NE ZATVARAJTE OČI!

Ovo su riječke institucije od kojih možete zatražiti pomoć zbog nasilja u obitelji

Photo: Ilustracija (Davor Puklavec/PIXSELL)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku apelira i moli pomoć svih građana, članova obitelji, prijatelja u zaštiti potencijalnih žrtava nasilja i prijavi sumnje na nasilje.

Pozivi na samoizolaciju i pojačane mjere izolacije, uključujući ograničeno kretanje i/ili potpunu zabranu kretanja, socijalnu izolaciju, mogu imati neposredan negativni učinak na žene, djecu i starije osobe koje su izložene nasilju u obiteljskom kontekstu.

Rizik od pojave nasilja u obitelji te rizici za život i sigurnost žrtava su višestruko uvećani.

Rizici nisu ograničeni samo na kućanstva gdje je nasilje i prije bilo problem, jer osim stresa zbog izoliranosti, strah zbog nesigurnosti posla i financijskih problema, kao i  prekomjerna konzumacija alkohola, također povećavaju rizike i  vjerojatnost sukoba.

Stoga je nužna odgovornost i društva i nadležnih institucija i pojedinaca, kako bismo  omogućili sveobuhvatnu, pravovremenu i odgovarajuću podršku za žene i njihovu djecu u situacijama nasilja, čime bi se prevenirali i spriječili teški ili tragični događaji.

Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku apelira i moli pomoć svih građana, članova obitelji, prijatelja u zaštiti potencijalnih žrtava nasilja i prijavi sumnje na nasilje u situacijama kada:

 • Čujete viku, plač, lomljenje stvari i zapomaganje u vašoj blizini
 • Niste u mogućnosti ostvariti kontakt telefonom i provjeriti je li sve u redu
 • Čini vam se  da je osoba uznemirena, prestrašena, da se neuobičajeno ponaša
 • Čini vam se  da se osobu kontrolira i da joj se ograničava  komunikacija  sa svima

Što je važno da žrtva zna?

 • u situacijama rizika za sigurnost i život odmah zovite 112 i/ili policiju
 • pratite znakove ponašanja nasilnika koji mogu dovesti do eskalacije sukoba
 • napravite krizni plan koji uključuje kontakte susjeda, obitelji i drugih bliskih osoba
 • dogovorite s članovima obitelji ili drugim bliskim osobama „sigurnu riječ“ kojom biste upozorili da ste u opasnosti
 • spremite torbu s osnovnim stvarima, mobitel i dokumente u slučaju nužnosti bijega iz prostora

Što žrtva može očekivati od nadležnih institucija?

 • Odlukom stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske određuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za koordinaciju i organizaciju ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH ili jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave, odnosno pružatelja usluga koji imaju sklopljen ugovor o suradnji
 • Centar za socijalnu skrb postupa po dojavama policije, građana, samih žrtava nasilja kao i po anonimnim prijavama
 • bez obzira na situaciju uzrokovanu korona virusom Centri za socijalnu skrb u postupcima zaštite od nasilja u obitelji na svaku sumnju ili prijavu za nasilje ili zlostavljanje i zanemarivanje djece  postupaju žurno i bez odgode
 • formirani su timovi za krizne intervencije koji i u situacijama kada je ugrožena sigurnost i život (nasilje u obitelji, zlostavljanje i zanemarivanje djece), žurno po dojavi izlaze na teren i  poduzimaju sve potrebne mjere u skladu sa ovlastima i pravilima struke
 • Centri za socijalnu skrb imaju također osigurana 24 satna dežurstva radi postupanja u žurnim i neodgodivim situacijama kakve predstavljaju situacije nasilja u obitelji
 • Podružnice Obiteljskih centara pružaju uslugu savjetovanja i pomaganja, odnosno psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja
 • Stručnjaci u centrima za socijalnu skrb odlaze na teren i provode pojačanu kontrolu i praćenje obitelji u riziku koje su od ranije poznate i koje su u tretmanu
 • Centar za socijalnu skrb će osigurati žrtvi nasilja žuran smještaj kad je to potrebno
 • Unatoč situaciji sa pandemijom COVID 19 u situacijama kada je ugrožen život i sigurnost korisnika, pružatelj usluge ne može odbiti smještaj u kriznim situacijama
 • Pružatelji  usluge smještaja dužni su osigurati uvjete u svrhu osiguravanja obvezne izolacije žrtve u slučaju smještaja u kriznim situacijama

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku napominje da su postupci zaštite žrtava nasilja,  djece i  drugih ranjivih skupina i nadalje prioritet u postupanjima. Stoga su sve ustanove socijalne skrbi i drugi pružatelji socijalnih usluga, kao i nevladine udruge  sukladno ovlastima koje su im dane kao i  pravilima struke  dužne postupati u najboljem interesu žrtve.

Osim policije, žrtve i građani koji sumnjaju na nasilje u obitelji se mogu obratiti za pomoć i na sljedeće adrese:

 • Obiteljski centar Rijeka
  tel. 051/ 338-526
  e-mail: oc-pgz@oc-pgz.hr
 • Pučka pravobraniteljica, podružnica Rijeka
  tel. 051/563-786
  info@ombudsman.hr
 • Pravobraniteljca za ravnopravnost spolova
  tel. 01/4848-100
  e-mail: ravnopravnost@prs.hr
 • Pravobraniteljica za djecu
  tel: 051/311-121, 051/311-110
  e-mail: info@dijete.hr
 • Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
  tel: 01/6102-170
  e-mail: ured@posi.hr
 • Dječji dom „Tić“
  Tel: 051/215-670
  E-mail: tic@tic-za-djecu.hr
 • Centar za participaciju žena u društvenom životu
  Tel: 051/315- 020, 095/315-0200
  E-mail: centar.zena@hi.t-com.hr
 • Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja u Rijeci
  Tel: 051/672-607, 098/852-633
  E-mail: ravnatelj@sv-ana.com soc-rad@sv-ana.com psiholog@sv-ana.com pedagog@sv-ana.com
 • SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava
  Tel: 051/211-888, 091/2118-882
  E-mail: centar@sos-rijeka.org
 • Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka (U.Z.O.R.)
  Tel: 051/673-649
  SOS tel: 0800 333 883
  E-mail: uzor@udruga-uzor-rijeka.hr
 • Regionalni centar za psihotraumu Rijeka (pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka)
  Tel: 051/658-339S
  E-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr

Adresar institucija u cijeloj Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari