Riječka “Čistoća” objavila poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dugova

Photo: Borna Filic/PIXSELL

Komunalno društvo Čistoća objavilo je javni poziv fizičkim osobama za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Čistoća dužnicima fizičkim osobama dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga obračunate do dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba, odnosno na dan 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodi.

Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati ime i prezime, adresu i OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se prilaže ispis podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje kojeg izdaje Financijska agencija.

Zahtjev za otpis duga, sukladno uvjetima određenih u pozivu, podnosi se KD Čistoća d.o.o. na adresu Rijeka, Dolac 14, putem pošte ili neposredno na adresi KD Čistoće u roku od 30 dana od dana objave ove obavijesti.