EVO KAKO! Grad Rijeka u idućih osam godina mora smanjiti manjak od 276,8 milijuna kuna

Na gradonačelnikovom kolegiju usvojen je Plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke kojim se u narednih osam godina planira smanjiti manjak iz prethodnih godina u iznosu od 276,8 milijuna kuna

Kako je istaknula pročelnica Odjela za financije Jasna Liker, s obzirom na iskazani proračunski manjak, Državni ured za reviziju dao je preporuku za izradu programa mjera, na temelju čega je početkom 2017. godine započeta analiza financijskog stanja i izrada smjernica i plana mjera za pokriće duga.

Utvrđeni proračunski manjak planira se pokriti u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2026. godine, a plan uključuje 32 mjere, dinamiku pokrića, odnosno smanjenja manjka i obveza, kao i obveze nadležnih odjela gradske uprave.

Šest grupa mjera

Smjernicama je definirano šest grupa mjera. Tako su u smjeru realnijeg planiranja proračuna donesene četiri mjere, s ciljem kvalitetnijeg upravljanja gotovinom i likvidnošću pet mjera, dok smanjenje obveza prema državi uključuje dvije mjere.

Dvije mjere se odnose na zadržavanje rashoda za zaposlene i naknade građanima i kućanstvima na postojećoj razini. Čak devet mjera odnosi se na povećanje prihoda gradskog proračuna, koji ne uključuje samo povećanje određenih prihoda, već i pojačanu aktivnost na naplati potraživanja, dok je deset mjera usmjereno na smanjenje rashoda po različitim aktivnostima.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel kazao je kako je, s obzirom na složenost materije, priprema Plana mjera bila dugotrajna, a uključivala i angažiranje Instituta za javne financije kao vanjskog konzultanta te stalne konzultacije s Ministarstvom financija.

„Svjesni smo odgovornosti za nadoknadu manjka, prije svega vodeći računa da ne narušimo redovno poslovanje gradske uprave, odnosno obveza grada prema djelatnosti školstva, predškolskog odgoja, komunalnih djelatnosti, kulture, sporta i drugih aktivnosti. Sve to dolazi u vrijeme kada su pojačana izdvajanja za projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. godine, što znači da donošenje Plana nije bio nimalo lak zadatak,“ kazao je gradonačelnik Obersnel koji je upozorio da će se Plan morati korigirati dođe li do promjena zakona koji se odnose na funkcioniranje jedinica lokalne samouprave.

Plan proslijeđen Gradskom vijeću

Iako je za donošenje Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna nadležan gradonačelnik, informacija o donošenju ovog materijala bit će proslijeđena Gradskom vijeću, budući da su vijećnici u više navrata izrazili zanimanje za donošenje paketa mjera za pokriće akumuliranog manjka gradskog proračuna.

U prvih šest mjeseci 2018. godine gradski proračun u plusu

Smjernice za smanjenje manjka i obveza već su se provodile kod realizacije proračuna za 2018. godinu. Izvješće o realizaciji proračuna Grada Rijeke pokazuje kako je u prvih šest mjeseci ove godine prihod iznosio 399,8 milijuna kuna ili 37,6% godišnjeg plana, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 376 milijuna kuna ili 35,5% godišnjeg plana. To znači da je od siječnja do lipnja ostvaren višak prihoda u iznosu 23,8 milijuna kuna, od čega se 18,6 milijuna kuna odnosi na višak prihoda gradskog proračuna, a 5,1 milijuna kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.

„Unatoč dobrim makroekonomskim pokazateljima i dobrom ostvarenju prihoda u prvih šest mjeseci ove godine, i dalje se osjećaju posljedice porezne reforme koje su smanjile prihode jedinica lokalne samouprave. Izvještajno proračunsko razdoblje obilježio je i velik investicijski ciklus sufinanciran sredstvima europskih fondova, koji se odnosi kako na uređenje objekata vezanih uz provođenje projekta Europske prijestolnice kulture, tako i na projekte energetske obnove vrtića i škola,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vezano s time, ostvareni višak prihoda gradskog proračuna prije svega se odnosi na sredstva dobivena iz europskih fondova, koja su namjenska i ne smiju se koristiti za redovno poslovanje gradske uprave.

Veći prihodi nego u prvih šest mjeseci 2017. godine

Prihodi i primici proračuna veći su za 21,9 milijuna kuna nego u prvih šest mjeseci 2017. godine, a povećanje je prije svega vezano uz povećanje prihoda od poreza, koji iznose 192,3 milijuna kuna ili čak 58,6% godišnjeg plana.

„Veseli nas veće ostvarenje poreznih prihoda, no unatoč tom povećanju, ukupni prihod od poreza je i dalje manji od prihoda koji smo po toj osnovi ostvarivali prije porezne reforme. Iako država kompenzacijskim mjerama nadoknađuje gubitke jedinica lokalne samouprave, kao osnovica za pokrivanje manjka i za 2017. i za 2018. godinu uzima se 2016. godina, što znači da nismo ostvarili višak zbog povoljnih makroekonomskih prilika,“ upozorio je gradonačelnik Obersnel.

Primjetan je rast prihoda od poreza na nekretnine u 2018. godini, koji je u prvom polugodištu ostvaren s 20,3 milijuna kuna, što je gotovo 90% godišnjeg plana te čak 12,7 milijuna kuna više nego što je uprihodovano u istom razdoblju 2017. godine. Na povećanje tih prihoda utjecalo je donošenje Zakona o porezu na promet nekretnina, kojim je ovaj prihod u cijelosti postao prihod gradskog proračuna, kao i oporavak tržišta nekretnina, potaknut i državnim subvencioniranjem stambenih kredita.

Negativni učinci porezne reforme na gradski proračun očituju se kroz prihode od poreza na tvrtku, koji je u gradski proračun na godišnjoj razini donosio oko 7 milijuna kuna, dok 2017. godine nije u potpunosti ukinut. Istovremeno, s obzirom na to da je poreznom reformom povećana stopa PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti, Grad Rijeka je u ožujku 2017. godine, kao mjeru pomoći ugostiteljima, smanjio stopu za obračun poreza na potrošnju s 3% na 1,5%. Navedenim smanjenjem stope Grad godišnje gubi dodatnih oko 2,3 milijuna kuna.

Čak 20 milijuna nenaplaćene komunalne naknade odnosi se na 3. maj

Najvažniji prihod pored poreza čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, koji su u prvih šest mjeseci ostvareni s 88,2 milijuna kuna ili 43,4% godišnjeg plana, što je nešto manje nego u istom razdoblju 2017. godine.

„U ovom trenutku dug 3. maja i Strojogradnje, odnosno bivše tvornice „Motori i dizalice“, iznosi oko 20 milijuna kuna, što uključuje i dug iz prethodnih godina. Uvažavajući probleme u kojima se ova djelatnost nalazi nikad nismo potencirali provođenje ovrhe te je u više navrata potpisan sporazum o plaćanju duga komunalne naknade, koji je uključivao obročno plaćanje duga komunalne naknade, uz uvjet redovnog podmirenja tekućeg zaduženja komunalne naknade. Nažalost, u ovoj godini nije plaćeno ono što je bilo potpisano sporazumom ni redovne obveze, što znači da će do kraja 2018. godine dug samo za ovu godinu narasti na 10 milijuna kuna. Teško je za očekivati da će se ovaj dug naplatiti, što će podrazumijevati i izmjene u rashodima koji se plaćaju iz prikupljene komunalne naknade, odnosno reduciranje nekih komunalnih programa,“ kazao je gradonačelnik Obersnel istaknuvši kako je i neinzistiranje na naplati zaostalih potraživanja od 3. maja doprinos Grada Rijeke u prevladavanju situacije u kojoj se našla hrvatska brodogradnja, posebice riječki 3. maj.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 6,8 milijuna kuna ili 35,3% godišnjeg plana, a najveći se dio odnosi na planirana sredstva za EU projekte, čije se uprihodovanje, zbog složenih postupaka odobravanja, očekuje u drugom dijelu godine.

Vlastitu komponentu u EU projektima Grad Rijeka namirit će iz planiranih zaduženja – kroz desetak dana očekuje se početak korištenja kredita u iznosu od 123,6 milijuna kuna, namijenjenog za uređenje Dječje kuće i Gradske knjižnice u sklopu kompleksa Benčić te energetskoj obnovi 11 vrtića i škola, dok Ministarstvo financija još uvijek nije odobrilo zaduženje u iznosu od 35 milijuna kuna, namijenjenih uređenju javnih površina unutar kompleksa Benčić.

Što se tiče rashodovne strane proračuna, manje ostvarenje vezano je uz dinamiku povlačenja sredstava EU, no ujedno su i svi elementi rashoda ostvareni uglavnom manje od planiranog, što je u skladu sa smjernicama za pokriće manjka proračuna iz prethodnih godina i smanjenje obveza Grada Rijeke.

Podmirivanje troškova rada učitelja

Usvojen je i zaključak o podmirivanju troškova rada učitelja koji provode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školskoj 2018/2019. godini za djecu koja dolaze iz kućanstava koja ispunjavaju uvjete Socijalnog programa. Radi se o približno 600 učenika za koje će u narednoj školskoj godini biti potrebno osigurati financijska sredstva u iznosu od oko 550 tisuća kuna kuna, a do kraja I. polugodišta, odnosno u 2018. godini 240 tisuća kuna.

I ove školske godine Grad Rijeka će sufinancirati program “Školsko poslijepodne samo za mene”, namijenjen učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju Osnovne škole Nikola Tesla.

Na gradonačelnikovom kolegiju usvojene mjere pokrića manjka proračuna iz prethodnih godina
Grad Rijeka podupire 3. maj kroz nenaplatu duga komunalne naknade

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari