ZANIMLJIV AKTUALNI SAT

Obersnel: Novom gradonačelniku i GV-u ostavljamo puno ugovorenog posla i puno osiguranih novaca

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat i gradonačelnik Vojko Obersnel

Uz aktualni sat, na dnevnom redu posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke u ovom mandatu našao se prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

Gradsko vijeće o UPU dijela stambenog područja Pavlovac odlučuje na svojoj 35. sjednici, koja se zbog prevencije širenja koronavirusa, odvija na način da se danas u Centru Zamet uživo i putem aplikacije za održavanje sjednica na daljinu održala rasprava. Vijećnici će danas do kraja dana elektronskim putem glasovati o predloženim točkama dnevnog reda.

Prostorni obuhvat Plana je pretežno neizgrađen i neuređeni prostor površine 2,85 ha, na kojem se planiraju novi stambeni i drugi komplementarni sadržaji uz osiguravanje prožimanja s javnim pješačkim i zelenim prostorima. Zbog specifične topografije pažljivo je planiran izgled krovova, tzv. „pete fasadu“ planiranih zahvata.

Javna rasprava i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Plana održani su istovremeno, u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 21. prosinca 2020. godine do 20. siječnja 2021. godine. Pristiglo je šest primjedbi građana.

Gradsko vijeće odlučuje i o prodaji zemljišta za 3,1 milijuna kuna, na kojem bi se gradio Poslovni centar Auto klub Rujevica, s uključenom stanicom za tehnički pregled i drugim pratećim sadržajima.

Nikola Ivaniš, Marko Filipović i Vojko Obersnel

Nakon završetka sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke Andrej Poropat zahvalio se svim gradskim vijećnicima i gradskoj upravi na suradnji tijekom mandata ovog saziva Gradskog vijeća.

Novih 14 autobusa uskoro na riječkim ulicama

U sklopu sjednice održan je i aktualni sat, na kojem su vijećnici postavili niz pitanja.

Vijećnik Ivan Mencer (HDZ) upitao je kada će 14 autobusa, nabavljenih u sklopu EU projekta, koji su prije tjedan dana registirani, biti uključeni u sustav javnog gradskog prijevoza.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel podsjetio je kako su autobusi nabavljeni u sklopu EU projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“, za koji je dio sredstava osiguran iz Kohezijskog fonda putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u okviru Urbane aglomeracije Rijeka, a dio iz vlastitih sredstava Autotroleja.

„Točno je da su autobusi došli, ali bilo je potrebno izvršiti prepravke koje se prije svega tiču zaštite vozača. Naime, autobusi koji su u ovom trenutku isporučeni nisu imali pregradu koja štiti vozača od neposrednog kontakta s putnicima, i na zamolbu sindikata pokrenut je postupak da se prije stavljanja autobusa u funkciju napravi zaštitna pregrada radi sigurnosti vozača, s obzirom na to da smo ne tako rijetko imali konfliktne situacije između putnika i vozača“, kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako, s obzirom na smanjeni obim vožnje zbog opće epidemiološke situacije autobus nisu nužni za redovno odvijanje prometa te će biti uključeni u promet čim se izvršne preinake, vjerojatno do kraja travnja.

Osvrnuvši se na ocjenu Ministarstva pravosuđa o neefikasnosti riječkog Općinskog suda, vijećnica Ana Trošelj (PGS) istaknula je kako općinski suci rade na pet lokacija, u neadekvatnim uvjetima i sudnicama koje su često sobičci veličine dva puta dva metra. Upitala je je li se Ministarstvo pravosuđa obratilo Gradu Rijeci radi eventualne pomoći oko rješavanja pitanja adekvatnog prostora za rad Općinskog suda u Rijeci.

Gradonačelnik Obersnel složio se s konstatacijom da su uvjeti rad općinskog suda u Rijeci potpuno neadekvatni s obzirom na potrebe te potvrdio da službenih zahtjeva Ministarstva uprave u smislu mogućnosti osiguranja adekvatnog zemljišta za izgradnju nove zgrade suda nije bilo.

„Bilo je nekih neslužbenih razgovara s više predsjednika sudova. Kroz našu prostorno-plansku dokumentaciju nudilo se više rješenja za izgradnju suda i zgrade policijske uprave na lokaciji bivše vojarne na Kozali, koja je ionako u vlasništvu RH, međutim nikad nije bilo službenih zahtjeva. Znam da općenito sudovi u Rijeci imaju problema s prostora, velik dio prostora je riješen angažmanom Grada te sudovi rade u gradskim prostorima, a u više navrata pomagali smo u uređenju prostora. Sa žaljenjem moram konstatirati da je država propustila mogućnost osiguranja velikih prostora u Rijeci koji bi bili savršeni za rad sudova. Država je dopustila prodaju glavne zgrade pošte na Korzu, nije intervenirala u stečaju Transagenta, odnosno bivšeg Transjuga te su obje zgrade prodane privatnicima. I u jednom i u drugom slučaju to su mogle biti po svojoj lokaciji u centru jako dobre zgrade za smještaj sudova“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnica Petra Karanikić (SDP) upitala je koje su koristi koje će građanima donijeti EU projekt modernizacije postrojenja Energa, za koji su osigurana bespovratna EU sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Projekt obnove toplinarstva vrijedan je nešto više od 106 milijuna kn, od čega je iz EU malo manje od 84 milijuna kuna. Njegova svrha je unapređenje sustava centralnog grijanja u Rijeci, odnosno obnova praktično svih toplovoda – preko osam kilometara toplovoda na zapadnom i istočnom dijelu grada. To znači da će cijevi toplovoda biti zamijenjene uz stavljanje novog izolacijskog materijala, što će značajno smanjiti troškove gubitka toplinske energije u transportu od Enegane do krajnjeg korisnika.

„Također, koncentrirat će se proizvodnja toplinske energije na dva centralna mjesta, na zapadnom i istočnom dijelu grada, što će doprinijeti većoj racionalizaciji i smanjenim troškovima, s time što će kompletan proizvodni proces biti maksimalno automatiziran što će omogućiti korištenje od 0-24 sata. Dio sredstava će se upotrijebiti da se još jedna ili dvije toplane koje rade na lož ulje prebace na plin kao osnovnih energent. Očekuju se značajne uštede u proizvodnji i distribuciji, veća efikasnost u proizvodnji uz manji utrošak energenata, što će doprijeti smanjenju cijene centralnog grijanja u Rijeci. Koliko će se smanjiti cijena, to mi je u ovom trenutku teško reći – ovisi što će se dešavati sa cijenom plina na svjetskom tržištu, ali uz pretpostavku da se ne mijenja, može se očekivati značajnije smanjenje cijene centralnog grijanja u Rijeci“, pojasnio je gradonačelnik Obersnel.

Osvrnuvši se na projekte koji se provode u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se radi o nešto manje od 50 milijuna eura, s time da je svaki je projekt trebalo pripremiti po pravilima EU i kandidirati ga.

„Potpisivanje ugovora između Energa i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zadnji veliki projekt iz Urbane aglomeracije Rijeka. Potrošili smo gotovo sva odobrena sredstva, osim dijela sredstava koja su ostala na projektu koje vodi Ministarstvo rada i socijalne skrbi koje ni nakon četiri godine od uspostave UAR nije raspisalo javnih poziv za realizaciju projekta. Nadam se da će se taj natječaj isto realizirati i da ćemo dobiti preostalih par milijuna kuna. Svi ostali projekti ili završeni ili u visokoj fazi gotovosti – od ukupno odobrenih 50 milijuna eura, nešto više od 2 milijuna eura je ugovoreno u drugim općinama i gradovima koji su sastavni dio Urbane aglomeracije Rijeka. Najveći dio je završio u Gradu Rijeci, ali njega koriste svi općine i gradovi unutar Urbane aglomeracije“, pojasnio je gradonačelnik Obersnel, spomenuvši nabavku autobusa koji voze po cijelom prostoru Urbane aglomeracije, izgradnju Dječje kuće i Gradske knjižnice Rijeka ili pak projekt “Povežimo se baštinom”.

U proteklom mandatu ugovoreno oko 300 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

Vijećnik Aleksandar Bulog (SDP) upitalo je koliko je sredstava do sada povučeno iz fondova EU kroz gradski proračun te gradske ustanove i komunalna i trgovačka društva.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je Grad Rijeka jedan od najuspješnijih gradova u povlačenju europskih sredstava. Tijekom ovog mandatnog razdoblja ugovoreno je nešto više od 550 milijuna eura vrijednih projekata, što je više od 4 milijardne kuna, više od četiri gradska proračuna. Od ukupnog iznosa oko 300 milijuna eura ili nešto više od 2 milijarde čine nepovratnih sredstava, a ostatak se pokriva iz različitih izvora (gradskog proračuna, vlastitih prihoda ustanova, komunalnih i trgovačkih društva, dok se velik dio projekta koji se odnosi na vodno gospodarstvo pokriva iz državnog proračuna).

„Radi se o enormnom iznosu za projekte od kojih su neki su završeni, neki u fazi realizacije, a neki će krenuti u realizaciju u narednom razdoblju. Izuzetno sam zadovoljan s radom svih mojih suradnika koji su bili angažirani na pripremi projekata. Mogu reći da novom gradonačelniku i Gradskom vijeću ostavljamo već sada puno ugovorenog posla i puno osiguranih novaca“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Radi se o nizu velikih projekata, od kojih je najveći „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijedan 1,7 milijardi kuna. Uz ovaj veliki projekt čiji je nositelj KD Vodovod i kanalizacija, najveći se dio odnosi na gradske projekte, u što su uračunata i sredstva Urbane aglomeracije Rijeka, ali i troškovi uređenja Palače šećerane, broda Galeb, izgradnje sortirnice u Mihačevoj dragi, novog inkubatora u Energani i Proizvodnog parka Torpedo. Uključen je niz manjih projekata, koji nisu toliko značajni po visini sredstava, ali su važni zbog svrhe zbog koje se provode, poput programskih aktivnosti u gradskim vrtićima ili kulturnim ustanovama.

Vijećnik Vedran Sabljak (Laburisti) upitao je o detaljima uvođenja sustava individualnog prikupljanja otpada, s kojim kreće KD Čistoća.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je KD Čistoća je u većini gradova i općina na kojima obavlja svoju djelatnost već podijelila individualne spremnike za prikupljanje otpada. Kako se radi o manjim sredinama s privatnim kućama ili manjim stambenim jedinicama, bilo je lakše provesti podjelu tri spremnika po pojedinoj stambenoj jedinici – za miješani komunalni otpad, za papir te za ostale reciklabilne elemente, poput metala i plastike.

KD Čistoća pritom naplaćuje odvoz samo miješanog otpada, a cijena koju korisnik plaća ovisi o proizvedenom otpadu i intenzitetu odvoza otpada. Ugovorima koji se sklapaju s Čistoćom svaki korisnik bira koliko često će mu se spremnici prazniti.

„Od 1. travnja KD Čistoća počela s podjelom individualnih spremnika u Rijeci – u privatnim kućama, a sad su na redu višestambene zgrade gdje će se također individualizirati odvajanje otpada. Gdje god je moguće, osigurat će se da u spremnike odlažu samo stanari iz jedne zgrade. To je najpošteniji način, koji građanima omogućuje da plate onoliko komunalnog otpada koji su proizveli, a to je motivacija građana da se motiviraju u primarnoj selekciji otpada – što više izdvoje, to će manje plaćati odvoz miješanog komunalnog otpada“, kazao je gradonačelnik Obersnel, naglasivši kako bi proces podjele spremnika u Rijeci mogao trajati i godinu i pol dana.

Kako bi se onemogućila zloupotreba, odnosno osiguralo da u spremnike odlažu otpad samo njegovi korisnici, spremnici će biti spremljeni unutar zgrada ili, ako budu na vanjskom prostoru – bit će zaključani ili ograđeni žičanim kavezom. Gdje to neće biti moguće, planira se nabava poluukopanih spremnika koji će se otvarati ključem ili karticom.

Nastavak ulaganja u gradske tržnice

Vijećnicu Sandru Krpan (SDP) zanimao je nastavak ulaganja na glavnoj gradskoj tržnici, gdje su nedavno završili radovi na obnovi cjelokupne rasvjete.

Gradonačelnik Obersnel podsjetio kako su tri paviljona centralne tržnice zaštićena kao povijesna vrijednost i kontinuirano se održavaju.

„Zadnji zahvat koji je napravljen je uvođenje nove rasvjete na ribarnicu, gdje je jačina svjetla bitno veća, osvijetljeni su pojedinačni pultovi, centralni stolovi posebnom stropnom rasvjetom, dok je su sva prodajna mjesta osigurana s adekvatnim i sigurnim elekropriključicima. Paralelno počeli radovi na sanaciji krova ribarnice,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Nastavit će se s daljnjim uređenjem paviljona i stvaranjem boljih uvjeta za korisnike i prodavače, što će uključivati unutrašnje uređenje paviljona s adekvatnom opskrbom električne energije i sustavom za grijanje/hlađenje. Od kada je tvrtka Rijeka plus 2017. godine preuzela upravljanje riječkim tržnicama, u tržnice je investirala gotovo 7,5 milijuna kuna, što u uređenje paviljona, što u nabavku nove opreme koju koriste prodavači na riječkim tržnicama.

Vijećnik Hrvoje Burić (NL Bura) upitao je koliko je Grad Rijeka izgubio novaca po osnovi komunalne naknade od strane Uljanik Strojogradnje od 2017., kojoj je oprošten dug, da bi nakon toga svim Riječanima podigli cijenu komunalne naknade.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako taj postupak smatra pomoći za opstanak hrvatske brodogradnje, odnosno brodogradilišta 3. maj.

Vijećnik Burić je istaknuo kako je gradonačelnik zaboravio napomenuti da za vodnu aglomeraciju Rijeka do sada nisu povučena sredstva. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako to nije točno, jer su radovi u Krešimirovoj ulici sastavni dio te aglomeracije.

„Ovih dana bit će raspisan natječaj za nastavak radova u centru grada, odnosno polaganje centralnog kolektora kroz Adamićevu ulicu, nešto slično onome što smo završili u Krešimirovoj, i tu će se koristiti sredstva za vodnu aglomeraciju, a vrlo skoro bit će ugovoreni radovi na barem dva odsječka gdje će se raditi nova kanalizacija u iznosu od 400 do 500 milijuna kn.

Nezavisni vijećnik Marinko Koljanin upitao je je li točno da će se Primorsko-goranska županija uključiti u sanaciju terena s umjetnom travom na području Rijeke, ocijenivši kako su uvjeti na trima nogometnim igralištima na kojima treniraju djeca neadekvatni. Istaknuo je kako na jedno igralište postavljena umjetna trava prije 12 godina, na jedno 10, a zadnje je 8, s time da je vijek trajanja igrališta s umetnom travom 4 do 5 godina s održavanjem, za kojeg je ocijenio da ga nije bilo.

Gradonačelnik Obersnel je podsjetio kako je u proteklih 10-ak godina u riječke sportske objekte uloženo izuzetno puno novaca.

„Izgrađeni su novi sportski objekti, uređeni su mnogi stari, i naravno da u tom kontekstu i uza sve druge obveze nismo kontinuirano mogli pratiti tu razinu ulaganja u sport objekte kako je to bilo do sada. Bili u pregovori s HNS-om oko sudjelovanja u uređenju i sanaciji nekih od ovih terena s umjetnom travom, ali se ta inicijativa nije za sad realizirala. Očekujem da bi do kraja tjedna trebali potpisati sa Županijom pismo temeljem kojeg bi se pristupilo uređenju igrališta Robert Komen, a onda bi se u narednom razdoblju mogla na isti način mogla urediti i dva preostala igrališta“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Aktualni sat održao se u Centru Zamet
Sjednica Gradskog vijeća prilagođena epidemiološkim uvjetima

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari