklopljen u roku od 60 dana, a ponuditelju određen rok od 13 mjeseci za ishođenje građevne dozvole te nakon toga dvije i pol godine za realizaciju projekta. Ponuđena kupoprodajna cijena za 27/50 dijela nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke iznosi 45.985,050,00 kn, dok za 23/50 dijela nekretnina u vlasništvu RIJEKA plus d.o.o. iznosi 39.172.450,00,00 kn.

“Radi se o Kompleksu koji je predmet političkih rasprava dugi niz godina. Ovom odlukom smo nadomak rješenja pitanja autobusnog kolodvora i povećanja parkirnih mjesta. Radi se o veoma jakom partneru koji djeluje na području više država. Ponuditelj ima 13 mjeseci da ishodi građevnu dozvolu, uz mogućnost da je izmijeni u dogovoru s Gradom Rijeka, ali sukladno DPU. U roku od tri godine moglo bi sve biti dovršeno. Benefiti su veliki, kako proračunski, tako i razvojni jer će se očistiti Riva od auta. Uz zaradu od prodaje zemljišta tu je i zarada od komunalne naknade. Dio prihoda od prodaje utrošit će se za planiranje novih parkirnih mjesta. Tako je Rijeka plusu dat zadatak da se projektira garaža na Potpinjolu, a razmišlja se i o drugim garažama u gradu. Rijeka plus intenzivno radi na uvođenju više reda i sigurnosti u prometu u mirovanju na širem području centra grada”, rekao je gradonačelnik.

Adriano Rogić u ime Odbora je kazao kako je održana tematska sjednica na kojoj su predstavljeni alternativni modeli za izgradnju tog kompleksa. Predstavljene su mogućnosti korištenja bespovratnih  sredstava iz EU fondova, već iduće 2023.g. a prema najavi ravnatelja Fonda koristit će ga sedam jedinica lokalne samouprave.

Petra Karanikić i Duško Milovanović

“Klub SDP-a će podržati ovu točku i daje mu punu podršku, nada se da će presuditi razum a ne populizam” kazao je Duško Milovanović, komentirajući neke netočne informacije koje su u medijima izjavljivale određene političke opcije. “Grad ne prepušta zemljište koje kupljeno za 33 milijuna kuna nego ga prodaje za 68 milijuna kuna. Obraćanje Ministarstvu mora za opcije financiranja iz EU fondova je u dva navrata 2018.g. i 2020.g. bilo bez uspjeha, a sad preko noći je došlo do gotovo filmskog obrata. Nema također niti mogućnosti da investitor jednog dana odluči dignuti jedan kat,  kako to određeni tvrde. Ugovorom su navedeni svi osiguravajući elementi i Grad ima sve opcije kontrole realizacije projekta. Čeka nas nesigurna zima i povećanje cijena građevinskog materijala čiji će teret snositi investitor. Ovo nije sukob SDP-a i HDZ-a, već naša želja da se ovaj projekt dovede kraju”, rekao je Milovanović.

Vedran Vivoda (AM) je kazao da ne vidi vezu između Rive i žabice i micanja auta, jer Rivom upravlja Lučka uprava koja je sama rekla da će to nadoknaditi parkiralištem na Delti. Josip Ostrogović (HDZ) je kazao da Milanović govori kao konzultant investitora. “Pričate da ćete izgraditi autobusni kolodvor. Vi nećete izgraditi ništa jer ovo što vi radite može napraviti i moja baba. Obmanjujete riječku javnost, lažete i obmanjujete. Prodajete gradsku imovinu investitoru. Kad prodate nešto investitoru iza toga nemate nikakva prava”.

Marin Račić (Nezavisni – Centar) je rekao da ih SDP stavlja pred gotov čin, a HDZ nudi rješenje iz šešira i to je po njemu sukob HDZ-a i SDP-a.

Milovanović (SDP): Nikoga se ne stavlja pred gotov čin

Duško Milovanović (SDP), komentirajući izjave Vivode i Ostrogovića je kazao kako se nikoga ne stavlja pred gotov čin, već se Vijeću ostavlja da o tome raspravlja. “Imamo prostorni plan i Ugovor i imamo kontrolu nad razvojem projekta i zato mislimo da je to dobro za Grad Rijeku jer se proračun neće opteretiti, a za 38 mjeseci će građani i turisti imati suvremeni kolodvor s kojim će upravljati respektabilna tvrtka koja će ujedno otvoriti i brojna radna mjesta te uplaćivati komunalnu naknadu”, kazao je Milanović.

SrđanŠkunca i Marko Filipović

Pročelnik odjela za urbanizam Srđan Škunca je pojasnio kako je Odjel za urbanizam još od 2010 g. istraživao modele realizacije, od prodaje prava građenja, za koje je potrebna hipoteka banke, gdje nakon isteka prava građenja objekt prelazi u vlasništvo onoga čiji je objekt, a koji mora investitoru vratiti novac za procijenjenu vrijednost, do javno-privatnog partnerstva koje je bilo razmatrano dvije godine.

“U cilju najava EU da će se moći kombinirati model JPP s fondovima, za javni dio programa, privatni partner je trebao izraditi kompleks, osigurati održavanje građevine tijekom cijelog trajanja, upravljati s autobusnim kolodvorom i svim trgovačkim sadržajima, osim javne garaže za automobile i autobuse. Obaveza javnog partnera je bila plaćanje godišnje nadoknade. U pretpostavljenom periodu od 25 godina preliminarni pokazatelji plaćanja privatnom partneru iznose 10.6500.000 kuna koje bi morao platiti Grad i isto toliko Rijeka plus. Dakle morali bismo privatnom partneru uplatiti 532 milijuna kuna, odnosno preko 70 milijuna eura, a nakon isteka modela bili dužni isplatiti i vrijednost građevine”, kazao je Škunca.

Možda je prodaja najisplatljivija, ali da je analiza rađena prije natječaja nama bi bilo lakše odlučiti, replicirao je Račić.

Vedran Vivoda je dodao kako je prema njegovoj informaciji bilo investitora za opciju javno-privatnog partnerstva jer se ista tvrtka raspitivala o toj mogućnosti, a projekt koji se gura je megalomanski s premalim bojem perona. Iva Davorija (Možemo) je kazala kako se s ovom odlukom krenulo ishitreno i da su se Odjel za urbanizam i gradonačelnik usuglasili, da je tako lakše.

Josip Ostrogović (HDZ): Ovo se nekom čarolijom pretvorilo u prodaju nekretnine

Josip Ostrogović (HDZ) je kazao da se mora odlučiti je li Grad ovdje zbog građana ili investitora.

“Ne može se uspoređivati vrijeme od prije deset godina, kada su cijene parkinga bile niže. Ovo se nekom čarolijom pretvorilo u prodaju nekretnine. Bilo  bi normalno da je treći grad u Hrvatskoj, najtransparentniji grad imao tematsku sjednicu Gradskog vijeća na tu temu, na kojoj bi se predstavile sve tri opcije i što bi one značile za tri, deset, dvadeset godina. Možemo dobiti gotovo 200 milijuna kuna nepovratno. Trebali smo stati, razdijeliti projekt na tri dijela. Vaša izjava da ne vjerujete HDZ-u ni kada darove nose, je dno dna. Ako se privatnom investitoru isplati a nama ako imamo 200 milijuna nepovratnih sredstava ne isplati, onda je netko lud. Što će se dogoditi ako investitor ne dobije građevnu dozvolu. Što ako konzervatori ne daju suglasnost, jer u ovoj dokumentaciji je mišljenje konzervatora negativno. Možda su ga dali ali ja ne znam na temelju čega. Čemu tolika žurba? Što ako ta tvrtka za pet godina propadne? Tada vlasnik postaje stečajni upravitelj koji će to staviti na bubanj”, kazao je Ostrogović.

Replicirajući Ostrogoviću, vijećnik Marin Račić (Nezavisni Centar) je kazao kako je natječaj bio raspisan 5. svibnja, a gospoda iz Ministarstva su došla nakon dva mjeseca. Zašto nisu došli ranije i ukazali na te opcije dobivana bespovratnih sredstava? Zašto nisu odgovorili na dva upita o mogućnosti financiranja iz EU fondova koja je Grad postavio ministarstvu 2018.g. i 2020?

Vijećnici HDZ-a

Ostrogović je rekao da je cijela ova priča farsa i da Grad nema dokumentaciju kojom bi se trebao prijaviti na natječaj. Treba napraviti dokumentaciju, a za to treba dva tri mjeseca, a Grad to nema niti može.

Gradonačelnik Marko Filipović je rekao da se ovom modelu može raspravljati.

Marko Filipović: Meni ne pada na pamet kreditno zaduživanje u ovakvim uvjetima

“Vi ste član jednog državnog poduzeća i mirno plovite u državnoj firmi. Nisam nikad dovodio u pitanje suradnju s bilo kojom vladom. Rijeka je najvažnija luka i treći grad u RH i normalno je da Grad inzistira da se u njega ulaže, jer to nisu novci HDZ-a, već građana Hrvatske, kao što niti sredstva EU Fondova nisu sredstva HDZ-ove Vlade, a već svih građana Hrvatske.  Vaša tvrtka  s privatnim kapitalom realizira investiciju 500 metara odavde. Vama to ne valja. Povjerenstvo za sukob interesa vam je dalo mišljenje da trebate dati ostavku na članstvo u Vijeću, jer je to nespojivo s vašom funkcijom. CERP imenuje članove Nadzornog odbora državnih tvrtki, tako i Luke Rijeka. Imenovanje je svojedobno potpisao Darko Horvat, ministar kojeg su priveli, da li je pod istragom ili prijavom, ne znam. On je imenovao upravu Luke Rijeka. Ta ista uprava je raspisala natječaj koji je trajao 15 dana za lokaciju parkirališta na Mlaci koja je prodana tvrtki Best in parking koja tamo razvija svoju investiciju. Postignuta cijena je 1.7 milijuna, dok je ovdje postignuta znatno više cijena po metru četvornom. Luka Rijeka je državna firma, a vi ćete mi reći da HDZ nema utjecaja na to. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje je političko, a ne stručno tijelo. U ovom kontekstu sve gradske  tvrtke koje se javljaju na EU natječaje znaju kako se prijaviti i kako napraviti dokumentaciju. Nama bi po ovom vašem modelu trebalo desetak godina da izradimo kolodvor, a mi ovdje nudimo 38 mjeseca. Ovdje se radi o opstrukciji projekta, rekao je Filipović.

Marko Filipović se ponovno vratio na EU fondove i tvrdnji da je to moguće početkom iduće godine i da će to biti brzo i efikasno, kako to kaže vijećnik Ostrogović. Činjenice su te da tog programa nema, ne zna se kad će biti usvojen, niti hoće li ga biti. Ministar je 2018.g. pozvao da mu dostavimo dokumentaciju, mi smo to učinili i nismo dobili nikakav odgovor. Ravnatelj Damir Šoštarić iz Uprave za EU fondove i strateško planiranje je rekao na Odboru da je moguće povući najviše deset milijuna Eura. Dakle, ako to i bude moguće u narednom operativnom razdoblju, bit će moguće dobiti  sredstva samo za prihvatljive troškove, dakle najviše deset milijuna, jer JASPERS teško daje više. Kao i kod Sortirnice, koja je realizirana EU sredstvima, za upravljanje takvim objektom smo dužni provesti natječaj. Ako izradimo autobusni kolodvor EU sredstvima, onda moramo provesti natječaj tko će upravljati kolodvorom. To je jasno rečeno na Odboru. Zanimljivo je da su svi koji su vezani uz EU fondove  članovi HDZ-a i ili su pod istragom ili u zatvoru zbog makinacija EU sredstvima. Nama je i direktor SAFU-a u zatvoru. Taj projekt koji vrijedi 70 milijuna eura nije moguće u potpunosti financirati iz EU fondova. Meni ne pada na pamet kreditno zaduživanje u ovakvim uvjetima, a  niti financiranje iz proračuna, rekao je Filipović.

Adriano Rogić (HDZ) je rekao da je sramotno je da je inicijativu o pozivanju djelatnika ministarstva napravio odbor, a ne Grad Rijeka. To je trebao napraviti Grad ili Odjel za urbanizam. Aleksandar-Saša Milaković (Most) je pitao da mu se odgovori ima li Grad pozitivno mišljenje konzervatora.

Pročelnik Srđan Škunca je pojasnio kako je 2018. g. Ministarstvo pokrenulo anketiranje, odnosno istraživanje koji gradovi u Hrvatskoj trebaju nove kolodvore. 2019.g. osobno je izvršio prezentaciju u Ministarstvu, dokumentacija je ostavljena u Ministarstvu,  a kasnije su poslani i dokumenti u elektroničnom obliku. U dvije i pol godine nije bilo nikakve razmjene informacija za sve gradove koji su bili na tom sastanku. Da je informacija i komunikacija postojala, vjerojatno ne bi napravili ovakav natječaj. Što se pozivanja očitovanja konzervatora iz 2010., ono danas nije relevantno.

‘Klub Mosta će podržati ovu odluku’

Klub Mosta, kako je rekla Petra Mandić će podržati ovu odluku. Troje će biti za, a jedan član kluba će biti suzdržan.

“Prikupljajući informacije o konceptu privlačenja iz fondova dobili su potpunu i stručnu informaciju da se može isključivo neprofitni dio financirati. Preneseno im je  kako mogućnost financiranja nečeg drugog nije jasno decidirano određena. Niti Europa još nije s time čista i ne zna se hoće li se i kada uopće ići s raspisom i na koji način. Zanimalo nas je da li se Grad kroz natječaj i ugovor zaštitio u potpunosti. Raspitali smo se kod dva odvjetnička društva, iz Rijeke i Zagreba i upitali i dva stručnjaka koji rade na upravljanju nekretninama, da li se Grad ugovorom zaštitio. Dobili smo potvrdu da su izuzev prava prvokupa, poduzete sve mjere zaštite koje u ovom trenutku u RH postoje. Smatramo da u ovom trenutku bolje opcije nema. Spekulacije tko je kriv našu odluku neće primijeniti. Kolodvor mora čim prije biti gotovo i izuzetno je važan za Grad Rijeku. Grad Rijeka nikada neće moći financijski realizirati bilo koju od ove druge tri opcije i zato ćemo podržati ovu odluku, rekla je Mandić.

Tea Mičić Badurina u ime kluba PGS Laburisti je kazala kako građani žele novi kolodvor. To je nešto što su i oni obećavali i na to svako istraživanje javnog mijenja ukazuje. “Konačno je pronađen uspješan partner koji je to spreman učiniti u roku tri godine. Ne vidimo bolju opciju. Organizirali smo sastanak s investitorima koji je održan jučer na kojem su ih investitori uvjerili da će za tri godine realizirati investiciju. Sljedeće što su htjeli riješiti je bilo parkiranje građana koji žive u centru grada i koji su do sada imali povlaštenu parkirnu kartu. Na tom sastanku je investitor prihvatio da određeni broj parkirnih mjesta bude određen ugovorom. Trebat će svakako riješiti  probleme prometne komunikacije oko samog objekta i dvosmjerni promet rivom. U klubu smatraju kako se Grad ozbiljnije i na vrijeme mora pozabaviti organizacijom prometa u središtu grada te uspostaviti Odjel ili službu koja će se samo time baviti”, rekla je Mičić Badurina.

Davor Štimac tražio odgodu donošenje odluke za šest mjeseci

Davor Štimac je kazao kako su tražili da im se dostavi ugovor, a zatim su na sastanku Odbora doznali da postoji mogućnost i drugog modela kroz novi operativni program 2021.- 2027., za kojeg je ravnatelj Šoštarić najavio početak otvaranja za šest mjeseci. Prema Šoštarićevim riječima projekt o kojem se radi je zreo i mogao bi ući u određene procjene. Traži da se odgodi donošenje odluke za šest mjeseci i napravi nova fizibiliti studija. Klub je predao valjani prijedlog u pisanom obliku koji je podijeljen vijećnicima kojim se traži odgoda glasovanja o Prijedlogu odluke o prodaji nekretnina Kompleksa Žabica, radi vraćanja Prijedloga odluke Predlagatelju na dodatnu obradu, s obzirom na to da sadrži samo „prijedlog prodaje zemljišta”, dok alternativni modeli financiranja projekta „Kompleksa Žabica” nisu odgovarajuće obrađeni, a time priječe Vijeće u donošenju odluke koja je u najboljem interesu građana Rijeke.

Davor Štimac i Marin Račić

Iva Rinčić (Nezavisni) je kazala kako jesu za to da se kolodvor izradi. “Prezentiran nam je samo jedan model i mi smo u jednoj fazi razmatrali da ga podržimo. Nakon niza informacija i razgovora koje smo obavili zaključili smo da je ponuđeni problem problematičan jer je star više od deset godina. Zanima nas je li moguće napraviti neko rješenje koje bi obuhvatilo autobusni, pomorski i željeznički promet. Stigla je samo jedna ponuda i svakako nismo za monopol jer je cilj imati više investitora. Problem je i u neaktivnosti gradske uprave koja preda projekt i onda čeka da ju se pozove, a problematična je i nedobronamjernost državne vlasti koja nas je stavila u neugodnu situaciju. Ne raspolažemo dostatnim informacijama i zato smo tražili odgodu”, rekla je Rinčić. Vedran Vivoda (AM) je kazao da sve ovo pokazuje kako smo nesposobni sami izgraditi kolodvor i garažu. Predlažu bolje prometno i financijsko rješenje izgradnje kolodvora na Delti na području gdje se sada nalazi prigradski promet. Prodaja zemljišta je potpuni nonsens, a Grad će spiskati dobiveni novac za nešto za što mi ne znamo.

Filipović je rekao kako cijeni doprinos svih vijećnica i vijećnika

Nakon dugotrajne pojedinačne rasprave gradonačelnik Filipović je rekao kako cijeni doprinos svih vijećnica i vijećnika.

Naravno da rješenje iz 2007 nije svježe. Čak i ako krenemo u novi projekt i to će rješenje dok se krene u realizaciju  biti zastarjelo. Zato investitor ima obavezu revidiranja projekta u dogovoru s Gradom Rijekom. Ta ponuda ima rok trajanja, isteći će i postati bespredmetna. Vratit ćemo se u pripremu dokumentacije, mijenjanje GUP-a. Izradu nove projektne dokumentacije. Sve su to otežavajuće okolnosti. Odluka je na vama. Ja mogu odlučiti do jedne faze, a vi do druge, za to smo uostalom svi dobili povjerenje građana. Određene političke stranke tražile su dodatna pojašnjenja i zato smo sazvali sastanke na kojima su pojašnjeni su svi elementi ugovora.

U dijelu zaštite Grada Rijeke, kolegica Mandić je s pravne strane dodatno pojasnila sve odredbe koje štite Grad Rijeku i vežu ruke investitoru što smije raditi, na koji način i u kojim rokovima. Što se prava prvokupa tiče, potrudit ću se da se to stavi u ugovor , a potrudit ću se da u nacrt ugovora uđe i mogućnost izdvajanja jednog dijela parkinga za građane koji gravitiraju tom prostoru i koji koriste povlaštene parkirne  karte. Što se tiče informacije o uređenju dijela prostora na Delti, za parking, dok je on bio u Upravnom vijeću Lučke uprave, nisu potaknute nikakve akcije za to. Ako se i pokrenu i bude raspisan natječaj, Rijeka plus će biti tvrtka koja će biti zainteresirana za upravljanje tim parkirnim prostorom. Ukoliko se ova odluka usvoji, za 38 mjeseci imat ćemo kolodvor i garažu s 800 parkirnih mjesta i razumnim komercijalnim prostorom”, kazao je gradonačelnik.

Josip Ostrogović (HDZ) je ponovio kako je ovo ishitrena i nepromišljena odluka i rješenje koje pokazuje da su u Gradu nesposobni odraditi taj projekt.

“Suludo je odbiti model koji uključuje 200 milijuna bespovratnih sredstava. Taj model će iduće godine iskoristiti sedam gradova u Hrvatskoj. Minimum što očekujem od Grada je izrada studije isplativosti koja je trebala biti izrađena prije ovog natječaja. Boji se da je ovo samo početak, što se tiče prodaje gradske imovine. Uskoro će doći na stol i prodaja prostora Dječje bolnice. Trebalo bi prodati i Grad jer bi privatni investitor puno bolje upravljao gradom”, kazao je Ostrogović

Gradsko vijeće Grada Rijeke je prvo glasalo o prijedlogu vijećnika Davora Štimca o odgodi donošenja Odluke o prodaji, koju nije prihvatilo, a zatim većinom glasova prihvatilo 85 milijuna kuna vrijednu ponudu tvrtke Best in Parking – razvoj za kupnju nekretnina radi izgradnje višenamjenske građevine “Kompleks Žabica”.

Prodaja parcele u  Poduzetničkoj zoni Bodulovo

Gradsko vijeće prihvatilo je 172.860,00 eura vrijednu ponudu tvrtke M. A. I. SOLUTIONS iz Rijeke za kupnju jedne od parcela u Poduzetničkoj zoni Bodulovo. Naime, nakon provedenih priprema i iskazivanja interesa Grad Rijeka proveo je javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Bodulovo usmenim nadmetanjem-licitacijom. Od devet ponuđenih parcela prodano je šest, a kako je ponuđeni iznos jedne parcele veći je od milijun kuna o njenoj prodaji moralo je odlučivati Gradsko vijeće. Na građevnim česticama dozvoljena je izgradnja građevine, poslovne – pretežito uslužne namjene maksimalne visine Po+P+2. Grad Rijeka uskoro objaviti natječaj za prodaju preostale tri parcele.

Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo, kojeg je potrebno izraditi radi planirane izgradnje stanova kroz program društveno poticanje izgradnje. Naime, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke planira između Zametske ulice i Ulice Ivana Lupisa izgraditi oko 25 POS-ovih stanova.

Zaduženje KD Autotrolej d.o.o. kod Istarske kreditne banke d.d. Umag

KD Autotrolej dana je suglasnost za kreditno zaduženje za osiguravanje vlastitog udjela u EU projektu kojim će se nabaviti 37 novih autobusa. Autrotrolej će kroz zaduživanje od 9.300.000,00 kn osigurati 15,51% vrijednosti investicije kojom će se obnoviti vozni park, a otplata kredita osigurala bi se iz vlastitih sredstava Autotroleja.

Prihvaćane su izmjene Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima, kojima se omogućuje širem krugu osoba slabijeg socijalnog statusa dobivanje stipendije. Usvojene su dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke te dana prethodna suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka. Time su stvoreni formalni preduvjeti za osnivanje novog Podcentra predškolskog odgoja Baredice. Naime, u cilju obuhvata predškolskim odgojem što većeg broja djece trenutni Područni odjela „Baredice“ Centra za odgoj i obrazovanje preuredit će se u jaslice.
Usvojena je Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2021. godini te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Gradsko vijeće donijelo je Odluku o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra u Uljarskoj 1.
Članovima Gradskog vijeća predstavljen je materijal o poduzetim aktivnostima vezanima uz provedbu Odluke o pripajanju trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. te aktivnosti provedenih u prvih šest mjeseci 2022. godine.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari