KBC RIJEKA Bolnička zgrada na Sušaku bogatija za novu angiosalu vrijednu osam milijuna kuna

Nova i osuvremenjena angiosala uvelike će olakšati rad medicinskom osoblju te osigurati bolje uvjete liječenja samim pacijentima