GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ

Tvrtka Best in Parking – razvoj ponudila 85 milijuna kuna za kupnju nekretnina za izgradnju Kompleksa Žabica

Foto: Hrvoje Skočić/Riportal

Gradonačelnik Marko Filipović prihvatio je analizu i ocjenu Komisije nakon provedenog natječaja za prodaju nekretnina radi izgradnje višenamjenske građevine “Kompleks Žabica” kojom se Gradskom vijeću predlaže da prihvati ponudu Best in Parking – razvoj d.o.o. iz Zagreba po cijeni od 5.750,00 kn/m², odnosno ukupno 85.157.500,00 kn.

Ponuđena kupoprodajna cijena za 27/50 dijela nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke iznosi 45.985,050,00 kn, dok za 23/50 dijela nekretnina u vlasništvu RIJEKA plus d.o.o. iznosi 39.172.450,00,00 kn.

Gradsko vijeće će o rezultatu natječaja i ponudi Best in Parking – razvoj d.o.o. iz Zagreba raspravljati na sjednici koja će se održati 21. srpnja, iznio je na svom redovnom kolegiju gradonačelnik Marko Filipović te dodao kako se nada pozitivnom ishodu. Ukoliko Gradsko vijeće prihvati odluku o kupoprodaji, ugovor bi bio sklopljen u roku od 60 dana, a ponuditelju bi bio određen rok od 13 mjeseci za ishođenje građevne dozvole te nakon toga dvije i pol godine za realizaciju ovog za Rijeku mega projekta, kazao je Filipović.

VIDEO DANA:

Gradonačelnik je dao kraći pregled najvažnijih radnji koje su se proteklih 20 godina provodile u cilju realizacije izgradnje novog autobusnog kolodvora, o kojem se prostorno planski razmišlja već gotovo 50 godina. Priprema projekta trajala je od 2003. do 2010. godine, istraživanje modela realizacije od 2010. do  2013. godina, a promocija na tržištu nekretnina i ulaganja od 2013. do 2022. godine. 2011.g. pokrenuto je ispitivanje mogućnosti izgradnje Kompleksa Zapadna Žabica primjenom modela javno-privatnog partnerstva (JPP).  2013., temeljem rezultata Komparatora troškova javnoga sektora, definiranog Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, odustalo se od realizacije Kompleksa po modelu JPP. Naime, primjena JPP modela se smatra opravdanim ukoliko su ukupni životni troškovi privatne opcije manji od tradicionalne (proračunske) opcije.

Razdoblje u kojemu su ispitivani modeli moguće realizacije Kompleksa Žabica preklapa se s razdobljem velikih ulaganja u građevine javne i društvene namjene, za što su bila angažirana značajna financijska sredstva iz različitih izvora financiranja. U razdoblju između 2013. i 2021. g. promocija Projekta bila je usmjerena na prezentaciju zainteresiranim ulagačima putem sajmova nekretnina, Invest EU portala i dr.  Tijekom tog razdoblja bio iskazan značajan interes ulagača koji su zahtijevali temeljito preuređenje projekta i to na način povećanja površine trgovačkih sadržaja na čak 30.000 m², smanjenje kapaciteta garaže te minimiziranje površine autobusnoga kolodvora, što je ocijenjeno neprimjerenim.

Uvažavajući vremenski pomak u odnosu na razdoblje dovršetka projekta,  kao i moguće promjene interesa na tržištu nekretnina, Grad Rijeka sklopio je 2016. s tvrtkom Colliers Advisory, ugovor o izradi Studije najbolje namjene s analizom isplativosti optimalnoga scenarija za kompleks Zapadna Žabica kojom je trebalo provjeriti aktualnost projekta u odnosu na interes tržišta.  Prema preporukama konzultanata (Colliers), projektanti iz tvrtke 3LHD do veljače 2017. izradili su izmjene idejnoga rješenja kompleksa. Izrađena je  i studija optimizacije autobusnoga kolodvora prema kojoj bi se broj perona mogao smanjiti s predviđenih 18 na 14, a sama zgrada skratila za 50, 70 i 80 m. Ovim zahvatima ne utječe se na oblikovanje zgrade, smanjuje se kapacitet garaže na 800 mjesta, što je kapacitet predviđen Detaljnim planom uređenja, a smanjena je i bruto razvijena površina za 5-10.000 m² .

Spomenute studije predstavljale su korisne stručne podloge za donošenje Odluke o prodaji lokacije Zapadna Žabica u svibnju 2022. godine. U okviru Natječajne dokumentacije natjecateljima je ostavljena mogućnost izmjene projektne dokumentacije, ali uz poštivanje odredbi utvrđenih Detaljnim planom uređenja, zadržavanje kapaciteta prihvata vozila na razini od 800 mjesta, izvedba autobusnoga terminala s 14 perona i pratećih sadržaja za prihvat putnika, s time da trgovački sadržaj ne može prelaziti površinu od 8.000 m².

Gradonačelnik je kazao kako kupac izradu izmijenjenih projektnih rješenja mora povjeriti tvrtki 3LHD, čime se štiti koncepcijski pristup i kontinuitet autorskoga pristupa u projektiranju. Natječaj je bio objavljen u svibnju ove godine, a na njega je stigla jedna ponuda, ona Best in Parking – razvoj d.o.o. koja za nekretnine ukupne površine 14.810 m²  nudi 5.750,00 kn/m², odnosno ukupno 85.157.500,00, što je znatno više od procijenjene vrijednosti. Kako je naglasio gradonačelnik Filipović, tvrtka Best in Parking – razvoj d.o.o. dio je grupe trgovačkih društava Breiteneder Immobilien Parking AG i za potrebe natječaja koristi sve reference i tražene dokaze sposobnosti te tvrtke. Pribavljena je potvrda Oberbank AG iz Beča, a čak je i od Veleposlanstva Republike Austrije zatraženo i dobiveno očitovanje o dokazima financijske i ekonomske sposobnosti te tvrtke u Republici Austriji. 

Prema natječaju kupac ima obvezu podmiriti 70% kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina i 30% u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole. Kupac je također u obvezi platiti Gradu Rijeci stvarne troškove pripreme nekretnina.

U analizi ponude sudjelovali su Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Odjel gradske uprave za financije i Ured za unutarnju reviziju te TD RIJEKA plus d.o.o. Rijeka.

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u (su)vlasništvu Grada Rijeke, gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i donošenje.

Prodaja nekretnina u  Poduzetničkoj zoni Bodulovo

Nakon provedenih priprema i iskazivanja interesa Grad Rijeka proveo je javni natječaj za prodaju nekretnina u  Poduzetničkoj zoni Bodulovo usmenim nadmetanjem-licitacijom. Kako je pojasnio gradonačelnik Filipović, interes poduzetnika je bio velik, a početna kupoprodajna cijena iznosila je  61 EUR/m². Od 9 parcela prodano je šest. Ponuđeni iznos jedne parcele veći je od milijun kuna pa će o njenoj prodaji odlučivati Gradsko vijeće.

Na građevnim česticama dozvoljena je izgradnja građevine, poslovne – pretežito uslužne namjene maksimalne visine Po+P+2, sukladno Detaljnom planu uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo. Izrazivši zadovoljstvo prpvednim natječajem, gradonačelnik je kazao kako će Grad Rijeka uskoro objaviti natječaj za preostale tri parcele.

Realizacija projekata u okviru „Riječkog programa lokalnog partnerstva“ u 2021. godini

Projekt “Riječki program lokalnog partnerstva” provodi se već punih sedamnaest godina odnosno od 2005. godine s ciljem poticanja vijeća mjesnih odbora, udruga i građana na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici, kako bi se omogućilo brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture mjesnih odbora i građana.  Važan segment projekta je i osobni angažman i aktivno sudjelovanje te razvijanje partnerskog odnosa udružujući sredstva javnog i privatnog sektora uz snažan doprinos lokalne zajednice.

Za realizaciju sedam projekata lokalnog partnerstva u 2021. godini utrošeno je iz Proračuna Grada Rijeke – ukupno 110.621,23 kn. Doprinos lokalne zajednice kroz ostvareni volonterski rad, donacije i sponzorstva u  navedenim projektima iznosi 198.188,00 kuna, u Ukupna vrijednost realiziranih projekata iznosi 308.809,23 kuna, a u realizaciji je sudjelovalo 305 volontera.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views