2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Strankama i riječkim gradskim vijećniima do kraja godine mjesečno 2.500 kuna po vijećniku

Riječko Gradsko vijeće na svojoj je drugoj sjednici raspravljalo o izboru članova 13 radnih tijela – odbora Gradskog vijeća. Također, raspravljalo se o razrješenju Jasne Crnčić dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića More i njenom ponovnom imenovanju za vršiteljicu dužnosti.

Na početku sjednice, usvajajući Dnevni red, vijećnici su odbili prihvatiti dopunu dnevnog reda i na raspravu uvrstiti Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela komunalno – servisne zone Škurinje, o čemu je bilo riječi i na Aktualnom satu.

Rasprava o izboru stalnih odbora Gradskog vijeća Grada Rijeke

Obrazlažući Prijedlog za izbor stalnih odbora Gradskog vijeća Grada Rijeke predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Željko Jovanović (SDP) je kazao kako je Odbor na sjednici održanoj jučer utvrdio prijedlog za svih 13 odbora Gradskog vijeća.

Riječ je o odborima na kojima će se raspravljati točke dnevnog reda narednih sjednica, a u koje su imenovani ljudi od struke. Bilo je bilo važno konstituirati tih 13 odbora kako bi mogli djelovati na dobrobit svih građana i vijećnika Gradskog vijeća.

Dva odbora se neće konstituirati:. Riječ je o Odboru za javna priznanja Grada Rijeke, koji će se konstituirati na jesen te Odboru za nacionalne manjine, koji će se oformiti po primitku njihovih prijedloga na jesen.

Jovanović je kazao kako je postupak proveden transparentno i usuglašen je sa svim strankama, a sam je prijedlog usvojen jednoglasno te upućen na Gradsko vijeće. Jedini kriterij je bio izborni rezultat svih stranaka na izborima pa je broj predsjedničkih i potpredsjedničkih mjesta dogovoren sukladno izbornim rezultatima. Jovanović je zahvalio na konstruktivnom dijalogu svim vijećnicima i strankama.

Klub vijećnika Mosta ocijenio je pozitivnim visoku razinu međustranačkog dijaloga vezanih uz izbor stalnih odbora Gradskog vijeća Grada Rijeke, ali je kritizirao podjelu na kvote. Kvotu stranaka, kako su naglasili, vezanu uz SDP, poput PGS-a, AM i Unije Kvarnera, te kvotu oporbe među kojima je i HDZ, Most i Možemo te nezavisni s liste Davora Štimca, na što je vijećnik Vedran Vivoda (AM) kazao da je praksa da se oni koji su konstituirali Gradsko vijeće prvo međusobno dogovore.

Duško Milovanović (SDP) je kazao kako je podjela u odborima vezana uz broj mandata osvojenim na izborima i ne vidi razloga stvaranja tenzija. Nikakvih kvota nije bilo. Broj članova rezultat je izbornog rezultata, koliko je članova, toliko je mjesta u odboru. Predložili smo najbolje ljude koje smo imali i to je garancija da će ti odbori raditi na najbolji mogući način.

Davor Štimac (Nezavisni) je kazao kako su klubovi dobili tablice s ispunjenih 45 mjesta, a oni su trebali upisati preostalih 35. Na čelnim mjestima pojedinih odbora se prema njegovom mišljenju ne nalaze ljudi koji jamče da će ti odbori raditi kvalitetno i dobro.

Jovanović je replicirao Štimcu kako nema nikakve koalicije stranaka već je prijedlog za sastav odbora dala većina koja je omogućila konstituiranje Gradskog vijeća, a sve je učinjeno tako da u odborima svi dobiju odgovarajući broj mjesta.

Josip Ostrogović (HDZ) je kazao kako po njemu ništa nije loše napravljeno i ne voli kad se napada vijećnike AM i Unije Kvarnera. Njihovo je pravo da se na izborima bore protiv SDP-a, kao i da sada, nakon izbora prevare glasače i stanu na stranu tog istog SDP-a i dobiju svoja mjesta u odborima. Tko smo mi da sudimo da li su oni napravili dobro ili loše, zaključio je Ostrogović. Nakon poduže rasprave, za tu je točku otvoreno glasovanje.

Razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića More i imenovanje vršiteljice dužnosti

Kako je vijećnicima pojasnila predsjednica upravnog vijeća DV More, Astrid Massari Upravno vijeće te ustanove donijelo je jednoglasnu odluku o razrješenju Jasne Crnčić, koja je na tu dužnost imenovana 2019.g., budući da je temeljem Rješenja Područne službe prosvjetne inspekcije Rijeka od 2. ožujka 2021.g. u postupku provedbe natječaja 2019.g. povrijeđen Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U tekstu natječaja tada se za radno mjesto navodilo da se uz potrebnu dokumentaciju obavezno prilaže i Domovnica, što nije u skladu s pravilima ravnopravosti svih građana EU. Istim se rješenjem Područne službe prosvjetne inspekcije Rijeka zabranjuje ravnateljici Jasni Crnčić da obavlja dužnost ravnateljice jer je u postupku koji je prethodio sklapanju ugovora o radu povrijeđen Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Prosvjetna inspekcija smatra kako je učinjena proceduralna pogreška zbog koje Upravno vijeće DV jednoglasno odlučilo da se ista razriješi funkcije ravnateljice, ali također da se Jasna Crnčić imenuje za v.d. ravnateljice. Prosvjetna inspekcija također u rješenju smatra kako bi na web stranici DV More trebalo objaviti i sve dokumente vezane uz natječaj te donijeti Pravilnik o ustrojstvu ustanove.

Gradonačelnik Marko Filipović podržao je Prijedlog odluke o razrješenju Jasne Crnčić i njenom imenovanju za v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića More. Upravno vijeće je uvažilo Rješenje, ali je iskoristilo pravo žalbe pa je Dječji vrtić postupio po nalogu inspekcije, ali se obratio žalbom nadležnom Ministarstvu, koju je tu žalbu odbilo.

“Gradsko vijeće je u međuvremenu raspušteno, provedeni su izbori, izabran novi gradonačelnik te konstituirano novo Gradsko vijeće pa ne vidim razloga za nekakvo insinuiranje netransparentnosti od strane pojedinih vijećnika, radi te pogreške, koji je previd, a ne namjera”. Filipović je dodao kako, će, ako to već nije učinjeno, v.d. ravnateljica objaviti sve zaključke Upravnog vijeća. Smatra također da nema nikakve prepreke da gospođa Crnčić do novog natječaja obavlja funkciju v.d. ravnateljice jer je ona svoju dužnost obavljala na zadovoljavajući način.

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan, gradonačelnik Marko Filipović, i pročelnici gradskih odjela

Proceduralna greška se može svakome dogoditi rekla je Petra Mandić (Most), ali smatra da je to trebalo biti riješeno unutar zakonom određenih 90 dana, odnosno još u prošlom sazivu Gradskog vijeća. Rok od 90 dana koji je zadala Prosvjetna inspekcija se namjerno probija, a DV More još nije objavio tražene zaključke Upravnog vijeća niti je promijenio Pravilnike o unutarnjem ustroju.

Strankama i članovima Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača do konca 2021.g. jednak mjesečni iznos sredstava – 2.500,00 kuna po vijećniku

Govoreći o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine gradonačelnik Filipović je naglasio kako je pred vijećnicima odluka o financiranju regulirana Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Navedenim je Zakonom propisano da se političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima Zakonom.

Gradonačelnik Filipović je naglasio kako je riječ o istom iznosu koji je bio planiran i prošle godine, a pohvalio je podatak da u ovom sazivu Gradskog vijeća nema podzastupljenog spola jer je riječ o 16 vijećnika i 15 vijećnica, pa političke stranke zastupljene u Gradskog vijeću i nezavisni vijećnici za vrijeme mandata ovoga saziva Gradskog vijeća nemaju pravo na dodatnu naknadu za podzastupljeni spol.

Predsjednia Gradskog vijeća Ana Trošelj

U Gradskom vijeću Grada Rijeke, u ovom sazivu ima 31 člana, a za svakog člana Gradskog vijeća utvrđen je jednaki mjesečni iznos sredstava u visini od 2.500,00 kuna. Pojedinoj političkoj stranci pripada mjesečni iznos sredstava razmjerno broju njenih izabranih članova Gradskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora, kazao je Filipović.

Pred vijećnicima je glasovanje o amandmanima i prijedlozima akata putem aplikacije e-sjednice (elektroničko izjašnjavanje).

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views