PGŽ i Nastavni zavod za javno zdravstvo ulažu u projekt za prevenciju i ranu detekciju kroničnih nezaraznih bolesti

U sjedištu PGŽ predstavljen je novi projekt NZZJZ PGŽ za prevenciju i ranu detekciju kroničnih nezaraznih bolesti. Riječ je o projektu “Jačanje kapaciteta za prevenciju i ranu detekciju rizika i stanja vezanih uz kronične nezarazne i maligne bolesti u PGŽ i RH” vrijednom 946.463,07 kn koji će se provoditi 18 mjeseci. Financira se sredstvima EU iz Europskog Socijalnog Fonda, a partneri na projektu su Dom zdravlja PGŽ i Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Pročelnica Malatestinić istaknula je važnost brige učinkovitije prevencije kroničnih masovnih nezaraznih bolesti koje predstavljaju najveći teret bolesti u populaciji. “Cijelo je vrijeme aktualna situacija sa zaraznim bolestima, ali isto tako ne smijemo zanemariti veličinu problema kroničnih nezaraznih i to posebno dva vodeća uzroka smrtnosti u stanovništvu. To su kardiovaskularne bolesti koje su vodeći uzrok smrtnosti i u našoj županiji s udjelom u ukupnom pomoru od 40,6% te maligne bolesti s udjelom od 31%, što bi značilo da u Primorsko-goranskoj županiji koja inače ima veći prosjek trajanja života nego što je u Hrvatskoj (PGŽ 80, Republika Hrvatska 77), 457 ljudi je prijevremeno umrlo od kardiovaskularnih bolesti, a 757 od malignih bolesti. Upravo se to ovim prijedlogom programa, usmenom prevencijom na rizične čimbenike, možemo bolje kontrolirati i doprinijeti smanjenju broja izgubljenih života i smanjenju broja izgubljenih godina života“, rekla je Malatestinić istaknuvši kako su svi strateški dokumenti na europskoj, nacionalnoj i županijskoj razini sukladni u smislu potrebe ulaganja u preventivne akcije usmjerene na čimbenike rizika koje su zajedničke za dvije navedene skupine bolesti koje čine ¾ uzroka smrti u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj.  “Upravo su kapaciteti svih danas prisutnih ustanova ključni nositelji preventivnih aktivnosti kako bi bili uspješniji u borbi protiv ovih vodećih uzorka smrti”, zaključila je Malatestinić.

VIDEO DANA: