Vijećnici većinske koalicije u Gradskom vijeću nisu prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Josip Ostrogović, Lucian Vukelić, Ivona Milinović

Vijećnici većinske koalicije oštro protiv Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava

Vijećnici većinske koalicije u Gradskom vijeću nisu prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, niti većinu izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Vijeće je na početku sjednice, kojom je u privremenoj odsutnosti Tihomira Čordaševa predsjedavao potpredsjednik Oskar Skerbec, imenovalo suce porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci.

Vijeće je prihvatilo zaključak o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva te dalo koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke trgovačkom društvu Dimnjačar d.o.o. na rok od 5 godina.

Mirna Pavlović Vodinelić i Oskar Skerbec

Aktualni sat trajao je nešto duže nego uobičajeno, a njemu su prisustvovali učenici tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Pojašnjavajući Izvještaj gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako su ukupni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2017. godine ostvareni u iznosu 377.944.737 kuna ili 39,9% godišnjeg plana. Najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 44,4%, prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 25,7% te prihodi od imovine s udjelom 14,1% dok se preostali dio od 15,7% odnosi na prihode od pomoći, donacija, kazni i ostale prihode.

Prihodi od poreza manji su zbog porezne reforme koja je stupila na snagu u 2017. godini kojom su obuhvaćene izmjene brojnih zakona s ciljem poreznog rasterećenja kućanstava i poduzetnika, objašnjavao je Obersnel. Izmjene zakona o porezu na dohodak imale su negativan učinak na ostvarenje prihoda te utjecale na proračune lokalnih jedinica.

Vojko Obersnel, Marko Filipović

Uz to, Zakon je odredio da se iz državnog proračuna lokalnim jedinicama isplaćuje pomoć mjesečno, u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su se ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji se ostvaruje tijekom 2017. godine. Razliku utvrđenu za prethodni mjesec Ministarstvo financija isplaćuje u narednom.

Po toj je osnovi za prvih pet mjeseci 2017. uplaćeno 14.648.862 kuna, dok je nedostajući dio za šesti mjesec u iznosu 9.008.850 kuna uplaćen u sedmom mjesecu te stoga nije evidentiran u ovom polugodišnjem izvještaju. Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je tim kompenzacijskim mjerama proračun smanjen za 15 do 20 milijuna kuna.

Rashodi poslovanja pratili prihode i nešto su veći od prihoda zbog kašnjenja kompenzacijskih mjera. U proračunu su, osim proračunskih sredstava, planirani i vlastiti i namjenski prihodi svih 79 proračunskih korisnika Grada Rijeke te rashodi koji se financiraju iz tih prihoda, osim rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji se financiraju iz Državnog proračuna.

Milinović: Klub HDZ-a Polugodišnji izvještaj smatra prevarom

Vijećnica Milinović je kazala kako Klub HDZ-a neće podržati Polugodišnji izvještaj jer ga smatra prevarom, s obzirom na to da u njemu nisu navedene obaveze kredita koji je treba biti otplaćeni u 2016.g. te dodala kako gradonačelnik kontinuirano loše planira proračun.

I drugi vijećnici vladajuće koalicije tvrdili su da je Grad prezadužen te da gradonačelnik prenapuhuje proračun. Vijećnica MOST-a, Mandić smatrala je također da Grad ne ulaže dovoljno u poduzetništvo te da bi Grad i Županija trebali imati svoj ured u Bruxellesu.

Damir Popov, Dobrica Rončević

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako ne zna na temelju kojih podataka se barata s podacima da je Grad prezadužen.

„Grad je zadužen u okviru predviđenih zakonskih odredbi i svoje obveze vezane uz kreditna zaduženja izvršava, i tu nema ništa sporno. Prevara je preteška riječ jer se za nju i kazneno odgovora. Proračun je usvajan pred Božić, a financije ne zatvore svoj ured početkom blagdana već knjiže do zadnjeg dana u godini. Činjenica je da smo planirali ostvariti neke prihode koji bi bili dostatni za obveze koje su dospijevale do kraja mjeseca, no nismo ih ostvarili i zato samo ih morali planirati u ovoj godini“, rekao je gradonačelnik.

Što se tiče Ureda u Bruxellesu, sugerirao je da se to pitanje postavi Županiji, budući da je Grad to predlagao ali Županija na to nije pristala. Dodao je kako smatra da bi takav ured dobro došao zbog čitavog niza aktivnosti, ali je besmisleno je da Rijeka sama otvori ured u Bruxellesu jer je pravilo da svi imaju urede na regionalnoj razini.

Što se rashodovne strane tiče, ona je vezana uz prihodovnu. Ostvarenje prihoda po osnovi dva velika projekta kasni, a riječ je o izgradnji infrastrukture Radne zone Bodulovo, budući da je natječaj Ministarstva gospodarstva vrlo kasno otvoren, a rezultati će možda biti poznati do kraja godine ili tek početkom iduće. Grad je planirao sredstva i namjeravao krenuti s tim projektom, ali je trenutno neizvjesno što će s time biti. Što se tiče investicije Razvojne agencije Porin u ulici Milutina Barača, za koju je Porin dobio 20 milijuna kuna, ta je odluka donesena krajem srpnja pa po toj osnovi se nisu mogla povući sredstva.

Da apsurd bude veći, objašnjavao je Obersnel, Ministarstvo gospodarstva inzistira da Grad Rijeka, kako bi se mogao povući avans sredstava, mora osigurati bankovnu garanciju. Druga ministarstva to nisu tražila. Bankarska garancija košta i to su razlozi zašto je realizacija na poduzetništvu tako niska.

Porezni prihodi su se ranije manje-više mogli planirati po mjesecima, ali na žalost s ovim ministarstvom to nije moguće. Ministarstvo je povrat poreza na dohodak rastegnulo kroz 4-5 mjeseci, a kada ministarstvo vraća povrat poreza na dohodak, onda u tom mjesecu ne daje nikakav novac jedinicama lokalne samouprave. To pak direktno utječe na prihode lokalne samouprave pa se ove godine dogodilo da Grad Rijeka cijeli 8 i 9 mjesec nije dobio niti kune na osnovi poreza. Obersnel je takvo stanje ocijenio gotovo neodrživim, jer je porez prihod koji bi trebalo planirati svaki mjesec.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu Vijeće nije usvojilo.

Izvješća komunalnih i trgovačkih društava

Gradsko vijeće više je sati raspravljalo o svakom pojedinom izvješću komunalnih i trgovačkih društava. U raspravi su prednjačili vijećnici Ivona Milinović, Hrvoje Burić, Petra Mandić i Zvonimir Peranić, ali i drugi vijećnici vladajuće koalicije.

Predrag Miletić, Marinko Koljanin, Josip Kukuljan

Izvješće KD Čistoća

U ime vijećnika vladajuće koalicije, vijećnica Milinović je kazala kako neće podržati izvješće KD Čistoća jer su Grad i Županija krivi za odabir krive tehnologije i kašnjenje izgradnje ŽCGO Marišćina, pa sada građani moraju plaćati njihove pogreške, visokom cijenom odvoza smeća , dok je novac za uvođenje selektiranog odvajanja otpada bačen na odvoženje smeća u druge sredine, zbog nesposobnosti KD Čistoća.

Gradonačelnik je ponovio tvrdnju da se iznova iznose laži bez poznavanja materije.

“Vijećnica Milinović ne zna da ni Grad niti Županija nisu odabrali tu tehnologiju. Projekt i cijelu investiciju vodio je Fond za zaštitu okoliša. Tehnologiju je odabrala Vlada RH, odnosno ministrica Matulović i državni tajnik gospodin Ružinski, a oba su iz HDZ-a. Oni su donijeli strategiju gospodarenja otpadom primjenom MBO tehnologije i odredili izgradnju 20 centara za gospodarenje otpadom diljem Hrvatske . Mi smo slijedili ono što je definirala državna politika. U toj strategiji se država obvezala da će se pobrinuti za spaljivanje RDF-a. No nije se dogodilo ništa, Marišćina je počela raditi a da to nije riješeno. Za koji mjesec će to biti sa Kaštijunom. Niti Grad ni Županija nemaju veze s time, ali snose posljedice kao i svi građani”, rekao je gradonačelnik, te dodao kako, što se tiče Eko plusa, od 2003. traju sudski postupci izvlaštenja koji nisu realizirani. Niti Grad niti PGŽ ne mogu utjecati na tijela koja provode postupak izvlaštenja. Osim ŽCZO Marišćine gotov je i istarski centar Kaštijun sa istom tehnologijom i istim financiranjem. Čim taj centar počne raditi pojavit će se isti problem. Koja god se tehnologija odabere još uvijek će to biti skuplje nego zatrpavanje smeća u rupe. Sustav koji imamo je sustav koji podržava EU. Istu tehnologiju ima Ljubljana i čitav niz europskih gradova. Kroz 6 godina će se i KD Čistoća prilagoditi tim propisima. Je li to moguće u Rijeci i na nivou Hrvatske, pokazat će vrijeme.

Izvješće KD Čistoća nije usvojeno.

Izvješće TD Energo

Izvješće TD Energo vijećnica Ivona Milinović nazvala je skandaloznim uratkom koji nije na razini digniteta Gradskog vijeća. Milinović je kazala kako se građane i Vijeće vara jer se u njemu navodi da će nova energana na Trsatu biti u funkciji nove bolnice, jer je to laž, budući da s Energom ništa nije potpisano.

Pitala je da li će projekt od 10 milijuna EBRD propasti, a Grad Rijeka koji jamac za iznos od preko 6 milijuna eura za to odgovarati i koje će biti reperkusije u slučaju da investicija bude neisplativa. Hoće li Gradu Rijeci opet biti kriva HDZ-ova Vlada, a troškove platiti građani, s obzirom na to da projekt novog KBC-a predviđa vlastitu kotlovnicu.

Gradonačelnik je kazao kako izgleda da ovaj put nije kriv HDZ, jer je ministar Kujundžić na zadnjem sastanku u KBC-u, rekao kako smatra da je model koji predlaže Energo sasvim logičan. Toplanu će Energo napraviti jer postoji ugovor s Ministarstvom znanosti, pa će se na nju spojiti Kampus, a na nju će se sigurno priključiti toplana Vojak.

Netko će se valjda jednog dana smijati zato što ćemo imati dva dimnjaka toplane 50 metara udaljena jedno od drugog. Teško da će to netko moć inazvati energetskom učinkovitošću. KBC tvrdi da ima novce za to, ali to su novci državnog proračuna, odnosno svih nas. Projekt toplane Energa će se sam otplaćivati tijekom godina, a valjda će u međuvremenu ljudi iz KBC-a koji inzistiraju na izgradnji vlastite toplane, doći do spoznaje da griješe.

Izvješće TD Energo nije usvojeno.

Rasprava o poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2016. godinu podnijela je direktorica Emina Višnić. To društvo je prošle godine radilo samo dva mjeseca, dok je sve poslove do tada obavljao Odjel gradske uprave za kulturu.

U raspravi je Zvonimir Peranić (MOST) kazao kako su postojale tri varijacije izvještaja, jedno na mrežnim stranicama društva, drugo u Odjelu i treće koje su dobili vijećnici. Kazao je da iz brojnih razloga Odbor za kulturu, kojem on predsjedava, nije prihvatio Izvješće.

Peranić je kazao kako je postavljao pitanja o bilanci tvrtke i isplatama agenciji Case sensitive i Vuku Ćosiću. Pitao je koji su učinci gospodina Ćosića. Smatra da je cilj transparentnost te da je moguće da Rijeka ostane bez EPK i ako do toga dođe, to će biti ne zbog onih koji su postavljali pitanja, već zato što nisu dobili odgovore. Nismo od toga radili cirkus, a mogli smo.

Zvonimir Peranić, Petra Mandić, Veljko Balaban, Mirjana Jukić

Emina Višnić je kazala kako pitanja Zvonimira Peranića i njeni odgovori ne mogu ugroziti titulu. Što se tiče tvrtke Case sensitive o kojoj govori Peranić, ona je imala dvije usluge prošle godine i te dvije usluge su izvršene, a učincima tih usluga koriste se i danas.

Gradonačelnik Obersnel je vijećniku Peraniću kazao da ako aludira na njegov govor s aktualnog sata, Rijeka ne može izgubiti titulu, ali joj može naškoditi amaterizam, neprofesionalizam i diletantizam. Ne osporava nikome to pravo, ali stvaranje nepostojećih afera i rasprava o tome da li Vuk Ćosić radi u tvrtki ili je konzultant, je irelevantno. Inzistiranje na takvim glupostima ne olakšava nam poziciju u trenutku kada se pregovara sa tvrtkama koje su spremne ući u sponzorstvo projekta s iznosima i do milijun eura.

Ivona Milinović (HDZ) je kazala kako jedino što može dovesti u opasnost uspjeh projekta je ponašanje direktorice Višnić koja nema smisla za PR te dodala kako ona ne može istupati s retorikom koja joj pada na pamet. To je dobronamjerna sugestija, kako nas ne bi nazivali Rijeka grad nekulture, rekla je Milinović.

Danko Švorinić je kazao kako je Višnić nepotrebno optužila Peranića da svojim propitivanjem ugrožava titulu prijestolnice kulture, što ne bi trebala jer je ona postavljena da upravlja tvrtkom i dužnost joj je da odgovara na propitkivanje.

Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi i Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus za 2016. godinu nije prihvaćeno.

S obzirom na to da je Rijeka plus u srpnju preuzelo upravljanje tržnicama vijećnica HDZ-a Ivona Milinović postavila je pitanje koliko se plaća najam opreme na tržnicama tvrtki Ana, kada će biti objavljen natječaj za nabavu nove opreme vrijedne 20 milijuna kuna i što će biti s tržnicama Brajda i Vežica i je li Rijeka plus našao model upravljanja tržnicama. Gradonačelnik ju je upozorio da je ovdje riječ o i Izvješću o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2016. godinu te samim time njena pitanja nisu u skladu s dnevnim redom.

Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija, Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet i Izvješće o poslovanju TD Riječka razvojna agencija Porin, Izvješće o poslovanju TD Smart RI i Izvješće o poslovanju TD CEKOM Brodogradnja za 2016. godinu vijećnici su prihvatili.

Hrvoje Burić

Vijeće je na kraju sjednice razriješilo Kristiana Novaka dužnosti člana Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke te za članicu Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke imenovala Vanesu Begi te donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke.

Foto: Grad Rijeka

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari