NOVA USLUGA

U Rijeci pojednostavljen postupak podnošenja Zahtjeva za odgodu i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Ilustracija: Štefan Brajković

Grad Rijeka razvio je novu uslugu na Informacijskom servisu Grada Rijeke kojim se ubrzava i pojednostavljuje postupak podnošenja Zahtjeva za odgodu i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, jednu od mjera Grada Rijeke za pomoć gospodarstvenicima pogođenim epidemijom koronavirusom

VIDEO DANA