Riječkom Centru kompetencija za pametne gradove više od 95 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

U Salonu Grada Rijeke održano je predstavljanje projekta CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove, inovacijskog klastera koji će surađivati na projektima istraživanja i razvoja inovativnih digitalnih rješenja za život urbanoj sredini.

CEKOM je organizacija koja okuplja dvadeset partnera – institucije akademskog i istraživačkog sektora, gradska komunalna društva i tvrtke privatnog sektora – koje će razvijati projekte temeljene na digitalnim tehnologijama u područjima kao što su promet, energetika, ekologija i turizam.

VIDEO DANA: