MANJAK U BLAGAJNI

Obersnel: U travnju 30 milijuna kuna manje prihoda u riječkom gradskom proračunu

Foto: Riportal/Pixsell

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izvijestio je u četvrtak da je u travnju manjak prihoda gradskog proračuna u odnosu na isti mjesec 2019. bio 30 milijuna kuna, a sličan manjak očekuje i u svibnju

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel održao je svoju prvu konferenciju za medije nakon popuštanja mjera zaštite od epidemije bolesti COVID19 na kojoj je govorio o mjerama pomoći poduzetnicima i građanima, kao i o negativnom učinku na proračun Grada i gradskih komunalnih društava.

Riječki gradonačelnik govorio o funkcioniranju Grada u nenormalnim okolnostima i mjerama pomoći poduzetnicima i građanima, negativnim učincima Pandemije na prihode Grada i gradskih komunalnih i trgovačkih društava te nužnom rebalansu koji slijedi već u srpnju.

“U razdoblju u kojem je sve stalo, u za sve potpuno nepoznatim uvjetima, Grad Rijeka je iz dana u dan, prateći odluke i naputke Nacionalnog stožera, brzo reagirao kako bi se organizirao život, a gradske službe i komunalna društva funkcionirali. Nakon dva mjeseca možemo se nadati da je najgore prošlo i da možemo biti zadovoljni, prije svega sa zdravstvenog aspekta, jer u samom gradu nije bio neki značajniji broj oboljelih od korona virusa i da je sada situacija u epidemiološkom smislu dobra”.

– Ono čime ne možemo biti zadovoljni jest situacija s gospodarstvom i funkcioniranjem proračuna, kao i proračuna gradskih komunalnih društava, s obzirom na to da su u ovom razdoblju, zbog specifičnog načina rada ili čak zabrane rada gotovo svi pretrpjeli ogromne štete. Najgore su prošli Autotrolej koji jedno vrijeme nije vozio, odnosno vozio izvanrednim voznim redom, vozeći mali broj ljudi i Rijeka plus, koji je praktički ostao bez prihoda. Autotrolej je umjesto uobičajenog prihoda od karata u iznosu 5,5, milijuna kuna, uprihodio samo 800.000,00 kuna. KD Čistoća je gubila mjesečno oko 2,5 milijuna kuna, pa će ta društva probleme likvidnosti riješiti uz angažman banaka. Popuštanjem mjera od strane nacionalnog stožera život se još nije vratio u normalu pa se tako niti tijek novca nije vratio u normalu i očito je da će se posljedice osjećati duže vrijeme.

– S druge strane, naučili smo neke nove stvari, a nekih smo se podsjetili, jer je ova situacija pokazala da još uvijek postoji velika razina solidarnosti među ljudima. Ne samo da su sve službe odradile sve ono što se od njih očekivalo, nego se i velik broj građana uključio, bilo kao volonteri Crvenog križa ili putem društvenih mreža kroz neformalne grupe, odnosno običnih dobrosusjedskih odnosa, pokazujući veliku razinu solidarnosti i želje za pomoći drugima.

U razdoblju provođenja mjera Nacionalnog stožera zaprimljeno je preko 26.000 zahtjeva za izdavanje propusnica, od kojih je Gradski stožer, uz potporu zaposlenika Grada izdao oko 20.000.

“Činjenica da su se propusnice izdavale u najvećem broju za odlazak u područje riječkog prstena, podsjetila nas je na činjenicu da je velik broj građana iz prstena vezan na grad Rijeku, što radi potrebe obavljanja posla, što radi posjete članova obitelji i slično, i to je razlog što je izdan tako velik broj propusnica. Naučili smo i to da neki ne vole da Riječani idu na područje njihovih gradova i općina, što je suprotnost onoj solidarnosti o kojoj sam govorio, a neke su me kolege iznenadile svojim stavom. Svi oni koji su bili protiv toga da se cijelo područje bivše općine Rijeka tretira kao jedno područje i time omogući slobodno kretanje, nisu baš bili voljni da im Riječani dolaze u njihove gradove i općine, ali su pri tome oni sami uredno dolazili obavljati svoje poslove u grad Rijeku. Neka bude njima na dušu. Gradske službe u niti jednom trenutku nisu stale, svi zahtjevi su se rješavali putem elektroničke pošte, telefonom ili neposrednim kontaktom, a isto se odnosi na sva komunalna i trgovačka društva”, kazao je Obersnel.

Gradonačelnik se zahvalio svima koji su uložili trud i napor da cijeli sustav funkcionira u ovim otežanim okolnostima, prije svega zdravstvenom osoblju koje je uložilo maksimalni napor, ali i svima ostalima koji su omogućili da život u gradu funkcionira normalno u nenormalnim okolnostima.

Pomoć poduzetnicima

Grad je reagirao vrlo brzo čitavim nizom mjera, kako prema poduzetnicima tako i prema građanima kako bi omogućili što lakše preživljavanje u ovim okolnostima.

Epidemija je proglašena 11. ožujka, a već 16. ožujka gradonačelnik je donio neke mjere pomoći poduzetnicima.

Tako su svi obveznici plaćanja obuhvaćeni mjerom obustave rada Stožera civilne zaštite RH od 16. ožujka, u potpunosti oslobođeni plaćanja komunalne naknade, kao i plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora i naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata i ugostiteljskih terasa, za cijelo vrijeme dok je na snazi mjera zabrane rada.

Oni kojima je za ožujak 2020. godinu poslan račun za zakupninu poslat će se odobrenja po navedenim računima, s time da će se onim zakupnicima koji su navedeni račun podmirili s iznosom odobrenja zatvoriti budući račun za zakupninu. Oni koji nisu morali obustaviti rad, ali su im smanjeni prihodi mogu podnijeti Zahtjev za oslobađanje ili odgodu od plaćanja komunalne naknade, ako im je prihod pao najmanje 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020., odnosno bit će im odgođeno plaćanje ako im je prihod pao 20%, u odnosu na isto razdoblje prethodne kalendarske godine. Oslobađanje se odobrava za razdoblje od 3 mjeseca računajući od 1. travnja 2020. godine.

Donesene su i mjere umanjenja ili oslobađanja od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora zakupnicima kojima nije zabranjen rad, za razdoblje ožujak, travanj i svibanj 2020. Svim zakupnicima kojima je omogućen rad – naplatit će se zakupnina za kalendarske dane u kojima im je omogućen rad sukladno Odlukama nacionalnog Stožera. Ugostitelji će za isti navedeni period dobiti i dodatni popust od 50% umanjenja na obračunate kalendarske dane.

Jednako tako trgovinama kojima je omogućen rad 27. travnja, a koje nisu dobile račun zakupnine za mjesec travanj, neće se retroaktivno zaračunati zakupnina za navedeni period. Ugostiteljima se omogućuje besplatno proširenje ugostiteljskih terasa te umanjenje zakupnine za zatvoreni prostor za sve ugostiteljske objekte. Uz te mjere poduzetnici su oslobođeni plaćanja spomeničke rente od 20. ožujka do 20. svibnja 2020. godine, a odgođeno im je plaćanje odvoza otpada na tri mjeseca bez obračuna kamate. Odlukom Vlade Republike Hrvatske oslobođeni su i plaćanja prireza.

Smanjenje proračunskih prihoda i primitaka

Ove mjere imale su i financijski efekt na proračun Grada. Odmah po donošenju epidemioloških mjera znalo se da će smanjenje proračunskih prihoda i primitaka Grada Rijeke biti veliko, ali tek po isteku mjeseca travnja mogle su se napraviti konkretne usporedbe s istim mjesecom 2019. godine, čime se došlo konkretnijih podataka o razmjerima smanjenja proračunskih prihoda i primitaka. Tako su u travnju 2020. godine ostvareni ukupni prihodi i primici, u odnosu na isti mjesec 2019. godine smanjeni za čak 30,2 milijuna kuna ili 36,4%. Najveći pad ima prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 7,9 milijuna kuna, zatim od zakupa poslovnog prostora 4,6 milijuna kuna, komunalne naknade 4,6 milijuna kuna, komunalnog doprinosa 2,3 milijuna kuna, poreza na nekretnine 2,1 milijun kuna te prihod od spomeničke rente u iznosu od 1,3 milijuna kuna.

Obersnel je kazao kako se prva polovica ožujka još odvijala u normalnim, uobičajenim uvjetima, jer je epidemija proglašena u drugoj polovici ožujka. Uspoređujući travanj 2020. i ožujak 2020. godine, ukupni prihodi i primici u travnju 2020. godine ostvareni su u iznosu od 52,7 milijuna kuna, a u ožujku 2020. godine u iznosi od 76,5 milijuna kuna iz čega proizlazi da je ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka Grada u travnju 2020. godine manje za 23,8 milijuna kuna u odnosu na ožujak 2020. godine ili 31,1%.

Mjere za građane

Istovremeno donesen je čitav niz mjera usmjeren prema građanima.

Tako su korisnici oslobođeni plaćanja vrtića i produženog boravka u osnovnim školama, od 16. ožujka, omogućeno je besplatno parkiranje od 21. ožujka, a Autotrolej je organizirao izvanredni prijevoz i smanjio cijenu radničke karte na 50% za travanj. Grad je financirao dostavu besplatnih obroka za starije i nemoćne, koji su već korisnici određenih gradskih socijalnih mjera, stariji od 65 godina, te dostavu obroka korisnicima pučke kuhinje smještenim u nužnom smještaju Grada Rijeke kao i troškove prijevoza hrane i lijekova do svih potrebitih građana, koje je dostavljao Crveni križ, čiji su volonteri koristili i između ostalog i gradske bicikle.

„Postojeća socijalna prava po Socijalnom programu produžena su do kraja svibnja, a uvedeni su novi povećani cenzusi za ostvarivanje socijalne pomoći, koji su od svibnja 2020. godine povećani cenzusi do 25%. Pred nama je izazovno razdoblje u kojem će trebati pokušati zaliječiti rane i ožiljke koji nisu mali i koji na žalost nisu iza nas. Svibanj neće biti bolji od travnja, no nadamo se da će u narednim mjesecima biti nešto bolje. Posljedica svega je neizbježni rebalans proračuna kojeg ćemo napraviti u srpnju, a kojim će dio prihoda biti smanjen ili odgođen za iduću godinu“, kazao je gradonačelnik.

Investicije idu dalje

Gradonačelnik je kazao kako su u cijelom tom razdoblju radovi na projektima koji se nisu mogli zaustaviti, a za koje su postojali uvjeti da se izvode, nastavljeni dalje. Jedan od takvih projekata je i uređenje prostora ispred zgrade HNK Ivana pl. Zajca koje je privedeno kraju i uskoro slijedi tehnički pregled. Radovi su ugovoreni i započeti prošle godine i trebalo ih je privest kraju.

Završeno je i za početak rada spremno treće reciklažno dvorište, ono u Ulici Jože Vlahovića. Uporabna dozvola je dobivena, ali se čekalo popuštanje mjera protiv epidemije kako bi se i otvorenje i početak rada počeo odvijati, u koliko toliko normalnim uvjetima. Reciklaćnim dvorištem će upravljati KD Čistoća. Uz dva postojeća reciklažna dvorišta, na lokaciji Mihačeva draga i Pehlin te dva mobilna reciklažna dvorišta raspoređena po mjesnim odborima, trećim reciklažnim dvorištem u ulici Jože Vlahovića Grad Rijeka zadovoljava svoju zakonsku obvezu o izgradnji broja reciklažnih dvorišta zakonski određenog sukladno broju stanovnika grada. Za ovaj projekt Grad Rijeka je temeljem javnog poziva od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobio bespovratna sredstva Europske unije preko Kohezijskog fonda. Ukupni proračun projekta iznosi 1.1 milijun kuna, od čega je 781.180,00 kn iz sredstava Europske unije, što čini 85% prihvatljivih troškova.

Za tjedan ili dva kreće natječaj za odabir ponuditelja koji će graditi Sortirnicu u Mihačevoj dragi, odnosno, postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike potpisan je krajem veljače. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.3 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva EU iznose 31.2 milijuna kuna, a preostala sredstva do ukupne vrijednosti projekta snose Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave – Gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te Općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena, prema kriteriju procjene dosadašnjeg udjela pojedine JLS u ukupnoj količini otpada.

Započeti su i radovi na pristupnoj cesti budućoj poslovno stambenoj zoni Krnjevo. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola , a u trupu nove ceste ugradit će se sva potrebna komunalna infrastruktura. Radovi se planiraju završiti tijekom svibnja 2021. godine. Vrijednost radova iznosi 7.6 milijuna kuna.
Jedan od značajnijih radova je i rekonstrukcija Opatijske ulice koja se radi zbog potreba Hilton hotelskog kompleksa, gdje je planirana izgradnja rotora i proširenje ceste te ugradnja komunalne infrastrukture. Vrijednost radova je 5,5 milijuna kuna, a završetak radova je predviđen krajem lipnja, sukladno željama investitora, koji je u međuvremenu zbog ove situacije pomaknuo rok otvaranja hotela.

Aktivnosti vezane uz Centar kompetencija za pametne gradove – Cekom

U Zagrebu je 4. svibnja potpisan ugovor o dodjeli sredstava za ovaj projekt kojeg predvodi gradska tvrtka Smart Ri d.o.o. Radi se o projektu u kojem je Grad Rijeka vodeći partner uz 17 trgovačkih društava i tri istraživačko-razvojne institucije iz Rijeke i ostatka Hrvatske. projekt je vrijedan 149,6 milijuna kuna, od čega 95,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Kada je riječ o korištenju bespovratnih EU sredstava možemo biti više nego zadovoljni jer je Grad Rijeka sa svojim komunalnim i trgovačkim društvima te ustanovama i sportskim udrugama povukao oko 250 milijuna eura, čime je u hrvatskom vrhu po osiguranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova. S ova dva projekta – Sortirnicom u Mihačevoj dragi i CEKOM-om, ta su bespovratna sredstva narasla za još 17 milijuna eura.

Što se kompleksa bivše tvornice Benčić tiče, gdje se provode četiri projekta, zbog pandemije su radovi nešto usporeni ali će oni koji su planirani biti i dovršeni do kraja ljeta preseljenjem ustanova i realizacijom programa. Muzej grada Rijeke u palači šećerane je građevinski praktički gotov, kao i Dječja kuća. Ono što predstoji je dostava i ugradnja opreme koja malo zapinje jer je dobar dio opreme iz uvoza. Vjerujem da ćemo kroz ljeto završiti sve te radove da bi krajem kolovoza odnosno rujna ta dva objekta mogla biti otvorena. Usporedo s time dovršit će se radovi na uređenju trga, odnosno polaganju infrastrukture barem u onom dijelu koji je bitan za funkcioniranje novog Muzeja grada i Dječje kuće, a radovi na objektu Gradske knjižnice će se sigurno protegnuti u iduću godinu.

Zajam Vlade

Na upit novinara o zajmu Vlade, s obzirom na izgubljena sredstva prihoda od poreza na dohodak, gradonačelnik je kazao da se nije moglo tražiti sredstva već samo podnijeti zahtjev, a Ministarstvo financija će odrediti koji to iznos zajma, jer se taj zajam odnosi samo na izgubljene prihode od poreza na dohodak.

Tu možemo očekivati nešto prihoda, ali to neće biti niti približno dovoljno u odnosu na ranije ostvareni porez na dohodak jer će se ovdje očito računati onaj dio iznosa poreza na dohodak koji bi bio naplaćen da Vlada nije odgodila naplatu poreza na dohodak. U međuvremenu je jedan dio ljudi ostao bez posla, a dio sveden na minimalnu plaću od 4000 kuna i samim time njihovi poslodavci ne plaćaju porez na dohodak, dakle bitno manje nego u mjesecima prije krize.

Rezanje plaća u gradskoj upravi

Na pitanje novinara hoće li biti rezanja plaća u gradskoj upravi, gradonačelnik je odgovorio kako su plaće bile smanjene za nekih 13 %, pred 8-9 godina, i tih 13% nikad nije nadoknađeno.

„Za sada neće biti rezanja, ali nije izvjesno da ga neće biti. U kontaktu sam sa sindikatima u gradskoj upravi i trgovačkim društvima. To može biti jedna od mjera smanjenja rashodovne strane“, rekao je gradonačelnik.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari