Evo koje će riječke škole i vrtići u obnovu: Gradsko vijeće danas odobrilo zaduženje!

Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata energetske obnove zgrada OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ Pehlin, PPO Vidrice, PPO Belveder i zgrade Muzeja Grada Rijeke.

Grad Rijeka je na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za prijavu objekata za energetsku obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, koji se realizira u u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, prijavio 6 objekata.

Energetska obnova šest zgrada javne namjene

Riječ je o pozivu kojim se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na godišnju potrošnju prije provedbe mjera energetske obnove. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 35% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 2018. godine.

Posljednji dogovori pred sjednicu

Gradonačelnik Obersnel je pojasnio kako se predmet kojim se bavi ova točka nije mogao razmatrati prošle godine, kada se u predmetu za koji se također tražilo zaduženje za pokriće vlastita učešća, nalazio čitav niz projekata energetske obnove. Radi se o energetskoj obnovi fasada, prozora i vrata kako bi se postiglo bolje gospodarenje energijom, odnosno da se potrošnja energije smanji za 50%.

Za energetsku obnovu prijavljene su zgrade OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ Pehlin, PPO Vidrice, PPO Belveder i zgrada Muzeja Grada Rijeke. Svih 6 prijavljenih projekata je prihvaćeno pa su koncem prošle godine sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja. Svi navedeni projekti trebaju biti završeni unutar roka od 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava.

Grad Rijeka, uz dodijeljena bespovratna sredstava EU, mora osigurati preostali iznos od oko 19 milijuna i toliko bi trebalo biti kreditno zaduženje. Upućen je poziv bankama za iskazivanje interesa, na koji su se javili Zagrebačka, OTP i Erste banka, koja je odabrana kao najbolja.

“Da bi se kredit realizirao mora se dobiti suglasnost Ministarstva financija i ovaj iznos ne ulazi u stopu zaduženosti Grada, kauao je gradonačelnik i dodao kako se čeka da Ministarstvo regionalnog razvoja raspiše natječaj na koji će se Grad prijaviti i gdje bi se moglo dobiti oko 9 milijuna kuna, kao udio u financiranju ovog projekta. Kad bude raspisan natječaj i ako dobijemo taj novac, za toliko će se smanjiti povlačenje kreditnih sredstava”, rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Obersnel sa suradnicima

Na kritike vijećnika da predviđena ušteda nije dovoljno argumentirana studijama, kao i da li se to uopće isplati ili je bolje raditi nove objekte, gradonačelnik je kazao kako Grad nije trgovačko društvo koje razmišlja o povratu investicija.

Gradnja nove škole, vrtića nema ekonomsko opravdanje da će se njihovom gradnjom uloženi novac vratiti. Ti objekti imaju neku drugu vrijednost, a ne ekonomsku. Ukoliko ne iskoristimo ta sredstva, za koju godinu ćemo morati platiti sami sva preuređenja škola i vrtića za čiju energetsku obnovu sad možemo dobiti bespovratnih 40% sredstava. Nije to pitanje samo energetske učinkovitosti već prilika da te objekte obnovimo s 40% doniranih sredstava.

Ivona Miličević (HDZ) je od gradonačelnika tražila da povuče tu točku te da se vijećnicima dostave studije na temelju kojih je donio odluku da podigne ovakav kredit jer ovaj materijal nije dostatan.

Duško Milovanović (SDP) je replicirao kako Energetski certifikat mora reći koliko se ostvaruje ušteda ukoliko se prevede određena mjera. Izračun radi ovlaštena osoba koji se prilaže certifikatu, ako želite da vam Fond financira te projekte.

Vojo Braut( SDP) je postavio pitanje kako je moguće da svaki put kada raspravljamo o financiranju iz europskih fondova, fondova ministarstva i bespovratnim sredstvima o tome govorimo u negativnom kontekstu.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako pojedini vijećnici pokazuju nepovjerenje prema Ministarstvu graditeljstva i Europskoj komisiji, jer su svi materijali, da bi uopće mogli ući u odabir pregledani i odobreni od nadležnih tijela. Ako njima ne vjerujete, onda ćete morati promijeniti poslovnik jer je svaki elaborat veći od 15 stranica, zaključio je Obersnel.

S dnevnog reda povučene točke vezane uz promet

S dnevnog reda sjednice povučeni su materijali vezani u Odluku uređenju prometa na području grada Rijeke, kao i prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama te komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke, budući da na njih svoju suglasnost nije dostavio MUP Rijeka, kojemu je to nadležnost i obaveza.

Vijećnici-HDZ-a

Izmjene u mjerama  za poticanje razvoja poduzetništva

Usvojene su izmjene i dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kojom se uvodi dopuna mjere „Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga“ na način da se utvrdi kako se subvencija troškova medijske kampanje odnosi isključivo na razvoj novog ili izmjenu postojećeg brenda te s tim u vezi provedbe medijske kampanje, proširenje korisnika mjere „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“ na način da korisnici mogu biti i klasteri koji imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke.

Također mijenja se mjera „Startup inkubator“ na način da se uvodi dodjela bespovratnih financijskih sredstava za najuspješnije polaznike i uklanja dobna granica za korisnike čime se proširuje krug potencijalnih korisnika na sve osobe s poslovnom idejom.

Umjesto dosadašnje mjere „Inkubator za kreativne industrije“ uvodi se „Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrije“, u sklopu koje bi se otvorio inkubator za gospodarske subjekte koji se bave kreativnim tehnologijama i IT-em. Uvodi se nova mjera „Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija“ u sklopu koje bi se s ciljem promocije i jačanja ulagačkog potencijala riječkog gospodarstva te unaprjeđenja turističke ponude grada Rijeke subvencionirala organizacija sajamskih manifestacije na području grada Rijeke.

Korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke 

Vijećnici su bez veće rasprave usvojili Odluku o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja.

Ta se odluka donosi temeljem Odluke o komunalnom redu koja je usvojena na prošloj sjednici. Razlog promjene je stupanje na snagu nove Odluke o komunalnoj naknadi na koju se veže ova odluka. Njome je definirano što su to privremeni objekti, definirano, što se smatra javnom namjenom, kako se provodi natječaj, u kojem slučaju pojedini zakupci imaju opravo prvenstva i dr.

Vijećnic-PGS-a-i-SDP-a

Odlukom o komunalnoj naknadi koja je stupila na snagu 1. ožujka 2019. godine, na drugačiji su način utvrđene zone naplate komunalne naknade.

Važećom Odlukom, koja predviđa 5 zona, propisano je da za se određivanje zona 2, 4 3, 4 i 5 primjenjuju granice zona utvrđene odlukom kojom se uređuje komunalna naknada za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti. Temeljem tog, važeću Odluku bilo je potrebno uskladiti kako sa Zakonom, Odlukom o komunalnom redu, te Odlukom o komunalnoj naknadi, tako i sa primjenom odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi.

Držanje kućnih ljubimaca

Usvojene su i izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Dio izmjena se temelji na izmjeni Zakona o zaštiti životinja jer se Odluke moraju odnositi i na divlje životinje. U slučaju pojave takvih životinja, obveza zbrinjavanja prenesena je prvenstveno na sklonište za životinje, a tek onda na lovoovlaštenika. Detaljnije su određene i odredbe držanja kućnih ljubimaca.

Urbanistički plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

Prihvaćena je i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac. Površina obuhvata Plana iznosi 2,85 ha., a Plan se donosi radi osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om, utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja, definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja, te poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

Foto: Grad Rijeka

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari