EVO DETALJA

U nedjelju u Matuljima tradicionalna Gimkana! Ov ne smiju propustiti ljubitelji moto sporta ali ni ljubitelji – kremšnita!

Foto: Zajednica sportskih udruga Općine Matulji/ Facebook

Pozivaju se svi ljubitelji motora da se odazovu u što većem broju na tradicionalnu GIMKANU MATULJI memorijal Mario Ravnić na starom mjestu ispred škole Matulji u NEDJELJU 24.09. sa početkom u 10:00 sati.

GIMKANA je grana moto sporta u kojoj vozači pokazuju svoju spretnost vožnje na posebno pripremljenom poligonu sa čunjevima,klackalicama,grbama te s jednim posebnim zadatkom – što bržem konzumiranju kremšnita!

U nastavku više informacija o GIMKANI:

Osigurane nagrade i pehari, paštice i pašarete,razglas, muzika,voditelj ..
Klase: junior, veterani,skuteri, motori, TOMOS
Po završetku natjecanja proglašenje pobjednika, najbržih,najsporijih, najatraktivnijih,najmlađih, najstarijih…
Organizator udrruga MCK KVARNER i AMD Matulji.
PRVU NEDEJU VA ŠESTEN MESECE
GIMKANA

VA KRUG Neki reču gimkana, neki ginkana, ma kako got rekli beseda je to ka seh va našen kraje asocira na vožnju spretnost z motori i to pred školun pul Matuj. Morda je malo pretenciozno reć da ča je za Rukavac Petrova, al za Zvoneću Antonja to je za Matuji gimkana, ma ni ni dugo od istini. Činjenica je da je gimkana sportski događaj ki se pul Matuj održava najviše let! Ča će reć da gimkana ima najveću i najdužu sportsku tradiciju pul Matuj.

Bivat pul Matuj, a ne imet motor?! Imet motor, a ne vozit gimkanu?! Skoro pa ni moguće.

Morda ćemo ki drugi put malo više dokumentaristički obradit gimkanu, kad je točno počela, ki su bili pobjedniki, kako su se klasi menjale, zadnjeh let i organizatori i se neč ča već spada va povijesnu dokumentaristiku, ma ovisti put od gimkani samo onako kako ju je doživel jedan danas prosječan srednjovečni Matujac kemu se j’ život isto plel skupa s tun gimkanun.

Gimkana nan je prišla, kot i čuda tega drugega, z Italije. Dokla još ni bilo motori gimkani su se organizirale s konji al pak tečuć, no z razvojem motociklizma gimkani su se počele organizirat i z motori. Su se gimkani održavale prej drugega sveckega rata ili ne, ne bin znal povedet, ma ča je sigurno je to da je već 1946. leta gimkana održana na današnjen stadione na Kantride, a na njoj je z samo 15 let nastupil i pokla slavni motoristički as Luciano Saletnik. Potla rata broj motori na matujsken područje je pomalo rasal i krajen pedeseteh i početkon šezdeseteh let Matulji već imaju lep i respektabilan broj motori pa se otprilike va to vreme počinje organizirat i gimkana pred školun.
PUBLIKA JE NAJVIŠE TAPASTI VOLELA
Ni odveć spomenut da su matujski motoristi i prej te gimkani imeli svoje korši, propagandne vožnji i druga društvena okupjanja, ma ono ča ja za svojga živjenja pametin je da je prva nedeja va šesten mesece bila „rezervirana“ za gimkanu. Sedandeseteh let je to bil dan mjesne zajednice pa se je održavalo i puno drugeh sportskeh turniri, kulturneh priredbi i normalno, tanac, ma gimkana je bila gimkana i to se ni smelo propustit za niš. Okol školi se j’ užalo more judi natisnut kako bi videli svoji mjesni asi na motoreh. Publika, kot publika, vavek je imela svoji favoriti za keh je navijala, a nekakova tradicija je bila i da se jako navija za oneh ki i nisu baš bili spretni s ten motoron, ale bimo po domaću rekli da su bili tapasti. Magari nijedan to neće priznat, ma čuda ih je prišlo videt ako će ki past (a vavek je neki), ma ipak najviše su judi voleli gimkanu aš ih je zabavjalo kako te se vozači snać na nekeh posebneh zadatkeh od keh su neki bili i jako zabavni, kako na primer odgrist kumbasicu na špage, pojist pašticu i popit pašaretu, al pak pasat sprignjen pod spravu va koj je bila voda ka ti se j zavrat zilela ako se nisi dosta sprignul.
Ja se još domišjan svoje prve gimkani. Bil san još mićikan kada me je otac zel sobun gledat gimkanu. Šli smo na „tarac od Graditelja“, kade je sada kafić „Roma“, aš je otac računal da je tu za otroka najsigurneje, a mane je rekal da ćemo odotu gledat aš se najboje vidi kako se natežu kumbasicu odgrist. Ne znan zač, ma mane je od se gimkani najviše na pamete ostalo da san se čudil kako se ten motoriston ne gnjusi v usta zet kumbasicu ku je prej tega neki već imel v usteh ma ju ni arival otkinut. Da pojasnin, s taraca je bil stegnjen proti vanka jedan dugi kolac na kraj kega je bila kumbasica na špažiće zavezana i visela je otpriliki na visinu da ju motorista more v usta ćapat kada se va vožnje zdigne na nogi. Ni to bilo, vrah kapa lahko, aš je trebalo fanj pomalo vozit tako da j’ čuda njih z usti taknulo kumbasicu ma nisu arivali odgrist ju tako da j’ neku dobu š nje i onako na lahko slina cedila.
Z leti su se spravi obnavjale i menjale ma po stareh slikah bi reć da neke vele razliki ni bilo va sa ta leta. Čuni, klackalica, deva, voda, roduli…i matujska tradicija paštice i pašareta. Paštice su naručili pul matujskega pastičera Bracota, potla pul Izeta, a pašaretu se j’ šlo zet tamo kade se je proizvodila. Neko vreme Rukavac Velemu Jožetu, neko vreme va Jelšane Stanetu, kade je već proizvodnja bila.
JAMES BOND VA CORTINE I MI PUL MATUJ
Bivat pul Matuj, a ne imet motor?! Imet motor, a ne vozit gimkanu?! Skoro pa ni moguće. Tako san i jas hodil sako leto gledat i sanjat dan kad ću imet motor da i ja odvozin svoju prvu gimkanu. Neki moji prijateli odvozili su prvu gimkanu i prej leh su imeli svoj motor, su vozili na posujenen. Mane j’ to bilo strah aš san znal sam za se da nisan preveć spretan, više san onako tapast, a da mi se ča s tujen motoron dogodi ne znan kako bin doma prišal. Trebe znat da va to vreme još ni bilo plavega telefona, pravobranitelja za decu i sličneh monadi, a parola da je šiba va raje zrasla još je bila aktualna.
Motori je bilo sakakoveh. Va mićoj klase su bili Pony express, APN, Piaggio, Tomos automatic, a još je bilo živeh i Kolibrići. Malo jače su bile 14-tice i 15-tice, a ki je imel Tomos Cross junior ili 90-ku je bil, bi rekli „Boss“. Va to vreme, va drugoj polovice sedandeseteh bile su popularne ČEZETKI, motor od 250 kubiki tipo kros i YAMAHI XT 500. Takovu Yamahu kakovu je James Bond vozil po Cortine mi smo imeli pul Matuj na gimkane. Ni to bila baš mića stvar. Heroji naše mladosti bili su Mario Ravnić i Gordan i Arsen Matušić. Prihajali su motoristi iz drugeh kraji, z Reki, Istre, Slovenije, ma mi smo znali da neki od našeh mora dobit. Vreme se je merilo na štopericu se do tamo devedeseteh, a bil je i spiker ki je preko razglasa od Elektroprenosa čital ko vreme je ki storil. Publika je od srca navijala za svoji favoriti. Matuji su vavek imeli jako dobri trkači va brzinsken motociklizme, a nisan siguran ako je ki od njih prej leh je počel prave korši vozit da ni vozil matujsku gimkanu. I Zdravko Matulja i pokojni Edi Grbac i Tedi Jeličić i Dražen Srdoč, Tac Major i se još neki ki su postigli veli rezultati pasali su kroz „filter“ matujske gimkani. Kako je to ipak specifično natjecanje to ne znači da ako si jako dobar koršador da si jako dobar va gimkane. Zato su si ti brzinski šampioni čin su kakov dobar rezultat storili prestali vozit gimkanu i našli su sto i jednu škužu za ne vozit aš njin je spod časti bilo zgubit od lokalneh anonimneh specijalci za gimkanu keh je va sakoj generacije bilo. Osim specijalisti za gimkanu bilo je i oneh ken ni baš šlo ma su sejdin vozili i parićevali se kot da te svetcko prvenstvo vozit. I njih je publika jako volela i davala njin kuraja magari su znali da nete niš storit, a tu i tamo su kemu užali zijat da j’ prišal vozit samo da zmuhta poji pašticu i popije pašaretu. Pravila po keh se vozi i kako se penaliziraju greški dogovaralo se je va AMD i ona su se z leti menjala i kot i klasi prilagođavala vremenu. Dogodilo se je ki put da su se pravila tumačila kako je kemu pasalo pak je i barufi bilo. A komać kad su va modu prišli mići motori TORI pak su počeli i deca vozit da vidiš onda šaraja! Materi i oci kot pravi menadžeri i albokati važgali bi se okol te dece ka su uživala vozit i teško da su razumeli okol česa se ti starci karaju. Mići Matušići su počeli vozit na motorićeh kućne izradi i arivali do najbojeh matujskeh takmičari na Gimkane. Onako po nekoj mojoj procjene na oko, uz Mariota Ravnića, Saša Matušić je bil morda najuspješneji i najdugovječneji vozač matujske gimkani. Neka mi nijedan ne zameri, aš je pul Matuj jako čuda judi vozilo to i bilo je jako dobreh i uspješneh.
SPOD POPELON JE VAVEK MALO ŽARA
A kot san i rekal bilo je i oneh ki nisu nikad pokal v ruki prijeli ma su sejdin let i let vozili, a publika j’ navijala kot da Agostini vozi. Jedan od teh je bil i Mario Blažić, poznateji kako Brunić. Vozil je Jawu 350. Onako šerijo kot da prave korši vozi. Jadanput je malo prebrzo priletel na „devu“ pak mu j feral odletel jeno deset metar spred njega. Ma ni jedini. Jedan Matujac je komać kupil Tomos 90 electronic pak su mu na isten meste urice odletele. Ala brzo popravit da otac doma ne vidi. A bilo je i dešpeti, kemu benzinu zapret pak kad je na pol vožnji motor fermal, ala se jako smet, al molat lulicu na svećice pak na klackalice lih pade sama od sebe. Se je to bil del folklora te gimkani kako ju ja pametin. A va ten mojen spamećevanjen ne domišjan se da se je neki teže povredil. Morda i je pak ja ne znan, ma mi se vidi da je najhuje pasal Dražen Srdoč ki je za ko leto postal i prvak Hrvatske va klase 250 kad je na klackalice ruku zlomil. Koliko je judi užalo bit i kade su se stali, prava je sreća da se ni niš hujega dogodilo.
Kako i vas društveni život tako je i gimkana z leti pomalo počela stagnirat. Strašno veli problem je sen postal zgubit par dan za neč organizirat. Počelo se j delat samo za soldi, a soldi se manje i ni ni čudo da j’ gimkana zgubila svoj stari sjaj. Kot da bi da j’ zgorela. Ja, ma spod popela vavek malo žara ostane pak treba malo otpuhnut i oganj se tik tak važge. Tako se i jas nadan da će mlade generacije opet se ćapat storit jednu pravu gimkanu na ku te Matujci od srca rada prit. Aš vozit moru i deca i ženske i stari i mladi. Si ki se ćute da umeju na dveh kolah pokazat koliko su spretni. Ne moru si bit šampioni, neki su više za sebe i judi zabavit ma to je i ono najlepče zač su Matujci odvavek voleli gimkanu.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Nema povezanog sadržaja