USKRSNA AFERA OTVORILA PANDORINU KUTIJU: Uopće ne postoji pravilnik o postavljanju šahtova u tunelima!

Jedan šaht u tunelu Sveti rok izazvao je velike smjene u HAC-u. No, otkriva se polako da nije problematičan samo jedan šaht, niti da je to otkriveno uoči uskrsnih praznika