NA PUNO RADNO VRIJEME

Filipović odlučio: Grad Rijeka financirat će rad logopeda pri Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci

Ilustracija (Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL)

Grad Rijeka će, odlukom gradonačelnika, financirati rad višeg stručnog savjetnika logopeda pri Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci na puno radno vrijeme do kraja 2023. godine.

U listopadu 2020. godine, predstavnici Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci potpisali su Sporazum o suradnji na pokretanju Studija Logopedije i Logopedskog centra pri Sveučilištu u Rijeci.

Rezultat je to višegodišnjih nastojanja o pokretanju Studija logopedije na ovim prostorima, kao važan iskorak u nastojanjima da u se doglednom vremenu doprinese osiguranju većeg broja magistra/ica logopedije u zdravstvenom i obrazovnom sustavu na području šireg riječkog prstena.

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije

U nizu aktivnosti poduzetih u ovom smjeru, a prateći preporuke za obrazovne upisne politike i politike stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema kojima magistar logopedije uvijek zauzima visoko mjesto na listi deficitarnih zanimanja, Grad Rijeka od akademske godine 2010./2011. dodjeljuje stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, između ostalih i za magistre logopedije.

Posljednjih nekoliko desetljeća, uvažavajući koncepte inkluzije, u odgojno-obrazovnom sustavu postoji sve veća potreba za zapošljavanjem stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog kadra, dok se istovremeno na tržištu rada uočava značajna diskrepancija između iskazanih potreba za pojedinim zanimanjima te obrazovnih upisnih politika. Inkluzivno obrazovanje temelji se na pravu kvalitetnoga obrazovanja svih učenika podjednako što znači da omogućuje djeci/učenicima s teškoćama da, prema svojim sposobnostima, mogućnostima i interesima, sudjeluju i surađuju s drugom djecom/učenicima.

U riječkim osnovnim školama integrirano je preko 500 učenika

Inkluzija je usmjerena stvaranju uvjeta za zadovoljavanje različitih odgojno-obrazovnih potreba svakog učenika i omogućavanje svim učenicima rast i razvoj u zajedništvu koje čini jedna školska ustanova. Dakle, naglasak se stavlja na stvaranje promjena u obrazovnom sustavu, kako bi on bio primjeren odgojno-obrazovnim potrebama svakog učenika.

U riječkim osnovnim školama integrirano je preko 500 učenika koji se školuju prema primjerenim programima odgoja i obrazovanja, temeljem teškoća uzrokovanih oštećenjem jezično-govorne glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju te su upućeni stručnim suradnicima logopedima na dodatne rehabilitacijske programe, a kojih u riječkim školama radi svega pet.

U ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, situacija je još alarmantnija jer je posljednjih godina također vidljiv značajan porast djece s poremećajem jezično-govorne glasovne komunikacije, uz istovremenu nemogućnost zapošljavanja stručnog suradnika-logopeda.

Uviđajući važnost prevencije, ranog otkrivanja, dijagnosticiranja i tretmana poremećaja humane komunikacije, govora, jezika te čitanja i pisanja, kao i nedostatak stručnjaka u ovom području uz Studij logopedije, u Rijeci je 2020. godine osnovan i Logopedski centar (Centar UniLOG) u kojem djeca i odrasli dobivaju savjet, dijagnostiku i terapiju.

Grad Rijeka osigurao 25.485,00 eura

S obzirom na navedeno kao i na činjenicu da u tri ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Rijeke nije zaposlen niti jedan logoped, jedan od rezultata strateškog planiranja u ovom području predstavlja zapošljavanje jednog logopeda pri Logopedskom centru, koji će raditi s djecom predškolskog uzrasta koja imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Uviđajući važnost ove teme, prilikom donošenja Proračuna za 2023. godinu gradonačelnik je naglasio kako je tijekom konzultativnog procesa s vijećnicima Vedranom Vivodom (Akcija mladih) i Robertom Salečićem (Unija Kvarnera) zajednički prepoznat nedostatak logopeda te su osigurana sredstva za veću dostupnost logopedske podrške pri Logopedskom centru.

Za financiranje rada višeg stručnog savjetnika logopeda pri Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci na određeno, puno radno vrijeme, Grad Rijeka je putem Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo osigurao 25.485,00 eura, čime se pokrivaju bruto plaća, doprinosi, trošak prijevoza s posla i na posao te ostala materijalna prava. Zaključak o financiranju stručnog suradnika donesen je na 32. gradonačelnikovom kolegiju.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari