INOVATIVNI SADRŽAJI

S kolegija župana odaslana podrška kandidaturi riječkog muzeja za prijavu EU projekta DREAM

Na zadnjem Kolegiju župana, Primorsko-goranska županija dala je suglasnost Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za prijavu i partnerstvo u sklopu programa Erasmus+ za projekt DREAM (Digital Resources for Educational Activities in Museums)

VIDEO DANA