Općina Viškovo: Ako Marišćina ne može u skladu s dozvolama, treba ju zatvoriti

Smrad sa Županijskog centra za gospodarenje otpadom već mjesecima ugrožava kvalitetu života mještana

Iz Općine Viškovo upozorili su na ponovnu pojavu smrada iz Županijskog centra za gospodarenja otpadom Marišćina te su pozvali mjerodavne da osiguraju postupanje s otpadom u skladu s izdanim dozvolama, bez ugrožavanja okoliša, a ako to ne mogu osigurati – neka zatvore centar Marišćina.

U priopćenju se ističe da smrad sa Županijskog centra za gospodarenje otpadom već mjesecima ugrožava kvalitetu života mještana u sjevernim naseljima Viškova te da unatoč prijavama mjerodavnim službama, apelima, zahtjevima upućenim na sve institucije, odgovora nema, a građani nisu zaštićeni.

„Ono što je je Općina Viškovo dobila kao odgovor na zahtjev za život dostojan čovjeka i pravo na čisti zrak je tek nekoliko odgovora Ekoplusa, koji upravlja Marišćinom, da znaju za problem i da ga pokušavaju riješiti. No, nije riješen, nego se svakim danom pogoršava.“

Iz Općine Viškovo kažu da su o rezultatima zadnjeg koordiniranog inspekcijskog nadzora rada centra doznali iz medija te da veseli da je inspekcija nakon stotina zahtjeva uspjela iz trećeg puta pronaći nepravilnosti.

Navodeći dijelove inspekcijskog nalaza, naglašavaju kako „prevedeno na rječnik običnog građanina, centar ne radi kako treba pa se tako ne postiže kvaliteta i ne proizvodi gorivo iz otpada za koji je centar izgrađen , mjerna postaja ne mjeri sve što bi trebala , ulazna vrata prijema otpada potrebno je popraviti te napraviti niz analiza.“

Stoga su iz Viškova pozvali sve jedinice lokalne samouprave u županiji da pomognu u rješavanju problema, ističući da smrad stvara biootpad te da je prioritet odvojeno prikupljanje biootpada.

„Još jednom apeliramo i na nadležne da osiguraju da se u županijskom centru za gospodarenje otpadom s otpadom i prema okolišu postupa prema izdanim dozvolama i tako da se ne ugrožava okoliš, a ako to nisu u stanju osigurati, neka centar zatvore.,“ poručili su iz Općine Viškovo.

VIDEO DANA: