STENOGRAM Aktualni sat 18. sjednice Gradskog vijeća: Obersnel o Energu, riječkom orlu, holdingu…

Energo

Duško Milovanović (SDP) postavio je pitanje vezano u problematiku isporuke toplinske energije i formiranje cijene. Kazao je kako se po novinama čita kako je TD Energo uložilo napore da objasni korisnicima kako je došlo do formiranja cijene i razdjela energije po kućanstvima. Zanima ga vodi li Energo računa o toj problematici, i ima li kakvih pomaka u rješavanju problema cijene.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da Energo provodi upravo one aktivnosti koje su mu stavljene kroz zaključke sa sjednice Gradskog vijeća. Napravljena je anketa koja nije polučila neke posebne rezultate, jer je samo 35% svih domaćinstava kojima je poslan zahtjev odgovorilo na anketna pitanja, od tog postotka pola ih se izjasnilo da ne želi koristiti ovakve usluge Energa, što je nekih 17% ukupnog broja korisnika, pa zato Energo nije mogao pokrenuti nekakve posebne aktivnosti. Stoga je Energo kao sljedeći korak odlučio kontaktirati sa svim upraviteljima i ovlaštenim predstavnicima zgrada, ukupno njih 263. Do sada su obavljeni razgovori sa više o pola njih. Još jednom im je objašnjena struktura cijene i pravilnik o raspodjeli i aktivnosti koje su ponuđene u anketi. Razgovori će biti dovršeni do kraja ovog mjeseca sa upraviteljima i vlasnicima svih 263 objekta. Paralelno se vode razgovori s ministarstvom gospodarstva vezano uz dodatne izmjene pravilnika o raspodjeli energije, koji je dijelom i uzrok ovih visokih cijena. Generalno rečeno, većina korisnika želi nastaviti koristiti energiju, ali uz izmjene pravilnika. Očekuje se sastanak u ministarstvu na tu temu. U međuvremenu je Grad preuzeo obvezu sufinanciranja troškova grijanja u punom iznosu za one građane koji su korisnici socijalnih potpora, odnosno onih koji su obuhvaćeni Odlukom o Socijalnom programu Grada Rijeke, a do sada su plaćali 50% iznosa.

Skulptura riječkog orla

Predrag Miletić (Lista Ri AM) je kazao kako je u Proračunu za 2015. bio odbijen njihov amandman za postavljanje skulpture riječkog orla na Gradsku uru. Pitao je gradonačelnika ima li namjeru u rebalansu osigurati sredstva za postavljanje orla, odnosno ako ne neka objasni zašto?

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je to pitanje očekivao pa se na njega i pripremio te sa sobom donio model orla kojeg je stavio na stol ispred vijećnika. Kazao je kako je rebalans u izradi, i trenutno ne zna hoće li u njemu biti mjesta za trošak postavljanja skulpture. Odbio je sve tvrdnje da Gradska uprava ništa ne radi po tom pitanju. – Prije četiri-pet godina krenulo se s izradom konzervatorske studije u kojoj smo tražili konzervatorske uvjete. Tražili smo i provjeru statike od stručnjaka s Građevinskog fakulteta. Bez definirane veličine statue i njene izračunate težine se ne može napraviti kompletan elaborat. S druge strane, bile su čak dvije statue, a za nijednu nemamo povijesnih dokumenata kako su te statue izgledale jer ni od jedne nema nacrta, niti ostataka. Stoga smo naručili konzervatorski elaborat koji je definirao izgled statue orla, nakon čega je Akademija primijenjenih umjetnosti izradila prijedlog te skulpture koji je gradonačelnik pokazao vijećnicima. U tu je svrhu do sada utrošeno oko 100.000,00 kuna, i sigurno je da će se statua orla naći na Gradskom tornju, a sredstva za to će se predvidjeti, ako ne kroz rebalans onda sigurno kroz proračun za iduću godinu.

Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture

Ida Mahmutefendić (SDP) je čestitala gradonačelniku na ulasku grada Rijeke u drugi krug kandidature za Europsku prijestolnicu kulture i postavila pitanje što je dalje predviđeno u kandidaturi za EPK nakon ulaska u drugi krug.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je zadovoljan ulaskom Rijeke u drugi krug među četiri grada od kojih će jedan postati EPK. Prijavnica i program predstavljeni pred Povjerenstvom su izuzetno dobro prihvaćeni. Čeka nas konačno izvješće tog istog međunarodnog povjerenstva iz kojeg će biti razvidno koje elemente kandidature treba još doraditi, i na koje treba staviti naglasak. Trebat će preciznije definirati obim i sadržaj programa koji se planira realizirati u 2020. pa nas očekuje puno posla. Prema sadašnjim informacijama konačni prijedlog kandidature treba dostaviti do kraja godine. A rezultati će biti objavljeni u prvom kvartalu iduće godine.

Riječki holding poslovni sustavi

Petra Karanikić (SDP) pitala je kako napreduje ustroj tvrtke Riječki holding poslovni sustavi – koje su novine, i što se može očekivati u narednom periodu po tom pitanju.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako se nakon odluke Gradskog vijeća o formiranju Poslovnih sustava i pripadajućih društava krenulo u taj proces. Poslovni sustavi su formirani, a tvrtka Rijeka plus koja bi trebala preuzeti sve komercijalne djelatnosti komunalnih i trgovačkih društava je i formalno započela s radom, preuzevši od Rijeka prometa upravljanje parkirnim mjestima od 1. lipnja. Sada Rijeka plus obavlja tu djelatnost, a uvjeti parkiranja se nisu mijenjali. Na stranicama Rijeka prometa stoji informacija o toj promjeni s novim brojem žiro računa, kao i sve informacije vezane uz tu djelatnost. Što se tiče djelatnika ostali su u istim prostorima i na istom mjestu. Rijeka plus je preuzeo i ugovaranje izvanrednih autobusnih vožnji koje nisu u vezi s Javnim gradskim prijevozom. Rijeka plus će nastaviti širiti svoju djelatnost s ciljem stvaranja još većeg prihoda. Gradonačelnik je dodao kako je unutar zadnjih mjesec dana u upotrebi nekoliko parkirnih automata na kojima se može platiti i s riječkom City karticom RCC, a očekuje da će se taj sustav primijeniti i na zatvorena parkirališta. U drugom dijelu godine kreće se u pridruživanje ostalih društava u vlasništvu Grada na način da će financijske, kadrovske, pravne poslove i poslove nabave preuzeti Poslovni sustavi, a komunalna društva će se baviti svojim komunalnim poslovima za koje su nadležna.

Javna nabava

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) postavila je pitanje je li točno da je kod suda u Rijeci podnesena prijava u vezi javne nabave, točnije kršenje članka 182. zakona. Čaljkušić Mance je kazala kako u slučaju nabave redovnog održavanja za naručitelja KD VIK posao dodijeljen neposrednom pogodbom tvrtkama čiji su članovi SDP-a, a riječ je o 30 ugovora vrijednih preko 6 milijuna kuna, ne računajući održavanje hardverske opreme. Najveći broj ugovora potpisao upravo Obersnel, kazala je Čaljkušić Mance i pitala nije li to pogodovanje stranačkom kolegi Mariju Čikoviću. Traži pisani odgovor.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako ne zna za to, jer tu informaciju nema – što ne znači da ona nije točna. U laganoj histeriji koja vlada u društvu nakon što je dosta političara uhvaćeno s prstima u pekmezu, dnevno dolaze prijave, bilo anonimne i one službene. Preispituje se čitav niz aktivnosti. Mi uredno dajemo sve dokumente s kojima raspolažemo, kazao je gradonačelnik te naglasio kako se do sada niti jedna prijava nije pokazala opravdanom. Kazao je kako je teško tvrditi da je on potpisivao te ugovore, ako je u pitanju KD ViK. A ako se radi o sredstvima iz, tada razvojnih sredstva, a koja su tada, prije četiri godine bila sredstva grada, niti onda ugovore nije potpisao sam, nego uz njega još jedan od predstavnika vlasnika, odnosno jedan od drugih načelnika ili gradonačelnik ili direktor društva. Što se tiče pogodovanja, ne nema nikakvu informaciju. Treba provjeriti je li to točno, a ukoliko i jest i ukoliko je postupak pokrenut, treba pričekati da se on i dovrši. Pa tek onda donositi zaključke

Zbrinjavanje neobrađenoga smeća

Bojan Kurelić (AM) kazao je kako KD Čistoći ističe dozvola za privremeno deponiranje smeća na platou CZGO Marišćina 12. 9. 2015. S obzirom na to da je datum otvaranja 1. studeni, pitao je na koji način će se riješiti zbrinjavanje neobrađenoga smeća nakon tog datuma, i kako će nakon toga Čistoća sanirati plato kako to stoji u ugovoru između Eko plusa i Čistoće.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako bivše odlagalište Viševac i CZGO Marišćina rade u skladu sa svim zakonskim propisima i imaju dozvole za ono što rade. Sve što je definirano će se ispoštovati, rekao je gradonačelnik. Imamo alternativno rješenje, ukoliko se to ne ostvari. Očekuje da bi vrlo skoro, već tijekom ovog mjeseca trebale početi tople probe rada CZGO Marišćina, a da bi se one mogle provoditi potrebno je i smeće koje će pokazati da oprema funkcionira. KD Čistoća će smeće zbrinjavati kroz MBO sustav CZGO Marišćina. Postoji i Plan B. Čistoća ima definirane odnose s drugim odlagalištima, na koje će prema potrebi odlagati smeće, no ne očekuje da bi to moglo trajati duže od mjesec dana.

Urbana aglomeracija

Snježana Čop (HNS) postavila je pitanje vezano uz urbanu aglomeraciju – kazala je kako Bakar, Kostrena, Jelenje, Omišalj, Matulji i Klana nisu dali suglasnost na ulazak u aglomeraciju, te pitala kakvi su planovi kako bi se još koja od navedenih jedinica pridobila za aglomeraciju.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako su aglomeracije oblik zajedničkog nastupanja i koordiniranih aktivnosti definiranih Zakonom o regionalnom razvoju. Za slijedeću sjednicu najavio je prijedlog formiranja riječke aglomeracije, od ovih jedinica lokalne samouprave koje su dale suglasnost. Za idući tjedan u nadležnom je ministarstvu sazvan sastanak s predstavnicima onih jedinica lokalne samouprave koje nisu dale svoje suglasnost, na kojem će im se još jednom objasniti što je aglomeracija. Ukoliko ne budu u sustavu aglomeracije, neće moći koristiti sredstva EU fondova za integrirane infrastrukturne projekte, rekao je gradonačelnik te dodao kako i nakon formiranja ima mogućnosti da se pridruže aglomeraciji..

Uređenje Klobučarićevog trga

Sandro Vizer (HNS) pitao je postoji li kakav plan uređenja Klobučarićevog trga na kojem djeca više od 10 godina nemaju igralište, a srednjevjekovni bedem stoji sa strane. Pitao je što Grad namjerava učiniti da bi se taj prostor stavio u funkciju.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako taj prostor ima negativnu karmu. Od početka izgradnje garaže bilo je poteškoća, od jezera do upitnosti statike. Grad je odustao od izgradnje knjižnice na toj lokaciji zbog krize i promjene strategije EU koja više ne financira izgradnju takvih objekata, već preporučuje da to bude vezano uz druge sadržaje i revitalizaciju baštine. Zato smo odredili prostor bivše tvornice Benčić, rekao je Obersnel te dodao kako će Klobučarićev trg biti privremeno uređen u suradnji škole i roditelja koji su pokrenuli inicijativu i Društva arhitekata Rijeke. Prostor će biti osmišljen u funkciji javnog prostora, i kao takav služiti do izgradnje predviđenih zgrada, a tim se zahvatom predviđa i povratak zida na njegovu izvornu lokaciju, sada krov garaže.

Stabla platana

Stjepan Doboviček (HSP AS) postavio je pitanje u vezi stabla platana u Krešimirovoj ulici koje je palo u vrijeme najvećeg prometa oko 11,15 gdje na sreću nije bilo ozlijeđenih. Kazao je kako ovaj slučaj nije jedini, i na njega su već upozoravali stanari te pitao kako je moguće da se ignoriraju upozorenja stanara i tko je odgovoran, komunalno redarstvo ili komunalni sustav za propuste koji su učinjeni.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako ne zna je li platana koja je pala bila na javnoj površini. Ima građana koji žele ukloniti stabla i ima onih koji su ogorčeni svakim pokušajem uklanjanja tih stabala ili orezivanjem koje moramo učiniti u smislu rasta novih grana ili sigurnosti. Sva stabla se redovito pregledavaju i održavaju, što podrazumijeva i orezivanje krošnje. To ne jamči da uslijed vjetra neće doći do nepredviđenog rušenja ili pada stabla.

Super računalo

Vuk Prica (SDP) je kazao kako je na Sveučilištu prije sedam dana predstavljeno super računalo za koji je 85% sredstava osiguramo iz EU izvora. Pitao je na koji način će Sveučilište ovo računalo staviti u funkciju riječke privrede.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je razvoj grada naslonjen na razvoj sveučilišta i obratno. Prije 10-tak godina održana je sjednica Gradskog vijeća koja se bavila suradnjom Grada i Sveučilišta. Kao rezultat toga, između ostaloga je postigla da se izgradi veliki dio Kampusa za što je Grad osigurao zemljište i izgradio infrastrukturu. Ovakva se strategija nastavlja i dalje, a ona je omogućila i da se sveučilište natječe za EU sredstva pri čemu je dobilo 25 milijuna eura. Prezentacija računala je održana s ciljem da gospodarstvenici budu upoznati s opremom i svim onim što im ona nudi, od korištenja za potrebe medicine, biotehnologije, 3D printanja, građevinarstva pa do super računala. Planiramo dalje razvijati IT centar kao centar izvrsnosti. Donijeli smo odluku zajedno s CAR netom za uspostavu optike između Gradske uprave i Sveučilišta. Imamo namjeru sustav servera i svega onog što pokriva djelatnosti komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada preseliti u prostor na Sveučilištu u blizinu tog računala. Na toj lokaciji ćemo imati ogledan primjer mogućnosti korištenja različitih tehnologija za sve ono što pokriva lokalna samouprava, s ciljem da to bude regionalni centar izvrsnosti za sve lokalne samouprave.

Regionalna agencija Porin

Hrvoje Burić (HDZ) je kazao kako mu gradonačelnik nije dao pisani odgovor u vezi komunalne naknade i Tower centra, a prošlo je mjesec dana. Kazao je kako je 16. 9. 2014. na sjednici Gradskog vijeća donesena odluka da Grad preuzme Regionalnu agenciju Porin, pri čemu se Županija odrekla bez naknade 70% udjela, čime je vlasnik postao Grad. Pitao je gradonačelnika zašto je nemoguće preuzeti upravljanje nad tvrtkama Ri stan i Tržnice ali se može preuzeti RRA Porin koja je ostvarila prihod 2.5 milijuna kuna i gubitak 1,13 milijuna kuna koji će pokriti iz proračuna Grada Rijeke.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je vijećniku Buriću više puta pojasnio kako se postavljaju pitanja na Gradskom vijeću za koja se traži odgovor. Vijećnik Burić nije postavio pitanje o komunalnoj naknadi kao vijećničko pitanje nego ga je postavio kroz raspravu, na što on prema poslovniku ne mora odgovoriti. Gradonačelnik je kazao kako ne vidi zašto bi morao obrazlagati odluku o preuzimanju RRA Porin, koju je donijelo Gradsko vijeće. Pitao je zašto Burić tada nije iskoristio mogućnost za raspravu. U materijalima piše da Županija nije više vidjela svoj interes u Regionalnoj razvojnoj agenciji, što njemu ni danas nije jasno, s obzirom na to da je najveći dio projekata vezanih uz financiranje iz EU fondova vezan uz razvojnu agenciju. Ako gubitak postoji, za to nije kriv Grad. RRA Porin pokriva troškove isključivo iz svojih prihoda.

Vijećnik Burić je u replici od gradonačelnika zatražio pisani odgovor s točnim iznosom neto plaće za sedam zaposlenika RRA Porin, a gradonačelnik Obersnel je kazao kako i za to postoji procedura i uputio Burića neka je poštuje.

Naselje Blažićevo

Ivan Bogdanić (HDZ) je kazao kako se izgradnja nogometnog kampa na Rujevici privodi kraju. Postavio je pitanje naselja Blažićevo, odnosno kada se može očekivati projektiranje ceste između kampa i tog dijela Pehlina jer je ona uvjet izgradnje kanalizacije.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je teško reći kada će biti izgrađena ta prometnica. Trenutno se rješava dokumentacija i traže sredstva za izgradnju pristupne ceste nogometnom kampu Rujevica, s mogućnošću produženja prema naselju Blažićevo. Kazao je kako su sva naselja obuhvaćena projektom koji će se prijaviti z financiranje iz EU sredstva zaštite okoliša koji mora biti realiziran do 2018. u sklopu kojeg će se riješiti i ta cesta i kanalizacija, a moguće je da to bude i prije.

Preseljenje dijela Knjižnice

Sandra Krpan (SDP) pitala je kako napreduje preseljenje dijela Knjižnice u prostor Filodrammatice te s obzirom na to da godinama nema na Sušaku ogranka knjižnice, hoće li se otvoriti ogranak i na kojoj lokaciji.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako će ogranak knjižnice na Sušaku biti otvoren u sklopu Dvorane mladosti u prostoru u kojem je prije bila trgovina auto dijelova. Idući tjedan kreću radovi prilagodbe tog prostora za potrebe knjižnice. Vjeruje da će ogranak biti otvoren u 9 ili 10 mjesecu. Gradonačelnik je dodao kako je taj ogranak bio zatvoren jer je prostor u kojem je bio, vraćen vlasnicima u procesu denacionalizacije. Na području Sušaka malo objekata u gradskom vlasništvu. Pokušavalo se naći rješenja ali vlasnici nisu iskazivali interes. Što se tiče preseljenja dijela knjižnice u prostor Filodrammatica, zakupac VBZ je ispraznio prostor. Započeli su radovi adaptacije, i vjeruje da će vrlo skoro Knjižnica funkcionirati u tom prostoru.

Predškolski odgoj

Ana Trošelj (PGS) je kazala kako u Rijeci sva djeca nemaju pravo na predškolski odgoj zbog nedovoljnih kapaciteta, a broj neupisane djece raste. Mjere koje se poduzimaju nisu dovoljne, pa je pitala hoće li se ubrzati tempo rješavanja tog problema i na koji način.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako će se točan broj neupisane djece znati već sutra. Prema neslužbenim saznanjima, situacija je upravo suprotna. Smanjuje se broj upisane djece iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena. Gradonačelnik je kazao kako bi bilo izvrsno da su sva djeca smještena u dječje vrtiće, no to je standard koje niti jedan grad u RH ne može priuštiti. Ne zna da li izgradnja jednog vrtića godišnje, što Grad radi zadnje četiri godine ulazi pod tvrdnju da vijećnice Trošlj da „Grad ipak nešto poduzima“. Svaki je novi vrtić investicija između 16 do 25 milijuna kuna što ovisi i lokaciji na kojoj se gradi, a naravno tome treba dodati i zapošljavanje 16-ak novozaposlenih što je dodatno izdvajanje. Prošle godine izgrađen je DV Pehlin, pretprošle DV Srdoči, na Drenovi se izgrađen novi dio, uređen je vrtić kraj škole Turnić i izvršene još neke adaptacije kojima je u 4 godine povećan kapacitet za 500 djece. Najveći problem je u jasličkoj dobi, ali ne kao posljedica povećanja nataliteta nego zato što poslodavci nisu voljni plaćati porodiljske dopuste, a baka servis sve manje funkcionira jer i bake rade. Treći čimbenik za smještaj u vrtić je i to što je to ipak najjeftinije i najadekvatnije rješenje pogotovu zato što gotovo 1/3 ima subvencije ili ne plaća vrtić. U dogovoru sa Talijanskom unijom gradit će se vrtić na talijanskom jeziku za 120 djece. Grad je za tu svrhu kupio zemljište, a Talijanska Unija preuzela obvezu izgraditi vrtić, dok će Grad financirati zaposlene. Također, s vlasnicima zemljišta na kojem je bila tvrtka Instalater pregovara se za izgradnju vrtića umjesto onog u Rastočinama

Prodaja zgrade pošte

Valter Volk (SDP) je kazao kako se iz novina doznalo da su Hrvatske pošte prodale zgradu Centralne pošte. Novi vlasnik vjerojatno neće nastaviti s poštanskom djelatnošću, pa je pitao gradonačelnika zna li kakve su namjere vlasnika i može li Grad utjecati vezano uz buduću namjenu zgrade.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako na žalost onaj tko je vlasnik objekta može raditi što hoće. Grad na to nema nikakvog utjecaja. Nismo službeno niti znali da se ta zgrada prodaje pa nismo niti mogli intervenirati, a i da smo znali to ne bi imalo nikakvog utjecaja, kao što ne mogu intervenirati kakva će biti namjena i djelatnost u toj zgradi. Gradonačelnik je kazao kako je u razgovoru s direktorom upozorio Poštu da nađe adekvatnu zamjensku lokaciju u centru grada, jer drži kako nije primjereno da Riječane ostave bez poštanskog ureda, koji je po njemu bio idealno smješten.

Riječke plaže

Ivan Ivaniš (SDP) je kazao kako ga zanima jesu li riječke plaže pripremljene za velik broj kupača i kakva je kvaliteta mora.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je ove godine u proračunu za uređenje plaža i nabavku opreme, došljunčavanje, nabavu kabina za presvlačenje i sl. osigurano 4 milijuna kuna. Aktivnosti su počele odmah nakon prošle sezone. Najveća investicija bila je na plaži Grčevo gdje je uređen stijenski pokos, uređen put i betoniran dio plaže, čime je kapacitet znatno povećan. Napravljena je i sanacija šteta nastalih od juga na plaži za invalide na plaži Kostanj. Otvoreni su natječaji za koncesijska odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga i krenulo se sa čišćenjem plaža, prvo generalnim čišćenjem a od 1. lipnja svakodnevno. Zahvaljujući investicijama u kolektor, od Preluke do Grčeva gotovo svi spusti su priključeni na kolektor, samo na ponekim mjestima ostao je problem s izvorima. Generalna ocjena je da imamo more izvrsne kakvoće, a niti na jednoj točci mjerenja nije zabilježeno ozbiljnije zagađenje koje bi ukazivalo nemogućnost korištenja niti jedne plaže. Na svim točkama na kojima se mjerenje vrši je more izvrsne kakvoće.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari