ODLUČENO JE

Za provedbu projekata/programa u 2023. godini, iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja Grad Rijeka izdvojio 497.200,00 eura

jhdr

Riječ je o projektima i programima u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2023. godinu s ciljem unaprjeđenja socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih skupina građana i dodatne zaštititi i unaprjeđenja zdravlja građana.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života je 8. veljače 2023. godine na mrežnim stranicama Grada Rijeke i Ureda za udruge Vlade RH, objavio Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini.

Predmet natječaja bio je odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2023. godinu, a cilj putem odabranih kvalitetnih projekata/programa doprinijeti unaprjeđenju socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih skupina građana i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Naglasak je dan na pružanje socijalnih usluga i na preventivnu zdravstvenu zaštitu kojoj je cilj smanjenje učestalosti bolesti u čijem nastanku bitnu ulogu imaju različita rizična ponašanja.

Ciljane skupine korisnika projekata/programa iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja, zaštite životinja su: djeca, mladi (posebno onih u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti), žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, korisnici nužnog smještaja, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, građani općenito i životinje. Na Javni natječaj mogle su se prijaviti udruge, vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama natječaja.

Na Javni natječaj pristiglo je 80 prijava, od kojih 4 nisu zadovoljile propisane formalne uvjete. Dvije udruge su podnijele prigovore na odluku Povjerenstva o neispunjavanju formalnih uvjeta Javnog natječaja i Povjerenstvo je po razmatranju istih, prigovor jednog prijavitelja prihvatio te je i navedena prijava proslijeđena na ocjenjivanje Povjerenstvu za stručnu provjeru programa i projekata. Preostalih 77 prijava projekata/programa upućeno je na daljnju obradu Povjerenstvu za stručnu provjeru programa i projekata prijavljenih na javni natječaj.

Za provedbu projekata/programa u 2023. godini, iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života planirao je sredstva u ukupnom iznosu od 497.200,00 EUR.

Gradonačelnik Marko Filipović prihvatio je prijedlog na 36. kolegiju održanom 17, svibnja 2023.g.

Prihvaćeni su sljedeći projekti/programi pružatelja usluge socijalnog mentorstva u gradu Rijeci u 2023. godini i financijska sredstva za provođenje istih:

Područje socijalne djelatnosti

 1. Subvencionirana prehrana (ručkovi) za umirovljenike Matice umirovljenika Grada Rijeke u iznosu od 30.000,00 EUR;
 2. Mobilnost za bolju budućnost Udruge osoba s mišićnom distrofijom PGŽ u iznosu od 2.000,00 EUR;
 3. Prijevoz za mlade i studente s invaliditetom Udruge za mlade i studente s invaliditetom PGŽ “ZNAM” u iznosu od 4.000,00 EUR;
 4. Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke Udruge Terra u iznosu od 25.000,00 EUR;
 5. Pripovjedač/ica priča za laku noć – tete i barbe pričalice Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić u iznosu od 1.500,00 EUR;
 6. Dnevni centar Prijatelji Društva za istraživanje i potporu – DIP u iznosu od 3.500,00 EUR;
 7. Izvođenje edukativne predstave za djecu predškolske i školske dobi „Kiko i zaSlon“ u osnovnim školama Udruge za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima Ruka u iznosu od 1.000,00 EUR
 8. Škola mladih čuvara okoliša – prevencijom do zdravlja Društva „Naša djeca“ Rijeka u iznosu od 5.000,00 EUR;
 9. Reci nasilju STOP CAP program Udruge roditelja Korak po korak u iznosu od 1.000,00 EUR;
 10. Moje mjesto pod suncem Udruge Centar za kulturu dijaloga u iznosu od 3.500,00 EUR;
 11. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji i obiteljsko savjetovalište Udruge UZOR u iznosu od 23.000,00 EUR;
 12. Socijalna samoposluga „Kruh sv. Elizabete“ Franjevačkog svjetovnog reda, Mjesnog bratstva Gospa Lurdska u iznosu od 3.000,00 EUR;
 13. Vanjski (outreach) rad usmjeren prema marginaliziranim skupinama Udruge Depaul Hrvatska u iznosu od 2.000,00 EUR
 14. Pružanje humanitarne pomoći socijalno ugroženom stanovništvu Grada Rijeke Dobrotvornog društva Merhamet Rijeka u iznosu od 2.000,00 EUR;
 15. Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja Udruge SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava u iznosu od 1.700,00 EUR;
 16. Socijalna i psihosocijalna zaštita djece s teškoćama u razvoju Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka u iznosu od 27.000,00 EUR;
 17. Izvaninstitucionalne radionice za djecu i mlade s invaliditetom Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka u iznosu od 3.000,00 EUR;
 18. Centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici Društva tjelesnih invalida Grada Rijeke u iznosu od 2.700,00 EUR;
 19. Psihološke radionice Društva multiple skleroze PGŽ u iznosu od 2.700,00 EUR;
 20. II. Želim, mogu i hoću – nema mjesta za samoću Udruge invalida rada Rijeka u iznosu od 2.700,00 EUR;
 21. Cjeloživotno učenje s udrugom Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka u iznosu od 1.500,00 EUR;
 22. Redovna djelatnost Udruge slijepih PGŽ u 2023. godini u iznosu od 2.000,00 EUR;
 23. Redovna djelatnost Udruge gluhih i nagluhih PGŽ u 2023. godini Udruge gluhih i nagluhih PGŽ u iznosu od 3.000,00 EUR;
 24. Kreativni ja Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka u iznosu od 2.000,00 EUR;
 25. Socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju Udruge DIRA Rijeka u iznosu od 3.000,00 EUR;
 26. Otvori oči udruge I djeci s ljubavlju u iznosu od 1.200,00 EUR;
 27. Poboljšanje zdravlja za osobe u riziku od društvene isključenosti Udruge za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ Rijeka u iznosu od 1.000,00 EUR;
 28. Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju 2023. Športskog saveza osoba s invaliditetom Rijeka u iznosu od 1.500,00 EUR;
 29. Parkinsonova bolest – kako živjeti kvalitetnije i sretnije Udruge Parkinson i mi u iznosu od 1.000,00 EUR;
 30. Zajednica skrbi Udruge za Sindrom Down – Rijeka 21 u iznosu od 1.500,00 EUR;
 31. Klubovi umirovljenika Matice umirovljenika Grada Rijeke u iznosu od 90.000,00 EUR;
 32. Zajedno da se ne zaboravi – Obilježavanje blagdana i obljetnica Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata PGGŽ u iznosu od 3.000,00 EUR;
 33. Da se ne zaboravi Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ Rijeka u iznosu od 3.000,00 EUR;
 34. More spaja – 30. godina zajedno Udruge specijalne policije iz DR Ajkula u iznosu od 3.000,00 EUR;
 35. Socijalna i druga skrb o borcima i antifašistima Grada Rijeke Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Rijeke u iznosu od 4.500,00 EUR;
 36. Skrb o ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima Udruge ratnih i vojnih invalida Grada Rijeke u iznosu od 2.000,00 EUR;
 37. Redovita djelatnost UDVDR-a Klub Rijeka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – ogranak Rijeka u iznosu od 3.000,00 EUR;
 38. Komemorativni skup Lipa pamti, Soboli i Kampor Udruge civilnih invalida rata Grada Rijeke u iznosu od 1.500,00 EUR;
 39. Prihvatilište za beskućnike Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe OAZA u iznosu od 65.000,00 EUR;
 40. Skrb o beskućnicima, smještaj i resocijalizacija beskućnika Franjevačkog svjetovnog reda – Mjesno bratstvo Trsat u iznosu od 15.000,00 EUR;
 41. Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji Udruge UZOR u iznosu od 25.000,00 EUR;
 42. Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa Udruge UZOR u iznosu od 15.000,0 EUR.

Za projekte/programe s područja socijalne djelatnosti izdvojit će se ukupno 394.000,00 EUR.

Područje zaštite zdravlja

 1. Besplatan prijevoz žena oboljelih od kroničnih životno ugrožavajućih bolesti Udruge Srce za nju u iznosu od 30.000,00 EUR;
 2. Rad s kazneno prijavljenim mladima uključujući povremene uzimatelje droge – eksperimentatore Udruge UZOR u iznosu od 20.000,00 EUR;
 3. Prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih Udruge Terra u iznosu od 10.000,00 EUR;
 4. Smanjenje štete – Dnevni boravak za ovisnike i ostale rizične skupine Udruge Terra u iznosu od 10.000,00 EUR;
 5. Novi život bez alkohola Kluba liječenih alkoholičara “Novi život” u iznosu od 1.000,00 EUR;
 6. Kontinuitet 56 godina rada KLA Kluba liječenih alkoholičara “Centar” Rijeka u iznosu od 1.000,00 EUR;
 7. Rana prevencija raka debelog crijeva i psihosocijalna podrška oboljelima od raka Invalidskog društva ILCO u iznosu od 1.000,00 EUR;
 8. Pomoć osobama oboljelim od raka – sučeljavanje s rakom Lige protiv raka županije Primorsko-goranske u iznosu od 2.800,00 EUR;
 9. Prevencija i rano otkrivanje raka dojke Udruge žena operiranih dojki „Nada“ Rijeka u iznosu od 1.500,00 EUR;
 10. Psihosocijalna pomoć i podrška ženama oboljelim od raka i njihovim obiteljima Udruge žena operiranih dojki „Nada“ Rijeka u iznosu od 1.400,00 EUR;
 11. Hepatitis, HIV i moj dom – život bez stigme Udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa „Hepatos“ Rijeka u iznosu od 1.500,00 EUR;
 12. Publiciranje časopisa Medicina Fluminensis Hrvatskog liječničkog zbora u iznosu od 1.500,00 EUR;
 13. Promocija razvitka i unapređenja kvalitete života dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Udruge dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika PGŽ u iznosu od 1.000,00 EUR;
 14. Vježbajmo “Jogu u svakodnevnom životu” za zdravi grad Udruge Joga u svakodnevnom životu Rijeka u iznosu od 1.000,00 EUR;
 15. Fokus na celijakiju – edukativna platforma znanja i probir na celijakiju Udruge oboljelih od celijakije PGŽ, Rijeka u iznosu od 1.500,00 EUR;
 16. Izdavanje međunarodnog znanstvenog časopisa AMHA – ACTA MEDICOHISTORICA ADRIATICA Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture u iznosu od 1.000,00 EUR;
 17. Samo zdravo 2023. Udruge za promicanje zdravih stilova života GAIA NOVA u iznosu od 1.000,00 EUR;
 18. Slagalica naslijeđa CROMSIC – Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska – podružnica Rijeka u iznosu od 2.000,00 EUR;
 19. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i OSI – I-FEST 2023. Udruge za Sindrom Down – Rijeka 21 u iznosu od 2.000,00 EUR;

Za projekte/programe s područja zaštite zdravlja izdvojit će se ukupno 91.200,00 EUR.

Zaštita životinja

 1. Sterilizacija slobodno živućih mačaka “Uhvati, steriliziraj, vrati“ 2023. Udruge za dobrobit i zaštitu mačaka “Mijau” Rijeka u iznosu od 6.500,00 EUR;
 2. Zaštita životinja Društva za zaštitu životinja Rijeka u iznosu od 5.500,00 EUR.

Za projekte/programe s područja zaštite životinja izdvojit će se ukupno 12.000,00 EUR

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari