E-PROPUSNICE

Sve što želite znati o propusnicama na jednom mjestu! Od 23. prosinca bez nje ne može se iz PGŽ

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Od 23. prosinca 2020. godine do 8. siječnja 2021. godine ponovno se u uvode propusnice za napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište.

Osnovni razlog uvođenja propusnica je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini, i time sprječavanje prijenosa bolesti COVID-19.

Razlozi izdavanja e-Propusnica

 • pružanje medicinske skrbi – nužno je da osobe kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb
 • putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodna i ne može se obaviti od kuće;
 • ostali opravdani razlozi.

Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se putem sustava e-Propusnice županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu. S obzirom na intenciju Odluke napominje se kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti „druge opravdane razloge“ te se mole građani da ne podnose zahtjeve za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Drugi opravdani razlozi su primjerice: odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23. prosinca 2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodivi put u inozemstvo i dr.

Način izdavanja propusnica

Od 21. prosinca 2020. godine ponovno je dostupan sustav e-Propusnice koji omogućuje građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Proces izdavanja e-Propusnice:

 • u internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr;
 • odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu;
 • potvrdite svoje podatke;
 • ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva;
 • ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev;
 • nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu.

Digitalne e-Propusnice u potpunosti zamjenjuju fizičke propusnice.

Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše 1 sat (tj. u skoro realnom vremenu) biti dostupne u MUP-u radi provjera na terenu.

Propusnice nemaju rok na koji se izdaju.

Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu nadležnog stožera, a za stanovnike Rijeke i Primorsko-goranske županije to je Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije, čiji je e-mail propusnice@pgz.hr. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.

Tko ne treba imati propusnicu

Od zabrane napuštanja županija u kojoj imaju prebivalište ili boravište izuzete su neke kategorije osoba koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, kao i kategorije osoba koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Osobe iz navedenih kategorija ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica, drugih identifikacijskih isprava i dokumenata ili potvrde poslodavca. Potvrda poslodavca će biti važeća isključivo ako je izdana na propisanom obrascu.

 1. osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu:
  • podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata – CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.
  • također podrazumijeva i osoblje  nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac na obrascu
 2. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
  • osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status prilikom dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih kategorija osoba (npr. iskaznice zdravstvenih ustanova, komora i sl.)
  • ukoliko osobe nemaju neku od naprijed navedenih isprava ili dokumenata, u cilju dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu na obrascu
 3. izvješćivanje javnosti
  • osobe navedene u ovoj kategoriji, svoj status dokazuju novinarskom (press) iskaznicom
 4. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID- 19
  • osobe navedene u ovoj kategoriji, prilikom putovanja na posao i s posla, pripadnost navedenim službama dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom
 5. diplomatsko osoblje – osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status dokazuju diplomatskom iskaznicom.

Svi službenicima i zaposlenici na koje se ne odnosi zabrana napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište iskaznice ili druge identifikacijske isprave ili dokumente mogu koristiti samo za službene, tj. poslovne potrebe, odnosno za kretanje između županije gdje imaju prebivalište ili boravište i županije gdje obavljaju djelatnost ili posao.

Isto tako, poslodavci kojima je dana mogućnost izdavanja potvrda iste trebaju izdavati samo osoblju koje im je nužno neophodno za obavljanje djelatnosti ili posla i samo za službene potrebe (ne mogu se npr. izdavati potvrde radnicima koji su na godišnjem odmoru, na bolovanju ili rade od kuće i sl.).

Prilikom ulaska na područje pojedine županije ili izlaska iz njega:

 • obvezno je pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja
 • zabranjeno je zadržavati se nepotrebno na javnim prostorima
 • obvezno je posjedovati iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument kojim se može dokazati pripadnost jednoj od kategorija osoba iz točke li. Ove Odluke ili valjanu propusnicu izdanu kroz sustave-Propusnica.

Dodatne informacije

Eventualna pitanja u vezi s funkcionalnostima sustava e-Propusnice za građane možete uputiti službi za podršku putem obrasca dostupnog na stranicama usluge e-Propusnice (0-24 h).

Kontakt točka za sva pitanja vezana uz e-Propusnice:

Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije

Detalji vezani uz izdavanje e-Propusnica:

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari