OGROMNI DUGOVI BOLNICA: Ugroženi životi brojnih ljudi ako zbog dugova prestane isporuka lijekova

Predsjednik Udruženja Veledrogerija poručio je da ako ne dobiju novac, isporučivat će lijekove dok se ne potroši ono što je na skladištu. Takav scenarij nezamisliv je najranjivijim pacijentima