OBJAVLJEN JAVNI POZIV

Male komunalne akcije u Rijeci; Predložite uređenja u svojim mjesnim odborima

Grad Rijeka raspisao je Javni poziv namijenjen svim građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje građani smatraju da ih je potrebno provesti na području kvarta, odnosno mjesnog odbora u kojem žive.

Poziv na predlaganje Malih komunalnih akcija je otvoren od 11. do 29. ožujka 2024. godine, a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, također i u Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog online obrasca.

Što su male komunalne akcije?

Male komunalne akcije zapravo su uređenja komunalne infrastrukture prema neposrednim prijedlozima građana i  provode se s ciljem podizanja kvalitete življenja građana na području gradskih kvartova. Konkretne akcije i projekte predlažu građani, udruge građana, predstavnici stambenih i poslovnih zgrada,  vijeća mjesnih odbora i dr., a realiziraju ih Grad Rijeka i gradska komunalna društva.

Odaziv građana na ovaj Javni poziv predstavlja priliku da okoliš u kojem žive usklade sa svojim potrebama, a u gradskom proračunu za to se osiguravaju i potrebna sredstva u iznosu od oko 2,2 milijuna eura svake godine. Na ovaj način građani ne predlažu samo najznačajnije komunalne projekte za svoj kvart, nego i neposredno sudjeluju u kreiranju gradskog proračuna, odnosno sami određuju na što će se sljedeće godine trošiti dio javnog novca. Ovo je jedan od financijski najizdašnijih modela praticipativnog budžetiranja, a Grad Rijeka provodi ga od 2004. godine. Osim kroz predlaganje malih komunalnih akcija, građani mogu sudjelovati u kreiranju proračuna i putem prijave na Riječkog programa lokalnog partnerstva, putem Edukativne proračunske online igre Proračun(ajme), ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna ili koristeći obrazac iz Proračuna u malom koji se na objavljuje svake godine.

Što je moguće predložiti?

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: uređenje zelenih površina, postava klupa i ograda, dodatno uređenje i opremanje dječjih igrališta te igrališta za igru loptom i rekreaciju, sanacija postojećih prometnica, nogostupa, parkirališta, stubišta i pješačkih staza, uređenje prometne signalizacije, postava autobusnih čekaonica, postava tijela javne rasvjete, sanacija divljih deponija i sl.

Budući da se radi o manjim investicijskim zahvatima na obnovi postojećih odnosno izgradnji novih  objekata komunalne infrastrukture, veliki razvojni zahvati, primjerice izgradnja autobusnog kolodvora, javnih garaža, šetnica, biciklističkih staza, pješačkih mostova, objekata vrtića, škola ili sportskih objekata, izgradnja novih prometnica, asfaltiranje bijelih cesta ili pak izgradnja vodovodne, kanalizacijske ili plinske mreže, ne mogu se financirati kroz male komunalne akcije.

Pozivamo građane da budu što konkretniji u svojim prijedlozima, odnosno navedu konkretnu lokaciju za provedbu zahvata. Općenite prijave kojima se, primjerice, predlaže više parkova, zelenih površina ili dječjih igrališta, nije moguće obraditi.

Kako se obrađuju pristigli prijedlozi?

Sve pristigle prijedloge građana analiziraju gradske službe i gradska komunalna društva u smislu moguće izvedivosti, a prioritetne liste projekata za realizaciju formiraju vijeća mjesnih odbora kao neposredni predstavnici građana na određenom području grada.

Obrada pristiglih prijedloga traje od početka svibnja do sredine studenog, a tada se oni obrađeni prijedlozi koji se mogu realizirati dostavljaju vijećima mjesnih odbora. Vijeća sastavljaju redoslijed realizacije komunalnih akcija s obzirom na financijska sredstva namijenjena pojedinom mjesnom odboru.

U konačnici, Plan raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2025. godini usvaja Gradsko vijeće.

Kome i kako uputiti prijedlog?

Građani, udruge građana te ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih objekata svoje prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu mogu uputiti:

Gdje mogu dobiti dodatne informacije?

Za eventualna pojašnjenja i detaljnije informacije možete se obratiti u sjedište Vašeg mjesnog odbora ili Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, gradskog vijeća i mjesnu samoupravu putem tel. 209-296209-297 i na e-mail adresu: mjesna-smu@rijeka.hr i to od ponedjeljka do petka od 08.00 do 12.00 sati.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari