#

Oznaka: Međunarodna agencija za atomsku energiju