Nakon uvođenja poreza na nekretnine, više se neće plaćati komunalna naknada, spomenička renta i porez na kuće za odmor budući da će oni biti sadržani u porezu na nekretnine. Dakle, porez na nekretnine zamijenit će tri postojeća davanja.

“Porez na nekretnine predstavlja novo zakonsko rješenje koje je donijela država i donosi razne novine u načinu obrade podataka. Obzirom da su temeljem tog zakonskog rješenja za njegovu provedbu zaduženi gradovi i općine, ovim putem želimo Vas upoznati s postupkom, dati Vam sve relevantne informacije o porezu, ali i zamoliti za suradnju u prikupljanju potrebnih podataka”, priopćili su javnosti iz gradske uprave.

Novi porez oporezivat će nekretnine, a u njih spadaju: stambeni, poslovni, garažni i drugi pomoćni prostori, ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Porezni obveznik poreza na nekretnine je vlasnik nekretnine (samostalni posjednik), a iznimno to može biti korisnik nekretnine (nesamostalni posjednik) i to ako je porezna obveza određenim pravnim postupkom prenesena na njega, zatim ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave (gradova, općina ili županija) ili pak Republike Hrvatske te u slučaju da nema valjanog pravnog temelja posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

Važno je napomenuti da vlasnik nekretnine solidarno jamči za naplatu poreza kada je, primjerice ugovorom, prenio obvezu plaćanja poreza na korisnika nekretnine.

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, NN 117/05) te na stvarnu površinu zemljišta, a godišnji iznos poreza po m² obračunske površine bit će utvrđen množenjem koeficijenta vrijednosti boda, koeficijenta zone u kojoj se nalazi nekretnina, koeficijenta namjene nekretnine, korektivnog koeficijenta (ali samo za neke nekretnine ovisno o namjeni), koeficijenta stanja nekretnine i koeficijenta starosti nekretnine.

Sve te koeficijente Grad Rijeka će utvrditi odlukom koja će biti donesena najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

Kako bi se izračunao porez na Vašu nekretninu Gradu Rijeci su potrebni određeni podaci i tu Vas molimo za suradnju.

Naime, Grad Rijeka u svojoj evidenciji ima većinu potrebnih podataka, no neki ipak nedostaju stoga Vas molimo da ispunite Obrazac koji ćete dobiti poštom ili pak Obrazac objavljen na portalu E-usluga Grada Rijeke odnosno na Informacijskom servisu Grada Rijeke.

Obrazac je dostupan i ovdje u PDF-u:

Ispunjeni obrazac se Gradu Rijeci može poslati poštom ili osobno dostaviti u pisarnicu u Grad Rijeku (Titov trg 3), najkasnije do 31. listopada 2017. godine, a može se i ispuniti online putem informacijskog servisa Grada Rijeke, elektronički potpisati i poslati putem maila na:porez-na-nekretnine@rijeka.hr 

U slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja vezano za ispunjavanje obrasca ili općenito za porez na nekretnine, možete se obratiti i na brojeve telefona: 209-611, 209-678, 209-234, 209-674, 209-411, 209-402, 209-388, 209-308.

Napominjemo da je spomenutim zakonom propisano da će, ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, za njegovu nekretninu biti utvrđena porezna obveza koja će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Rijeka i to s najvišim koeficijentima utvrđenim istim zakonom za stanje i dob.

I na kraju, potrebno je reći da se porez na nekretnine utvrđuje rješenjem koje je će se donositi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu, a prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i ono je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Promjene koje nastanu tijekom godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze, primjenjivat će se od sljedeće kalendarske godine.