Grad Rijeka utvrdio iznose potpora novorođenima, podstanarima, starijim osobama…

Utvrđeni su iznosi prava u 2019. godini koja se mogu ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke za 2019. godine te riječke populacijske politike.

Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke. Kako je istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, iznosi socijalnih prava u 2019. godini na razini su prošle godine.

Riječ je o pravima koja su većinom iznad državnog standarda, pa je prošle godine raznim oblicima pomoći bilo obuhvaćeno oko 8.000 korisnika, što je nešto manje u odnosu na 2017. godinu. Građani su koristili preko 15.620 različitih prava koje omogućuje Socijalni program Grada Rijeke, za što je iz proračuna izdvojeno oko 32 milijuna kuna, dok je dodatnih 1,9 milijuna izdvojeno za potpore za opremu novorođenog djeteta kao jedne od mjera populacijske politike.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je donošenje ovih odluka nastavak gradske socijalne politike namijenjene svim generacijama građana, od najmlađih do najstarijih. Neka od prava, kao što je primjerice poklon-bon u iznosu od 1000 kuna za nabavu kućanskog uređaja namijenjen samcima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, jedinstvena su na razini Hrvatske. Godišnje ovo pravo iskoristi oko 300 građana.

Novčane potpore za novorođenčad – 1.500 kuna za prvo, 2.000 kuna za drugo te 3.000 kuna za treće dijete

Kao i protekle godine, svakom roditelju kojima ima prebivalište na području Rijeke dodijelit će se jednokratna novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete u visini od 1.500 kuna, za drugo dijete u visini od 2.000 kuna te za treće i svako slijedeće dijete u visini od 3.000 kuna. Navedeno pravo ostvaruju i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke.

Roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 2.000 kuna. Procjenjuje se kako će ovo pravo ostvariti oko 75 korisnika, za što je u proračunu osigurano 150 tisuća kuna.

Foto: Ilustracija

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu i u 2019. godini moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima.

Redoviti učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni (primaju zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć ili njegu ili osobnu invalidninu) ili posebni uvjet (dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Za isplatu novčane pomoći, koju je u 2018. godini koristilo 88 učenika i studenata, u proračunu je osigurano 100 tisuća kuna.

Pomoći podstanarima kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

Određeni su i iznosi pomoći za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine, kojima se pruža podrška podstanarima kao jednoj od socijalno najugroženijih kategorija građana. Tako zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva. U 2018. godini ovu je pomoć koristilo 390 korisnika.

Utvrđeni su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Tako oni korisnici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – samci, imaju pravo na mjesečnu pomoć od 500 kuna, dvočlano i tročlano kućanstvo od 750 kuna, četveročlano kućanstvo od 800 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna. Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, naknade do zaposlenja, korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus te oni koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu rane intervencije mogu ostvariti pomoć u visini od 500,00 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 750,00 kuna mjesečno u višečlanom kućanstvu, što je i iznos na koji imaju pravo korisnici koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva. Ovu je pomoć u 2018. godini koristilo oko 800 samaca i obitelji.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga mogu ostvariti pravo na podmirenje troškova električne energije. Tako samci imaju pravo na mjesečnu pomoć do 150 kuna, dvočlano kućanstvo do 200 kuna, tročlano kućanstvo do 300 kuna, četveročlano kućanstvo do 400 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 50 kuna. Pomoć za podmirenje računa za struju u 2018. godini koristilo je 212 kućanstava.

Besplatan prijevoz i novčane pomoći starijim osobama bez prihoda i umirovljenicima s malim mirovinama

Starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njegova kućanstva ne prelazi gradski cenzus.

Ovu je pomoć u 2018. godini koristilo 94 starijih osoba, većinom kućanica. Druga vrsta pomoći namijenjena je umirovljenicima čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna. Tako umirovljenici koji imaju mirovinu nižu od tisuću kuna ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 1.200 kuna, dok umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.2001 kune do 1.400 kuna imaju pravo na mjesečnu pomoć od 150 kuna. Ovu je pomoć u 2018. godini koristilo oko 900 umirovljenika s malim mirovinama.

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Također, Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke. Besplatan prijevoz omogućen je osobama starijim od 65 godina koji su darivatelji krvi, ratni ili civilni invalidi rata, udovice ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili ispunjavaju uvjet oštećenja organizma.

Kao i protekle godine, gradonačelnik je usvojio zaključak prema kojem se u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može na teret Grada smjestiti i liječiti psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili zadovoljava gradski cenzus.

Samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20% mjesečnog prihoda.

Podrška Grada Rijeke organizaciji Riječkog karnevala 2019.

Grad Rijeka će Riječkom karnevalu 2019. pružiti logističku pomoć te dodijeliti 150 tisuća kuna, koje će se koristiti za organizaciju Dječje i Međunarodne karnevalske povorke te Izbor Kraljice Karnevala i primopredaje ključa grada.

Ukupni prihodi Riječkog karnevala 2019. planirani su u iznosu od 1.967.400,00 kn, a pored sudjelovanja Grada Rijeke, Turističke zajednice grada Rijeke i komercijalnih prihoda (pokrovitelji i donatori, prodaja ulaznica i najma štandova), kao i prethodnih godina očekuje se sufinanciranje od strane Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Foto: Riječanin

Nakon provedenog natječaja, dane su na korištenje tri lokacije na javnim površinama za postavu kiosaka i montažnih objekata. Kako je istaknula pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, primjetna je tendencija smanjenja zanimanja za postavu privremenih objekata na javne površine, vjerojatno kao posljedica rastućih trgovačkih centara. Zanimanje jedino postoji za postavu kiosaka u kojima se prodaju tisak i duhanski proizvodi.

Dana je prethodna suglasnost Rijeka plusu na izmjene Plana prodajnih mjesta na tržnicama na malo i pripadajućeg cjenika, a izmjene su usmjerene povećavanju atraktivnosti tržnice Brajda za zakupnike i kupce.

Gradonačelnik je potvrdio Davora Bolića za zapovjednika, a Ljubomira Mrlea za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drenova.

Foto. Grad Rijeka

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views