LOKALNI IZBORI

Grad Rijeka objavio gdje će se i kako moći koristiti javne površine i nekretnine u izbornoj promidžbi

Foto: M.L. /Riportal

Grad Rijeka propisao je način korištenja javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe na predstojećim lokalnim izborima.

Lokalni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika održat će se u nedjelju,  16. svibnja 2021. godine.

Riječki gradonačelnik donio je zaključak o načinu korištenja sukladno Odluci o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke.

Tijekom izborne promidžbe, sve političke stranke i nezavisni kandidati moći će koristiti javne površine i predmete za oglašavanje u vlasništvu Grada pod istim uvjetima, kako bi se izbjegao nered i oštećivanje javnih površina, komunalne opreme i fasada objekata lijepljenjem plakata i drugog promidžbenog materijala.

Promidžba putem oglasnih površina u vlasništvu Grada

Za potrebe izborne promidžbe Grad Rijeka odobrava korištenje oglasnih površina, odnosno,  55 jednostranih samostojećih panoa, 3 dvostrana samostojeća panoa, 16 zidnih panoa, 30 oglasnih stupova. Zahtjevi za privremeno korištenje ovih oglasnih površina  podnose se Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke. Podnositelji zahtjeva dužni su u zahtjevu navesti koje će oglasne površine koristiti, kao i rok korištenja. Svakom podnositelju zahtjeva odobrit će se korištenje 1/5 navedenih oglasnih površina do popunjenosti oglasnih površina.

Također, radi postave raznih panela za lijepljenje izbornog materijala, odobrit će se korištenje trgova, nogostupa, kao i stupova javne rasvjete radi postave jednostranih ili dvostranih panoa te transparenata. Stranke i nezavisni kandidati dužni su uplatiti polog od 4.000,00 kn kako bi se, ukoliko to ne učine sami, reklamni panoi i plakati mogli ukloniti nakon izbora. Neutrošena sredstva pologa vratit će se nakon uklanjanja plakata, panoa i transparenata i dovođenja nekretnina i predmeta u prvobitno stanje.

Održavanje predizbornih skupova

Za održavanje predizbornih skupova odobrava se privremena uporaba površine javne namjene na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske, a u slučaju popunjenosti i odobrava se održanje skupova na Jadranskom trgu.

Kao površinu zauzeća obračunavat će se površina koja se koristi za izlaganje političkih programa (pozornica i sl.). Troškove priključka, ukopčavanja i iskopčavanja instalacije el. energije, naknadu za potrošenu struju te dežurstvo električara tijekom skupa snosit će organizator skupa.

Postava štandova i šatora  za izbornu promidžbu

Odobrava se privremena uporaba javne površine za postavu štanda veličine do 3 m2, na lokaciji Korzo i okolnih trgova počevši od zgrade Radio Rijeke na istok.

Odobrava se privremena uporaba javne površine za postavu šatora ili drugog sličnog privremenog objekta do najviše 25 m2 na lokacijama koji će se utvrditi prilikom obrade zahtjeva.

Naknade za korištenje javnih površina postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme u uređaja

Za korištenje javnih površina za održavanje izborne promidžbe političke stranke, koalicijske liste i nezavisni kandidati koji sudjeluju na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, platit će naknadu sukladno Odluci o korištenju površine javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme u uređaja.

Korištenje gradskih prenosivih ograda, lakoprenosivih štandova, te masivnih štandova, u periodu izborne promidžbe na lokalnim izborima omogućit će se bez plaćanja pologa, ali uz plaćanje naknade.

Naknada za lakoprenosive ograde iznosi 4,00 kn po elementu ograde dnevno; za lakoprenosive štandove 110,00 kn po štandu dnevno, a  za masivne štandove od 250,00 kn po štandu dnevno.

Podnošenje zahtjeva za korištenje oglasnih i javnih površina

Svi zahtjevi podnose se Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke, elektroničkom poštom na komun-sustav@rijeka.hr, poštom ili osobno u šalter salu na adresi Titov Trg 3.  Podnositelji zahtjeva za privremeno korištenje javnih površina  dužni su uz zahtjev dati opis, dimenzije i mikro lokaciju reklamnih panoa, transparenata, šatora i sličnih privremenih objekata, kao i rok korištenja javne površine. U slučaju postojanja dva ili više zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenoj uporabi iste javne površine, prednost će imati podnositelj koji je prvi podnio pisani zahtjev.

Svi korisnici površine javne namjene, predmeta za oglašavanje i druge imovine u vlasništvu Grada, u obvezi su pridržavati se preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od dana 01. travnja 2021. godine kao i eventualno budućih mjera vezano za osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu.

Gdje neće biti moguće postavljati reklamne panoe za isticanje izbornih plakata i transparente

Postavljanje reklamnih panoa za isticanje izbornih plakata, te postav transparenata neće biti moguć na stupove javne rasvjete u ulicama:  Trg Bana Jelačića – kolodvor prigradskih linija; Adamićeva – Trpimirova sjeverna strana; Krešimirova – potez kod prijelaza pruge, južna strana; Prvoga maja – Tizianova; Laginjina kod Centra za socijalnu skrb; Laginjina iznad Guvernerove Palače; Radnička – potez od ex WTC-a (sada Tower centar) prema križanju s J.P. Kamova; Pomerio – istočno od parka; Žrtava fašizma; Titov trg; Školjić kod pumpe; V. C. Emina – kod “T” objekta; Krešimirova – sjeverna strana kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo; Školjić nasuprot pruge; Zametska – kod “Kauflanda”; Nova cesta – od toplane prema sjeveru; Nova cesta – ispred ex “Medike”; Vukovarska – preko puta Građevinskog fakulteta; Osječka – prekoputa ex “Bille” (sada Spar); Osječka – nasuprot autogaraže KD Čistoća; Osječka – iznad ulaza u “Konzum”; Škurinjska cesta – preko puta “Vrtnog centra”; Novi most kod Hotela Continental; Bulevar oslobođenja iza Hotela Neboder; Strossmayerova nasuprot Piramide; Zagrad; Trg Žabica; Riva; Riva Boduli; Ivana pl. Zajca i Wenzelova ulica.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari