EVO DETALJA

Druge izmjene i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Proračun Grada Rijeke se dobro puni i podjednako dobro prazni a sve se obveze izvršavaju na vrijeme. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna predlažu se prihodi i primici u iznosu od 184.210.772 eura, što predstavlja povećanje za 8.514.957 eura, a rashodi i izdaci u iznosu 181.800.000 eura, što predstavlja povećanje za 10.212.000 eura, u odnosu na početni plan.

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojeni su na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine, Prve izmjene i dopune Proračuna usvojene na sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. travnja 2023. godine, a razlog za donošenje Prvih izmjena i dopuna proračuna je bilo usklađenje s novim ustrojstvom upravnih tijela Grada koje je stupilo na snagu 1. travnja 2023. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 184.210.772 eura, što predstavlja povećanje za 8.514.957 eura, odnosno 4,8% u odnosu na početni plan, a rashodi i izdaci predlažu se u iznosu 181.800.000 eura, što predstavlja povećanje za 10.212.000 eura, odnosno 6,0%, u odnosu na početni plan za ovu godinu. Ukupni prihodi i primici su veći od rashoda i izdataka za 2.410.772 eura, a navedeni iznos razlike uravnotežuje se prenesenim sredstvima viška i manjka iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun.

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 159.696.694 eura, što je povećanje za 11.317.129 eura ili 7,6% u odnosu na dosadašnji plan. Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 65.964.300 eura što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 5.965.500 eura ili 9,9%. Prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 14.982.132 eura što predstavlja povećanje za 1.425.529 eura ili za 10,5% u odnosu na dosadašnji plan. Prihodi od komunalne naknade se planiraju u iznosu od 15.853.071 eura što je povećanje za 105.071 eura ili 0,7%, a prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 1.754.100 eura što je povećanje za 149.500 eura ili 9,3%.

„Prvim izmjenama i dopunama se proračun uskladio s novim ustrojstvom gradske uprave, ali se iznosi prihoda i rashoda nisu mijenjali. Stoga je nužno da se nakon proteka od gotovo pet mjeseci proračunske godine, ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna obuhvate sve promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja u daljem tijeku proračunske godine. U proračun se sada uključuju sredstva prenesenog viška prihoda i planiranje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja, kod Grada i proračunskih korisnika, a sukladno činjenici da su sastavljeni svi obvezni financijski izvještaji za 2022. godinu i utvrđeni financijski rezultati. Na prihodnoj strani proračuna najznačajnija promjena je na stavci prihoda od poreza na dohodak kod kojih se predlaže povećanje sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine. Značajnije povećanje se osim kod prihoda od poreza na dohodak, predlaže i kod prihoda od pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na prijenos sredstava osnovnim školama za podmirenje troškova prehrane učenika i za rashode za zaposlene u osnovnim školama te kod prihoda od pomoći iz EU sredstava“, kazao je gradonačelnik Marko Filipović.

Gradonačelnik je naglasio kako se na rashodnoj strani proračuna najznačajnije promjene odnose na osiguravanje potrebnih dodatnih sredstva za povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika Dječjih vrtića, za koje je osigurano 2 milijuna Eura te povećanje rashoda za djelatnike Javne vatrogasne postrojbe. Također su povećana sredstva za rashode za zaposlene u osnovnim školama i Psihijatrijskoj bolnici Lopača, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini državnog proračuna. U gradskoj upravi je u tijeku reorganizacija kojom se smanjuje broj zaposlenih te će određenom broju djelatnika biti isplaćene otpremnine, a za sve ostale djelatnike se radna mjesta usklađuju prema novom ustrojstvu gradske uprave i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća 4. svibnja 2023. godine.

Kod Dječjih vrtića su već početnim proračunom osigurana povećana sredstva te se sada još dodatno povećavaju sukladno kontinuiranim razgovorima sa zaposlenima u Dječjim vrtićima i prema trenutno dostupnim informacijama i izračunima. Također se i kod Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju potrebna dodatna sredstva nastavno na razgovore sa zaposlenima i prema trenutno dostupnim informacijama i izračunima sukladno donesenom Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova.
Filipović je kazao kako se nada da će u naredna dva tjedna uspjeti postići dogovor i sa sindikatima zaposlenika Dječjih vrtića.

„Za sve jedinice lokalne samouprave najpravičnije rješenje bi bilo da nadležno ministarstvo preuzme na sebe plaće djelatnika u vrtićima i pomoćnika u nastavi, kao i zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe tako da budu svugde iste na razini države. Time bi se spriječile mikro migracije djelatnika, odnosno njihov prelazak iz jedne jedinice lokalne samouprave u drugu, isključivo radi nešto veće plaće. Ono što  kod izrade projekcija za 2024. godinu te kod svih pregovora koje vodimo oko povećanja materijalnih prava jest nepoznanica što će donijeti najavljena Vladina porezna reforma, odnosno ukidanje prireza. Taj prijedlog još uvijek nitko nije vidio, ali se u medijima svako toliko iznose detalji. O tome smo raspravljali i putem Udruge gradova, tražili smo od Vlade pojašnjenje i razgovore jer se negativni učinci te reforme ponajprije očekuju u velikim gradovima, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Porezna reforma se ne bi smjela provoditi preko leđa jedinica lokalne samouprave i trebalo je prije o njoj raspraviti na lokalnom nivou. Vlada ima i druge načine za ublažavanje inflatornog udara na građane. Bez kompenzacijskih mjera Grad Rijeka ostat će bez 9 milijuna Eura prihoda koje neće moći nadomjestiti, a to će automatski povući smanjenje izdataka za čitav niz projekata i programa. U intenzivnoj smo komunikaciji sa ministarstvom vezano za najavljenu poreznu reformu. U lipnju će Rijeka biti domaćin sastanka četiri gradonačelnika velikih gradova te se nadam da ćemo do tada imati više informacija“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Drugim izmjenama proračuna osiguravaju se dodatna sredstva i uključuju novi projekti u proračun, a riječ je o novom vrtiću Fiume koji će se graditi na Krnjevu u suradnji i uz potporu Talijanske unije, povećanju sredstava za energetsku obnovu PPO Radost uz sufinanciranje iz EU sredstava, izradi projektne dokumentacije za projekt gradnje i opremanja PPO Galeb uz sufinanciranje iz EU sredstava, izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu i obnovu dijela stolarije u HNK I. pl. Zajca. Osigurana su i sredstva za preseljenje izložbe „Torpedo – prvi na svijetu“, potrebna dodatna sredstva za sufinanciranje obrta za čuvanje djece te potrebna dodatna sredstva za subvenciju poslovanja KD Autotrolej zbog povećanja troškova poslovanja temeljem sklopljenog Kolektivnog ugovora u veljači 2023. godine.
Planirane su i nove aktivnosti. Prehrana učenika osnovnih škola, u iznosu 1.956.459 eura, povećava proračun na prihodnoj i rashodnoj strani. Temeljem Odluke Vlade RH od 29. prosinca 2022. godine i uz osiguranje potrebnih sredstava u državnom proračunu, od drugog polugodišta ove školske godine osigurava se jedan besplatan obrok za sve učenike osnovnih škola. Osnovne škole su napravile potrebne prilagodbe i organizirale sve što je potrebno da bi se ova nova aktivnost, koja se realizira na razini cijele države, mogla uspješno provoditi.

Proračun Grada Rijeke se dobro puni i podjednako dobro prazni a sve se obveze izvršavaju na vrijeme, kazao je gradonačelnik Filipović.

Za provedbu projekata i programa iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja 497.200,00 Eura

Na kolegiju je prihvaćen prijedlog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života da se temeljem završenog Javnog natječaja za odabir projekata iprograma u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini za provedbu projekata i programa iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja izdvoji 497.200,00 Eura. Riječ je o projektima i programima koje će Grad Rijeka financirati s ciljem unaprjeđenja socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih skupina građana i dodatne zaštititi i unaprjeđenja zdravlja građana.

26.000 Eura za dva projekta usluge socijalnog mentorstva u 2023. godini

Nakon provedenog natječaja Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje sufinancirat će u 2023. g. dva projekta iz Područja Pružanje socijalnih usluga – usluge socijalnog mentorstva u ukupnom iznosu od 26.000,00 EUR. Na temelju procjene prijava Povjerenstvo za stručnu provjeru programa i projekata prijavljenih na Javni natječaj predložilo je da iz Područja Pružanje socijalnih usluga – usluge socijalnog mentorstva sufinanciraju programi i projekti: Socijalno mentorstvo – ulaganje u budućnost Udruge Centar za kulturu dijaloga u iznosu od 13.000,00 EUR te Razvoj usluge socijalnog mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina Udruge Terra u iznosu od 13.000,00 EUR.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari