Od ponedjelja se zaprimaju zahtjevi za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 2016. godini

U ponedjeljak, 7. prosinca 2015. godine Grad Rijeke započet će sa zaprimanjem zahtjeva građana za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u 2016. godini

Zaprimanje zahtjeva trajat će do 8. siječnja 2016. godine. U tom periodu zahtjevi će se zaprimati radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Akcija koju organizira Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ne odnosi se na redovne učenike i studente kojima postojeće pravo vrijedi do kraja kolovoza/rujna 2016.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći na https://eusluge.rijeka.hr/SocijalniProgram.

Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u 2016. godini odnosi se na sljedeće kategorije:

Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu) koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.
Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu), čiji ukupni prosječni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca iznosi do 2.000 kuna za jednočlano kućanstvo; do 2.900 kuna za dvočlano kućanstvo; do 3.900 kuna za tročlano kućanstvo; do 5.000 kuna za četveročlano kućanstvo; za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.
Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području (od 1. do 4. zone) mogu ostvariti osobekoje nisu u radnom odnosu a imaju određenu vrstu tjelesnog ili intelektualnog oštećenja (slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70 posto i više te osobe s intelektualnim oštećenjem), stradalnici su Domovinskog rata (dijete, udovac/ica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz DR, hrvatski ratni vojni invalid iz DR i/ili njegovo dijete, ratni i civilni invalid rata, dijete civilnog invalida Domovinskog rata, dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata) ili su dobrovoljni darivatelji krvi (muškarci sa 40 i više davanja, žene sa 25 i više davanja krvi).

Potrebna dokumentacija:

Svi oblici pomoći za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza:
obrazac zahtjeva br. 2 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem internetskih stranica Grada Rijeke: https://e-usluge.rijeka.hr/SocijalniProgram ili www.rijeka.hr)
osobna iskaznica podnositelja zahtjeva i osobe za koju se traži pomoć (originali na uvid i preslike)
OIB svih članova kućanstva osobe za koju se traži pomoć
Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke:
rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra
Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke:
potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca:

– polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
– zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
– samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP potpisan i ovjeren od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili platne liste potpisane i ovjerene od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
– nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
– radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku sredstava ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava i sl.
– umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
– kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
izvadak iz matične knjige rođenih za samohranog roditelja (ne stariji od 6 mjeseci)

Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području (od 1. do 4. zone) :
potvrda o nezaposlenosti ili radnoj neaktivnosti (nezaposlen – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; kućanice – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; umirovljenici do 65. godine – odrezak od mirovine za zadnji mjesec)
stradalnici iz Domovinskog rata – rješenje nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
osobe s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem – rješenje nadležnog tijela o postojanju oštećenja
darivatelji – potvrda Gradskog društva Crvenog križa o statusu darivatelja krvi

(Grad Rijeka)

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari