Foto: Vijesti.hr

Mnogi kažu da epidemija sve više postaje i sociološki i psihološki i komunikacijski problem

Mnogi kažu da je epidemija davno već izašla iz okvira medicinske struke i da sve više postaje i sociološki i psihološki i komunikacijski problem.