VELIKI INTERES PODUZETNIKA

Za riječku Poduzetničku zonu Bodulovo interes iskazalo 30 gospodarskih subjekata

Na poziv za iskazivanje interesa za kupnju devet građevnih čestica u Poduzetničkoj zoni Bodulovo javilo se ukupno 30 gospodarskih subjekta koji su iskazali interes za kupnju jedne ili više lokacija.

Grad Rijeka je tijekom veljače otvorio Poziv na iskazivanje interesa za kupnju lokacija (građevnih čestica) u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, kako bi stekao konkretan uvid u namjere poduzetnika za  investiranje i poslovanje u Poduzetničkoj zoni Bodulovo. Na javni se poziv javilo ukupno 30 gospodarskih subjekta koji su iskazali interes za kupnju jedne ili više lokacija, odnosno definirali potrebu za određenim veličinama građevnih čestica. Većina gospodarskih subjekata koja je iskazala interes, odnosno njih 21, ima sjedište na području grada Rijeke, 8 poduzetnika ima sjedište u gradovima i općinama riječkog prstena, dok jedan poduzetnik ima sjedište na području Zagrebačke županije.

Prema strukturi poduzetnika koji su iskazali interes, 70% (21 poduzetnik) nalazi se u kategoriji mikro poduzetnika, 23% (7 poduzetnika) čine mali poduzetnici, dok se ostatak odnosni na dvije prijave koje su podnijeli jedan srednje veliki te jedan veliki poduzetnik.

Što se tiče djelatnosti poduzetnika koji su iskazali interes za kupnju parcela, zastupljene su sve najznačajnije djelatnosti riječkog gospodarstva, a prednjači prerađivačka industrija. Bitno je spomenuti kako je zastupljena i djelatnost Informacije i komunikacije koja je Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027. definirana kao jedan od strateških pravaca razvoja riječkog gospodarstva. Isto tako, većina poduzetnika (5 od 6 s iskazanim interesom) iz područja Stručnih znanstvenih i tehničkih djelatnosti, obavlja djelatnost Inženjerstva, projektiranja i tehničkog savjetovanja, što je također u skladu s područjima razvoja riječkog gospodarstva definiranim Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027.

Ne manje važna činjenica jest da 23% poduzetnika koji su iskazali interes za kupnjom građevnih čestica posluje u nekom od područja Plave ekonomije i pratećih djelatnosti.

Javili su se i poduzetnici koji posluju u djelatnosti trgovina na veliko i malo.
“Već u samom pozivu za iskaz interesa bilo je definirano kako na području Zone neće biti moguće graditi supermarkete, hipermarkete niti trgovačke centre, već će trgovina biti dozvoljena samo kao prateća djelatnost odnosnoj djelatnosti”, kazala je na 13. gradonačelnikovom kolegiju pročelnica Odjela za poduzetništvo Jana Sertić.

Gradonačelnik Filipović: Veseli interes poduzetnika

Na području PZ Bodulovo nalazi se sedam građevnih čestica veličine od 1000 m2 do 1400 m2, jedna od približno 3000 m2 i jedna veća od 8000 m2, a obradom pristiglih iskaza interesa utvrđeno je kako postoji pretežiti interes za kupnju lokacija manjih površina. Naime, 77% od ukupnog broja poduzetnika koje je podnijelo iskaz interesa, odnosno njih 23, naznačilo je kako ima potrebu za kupnju građevnih čestica veličine od 1000 m2 do 1400 m2. Njih 20%, odnosno 6 poduzetnika, izjasnilo se kako ima potrebu za kupnju građevnih čestica od 2000 m 2 do 3000 m, dok je samo jedan poduzetnik iskazao interes za kupnju građevne čestice veće od 8000 m2.

Provedbom projekta Izgradnje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, Grad se obvezao da će u roku od dvije godine od završetka projekta prodati 8 lokacija, odnosno da će u Zoni poslovati 8 poduzetnika. Nastavno na navedeno, u slučaju manjka interesa za kupnju najveće građevne čestice (8.558 m2) od strane jednog investitora, u provedbi budućeg natječaja za prodaju potrebno je razmotriti parcelaciju iste.

U svrhu kvalitetne pripreme natječaja za prodaju lokacija (građevnih čestica) u PZ Bodulovo, Odjel za poduzetništvo i Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, zajednički će definirati kriterije istog, a sve kako bi u budućnosti u Zoni poslovali poduzetnici čije su djelatnosti, poslovanje i planirani budući razvoj u skladu sa strateškim planovima Grada Rijeke.

Kako je kazala pročelnica Sertić, izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo trebala bi završiti do kraja svibnja. U međuvremenu će u svrhu kvalitetne pripreme natječaja za prodaju lokacija, Odjel za poduzetništvo i Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, zajednički definirati kriterije natječaja, a sve kako bi u budućnosti u Zoni poslovali poduzetnici čije su djelatnosti, poslovanje i planirani budući razvoj u skladu sa strateškim planovima Grada Rijeke.

„Veseli iskazani interes poduzetnika za predložene građevinske čestice u PZ Bodulovo – interes je tri puta veći od broja lokacija, a veseli i da su i djelatnosti koje smo ciljani u Planu razvoja grada Rijeke i prevladavajuće u ovom planu. Zona bi trebala biti komunalno opremljena u svibnju, nakon toga slijedi nam natječaj za kupnju lokacija, a ako je sudeći prema ovom interesu, bit će veći interes poduzetnika od broja ponuđenih parcela, pa se nadam da će sve parcele naći svoga vlasnika, koji će potom na njima razvijati svoju poduzetnička djelatnost“, kazao je gradonačelnik Filipović, istaknuvši kako možemo očekivati da će prvi radovi na izgradnji poduzetničkih objekata već krajem godine.

„Kako je interes poduzetnika veći od broja ponuđenih lokacija, morat ćemo razmišljati o proširenju zone u nekoj perspektivi, naravno uvijek svedeni na naša 44 km2, što je posebno izazovno. Vjerujem da će u novoj europskoj perspektivi biti prostora za financiranje novih zona na području grada Rijeke“, kazao je gradonačelnik Filipović.

U Poduzetničkoj zoni Bodulovo izvode se radovi na izgradnji komunalne infrastrukture

Poduzetnička zona Bodulovo jedan je od infrastrukturnih projekata Grada Rijeke čiji je cilj proširenje sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu kroz uspostavu funkcionalne i operativne poduzetničke zone, u potpunosti opremljene suvremenom osnovnom i dodatnom zajedničkom infrastrukturom.

Cilj je omogućiti povećanje konkurentnosti  postojećih malih i srednjih poduzetnika, povećanje broja novoosnovanih tvrtki te omogućiti nove investicije i porast zapošljavanja.

Smještena na sjeverozapadnom djelu grada Rijeke na području naselja Škurinje, Poduzetnička zona Bodulovo prostorno je udaljena 1,2 kilometra od riječke zaobilaznice, 4 kilometra od luke Rijeka i željeznice te 29 kilometara od Zračne luke Rijeka. Također, dovršetkom ceste D403 znatno će se skratiti vrijeme prometovanja između Zone i riječke luke.

Na području Zone Bodulovo trenutno su u tijeku radovi na izgradnji komunalne infrastrukture. Izvođač radova je GP Krk, a predviđeni rok dovršetka  je kraj svibnja ove godine.

Paralelno s radovima unutar Zone, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o gradi spojnu infrastrukturu  vodovodne opskrbe i fekalne odvodnje. Ishođenje dokumentacije za stavljanje infrastrukture u uporabu te izrada natječajne dokumentacije za prodaju lokacija planira se sukladno dinamici radova, odnosno krajem prve polovice ove godine.

Završetkom projekta, Zona će biti opremljena kompletnom komunalnom infrastrukturom koja podrazumijeva prometnicu i nogostup u Zoni te spoj na postojeće prometnice, vodovod, fekalnu odvodnju, oborinsku odvodnju, elektroenergetsku infrastrukturu, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku infrastrukturu, plinovod te javne zelene površine.

Za Poduzetničku zonu Bodulovo do sada osigurano 8 milijuna bespovratnih EU sredstava

Izgradnja Poduzetničke zone Bodulovo predstavlja dodatnu mogućnost za privlačenje investitora, odnosno novih poduzetnika koji će svojim angažmanom doprinijeti povećanju ekonomske aktivnosti na području Grada Rijeke te novom zapošljavanju.

Aktivnosti na realizaciji Poduzetničke zone Bodulovo započele su još 2003. godine izradom Programske studije Zone, koja je bila temelj za izradu prostorno-planske dokumentacije, odnosno koncepta uređenja zone čija je realizacija između ostalog bila uvjetovana cjelovitom pripremom terena, kompletnom regulacijom Škurinjskog potoka koja je bila u nadležnosti Hrvatskih voda i rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. U otkup zemljišta, pripremu projektne dokumentacije i radove na nasipavanju platoa Grad Rijeka je uložio oko 8 milijuna kuna.

Nakon što je završila cjelovita priprema terena, Grad Rijeka je 2017. godine prijavio  na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ projekt  „Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo“. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi 11.258.233,00 kuna, od čega je 5.710.343,18 kuna bespovratnih EU sredstava osigurano iz Strukturnih fondova, Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog program “Konkurentnost i kohezija”.  Preostala sredstva osigurao je Grad Rijeka.

Projekt je potom u prosincu 2020. godine prijavljen i na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu te je u studenom 2021. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2.336.049,49 kuna.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views