VELIK BROJ POSLOVA

Riječko komunalno redarstvo u 2020. godini obavilo značajan posao na uvođenju reda!

Foto: Mateo Levak/Riportal

Komunalno redarstvo Grada Rijeke u 2020. godini obavljalo je niz poslova, prvenstveno na uvođenju komunalnog reda, a ujedno je pomagalo i pri provođenju epidemioloških mjera proglašenih s ciljem suzbijanja pandemije koronavirusa.

U usporedbi s 2019. godinom, Komunalno redarstvo izvršilo je ili jednako ili više nadzora, uvodeći komunalni red, ali i obavljajući niz poslova, koji uključujući i nadzor nad radom komunalnih društava i koncesionara.

Naime, komunalni redari obavljaju nadzore na temelju 21 propisa – od temeljne odluke o komunalnom redu preko nadzora držanja kućnih ljubimaca i korištenja javnih površina za postavu montažnih objekata i terasa do nadzora koji se odnose na prekomjernu buku na ugostiteljskim terasama i utvrđivanje oštećenja nerazvrstanih cesta.

Uz velik broj poslova koji u svojoj nadležnosti imaju komunalni redari u proteklo su godini ujedno i pružali podršku Stožeru civilne zaštite Primorsko-goranske županije u izvršenju i provedbi važećih odluka Stožera civilne zaštite RH, u cilju borbe protiv pandemije izazvane pojavom virusa COVID-19.

Također, krajem godine uspostavljen je i nov način prijave komunalnih problema, i to putem mobilne aplikacije i web platforme „Gradsko oko“, a s ciljem da se kroz partnerski odnos s građanima unaprijedi postojeći sustav rješavanja manjih komunalnih nepravilnosti.

„Gradsko oko“ – nov način prijave komunalnih problema

Veliku važnost u provođenju komunalnog reda imaju upravo građani, koji su u 2020. godini prijavili 2280 komunalnih problema. Zaprimljene prijave prosljeđuju se nadležnim službama na daljnje postupanje, pa je tako od ukupnog broja prijava građana riješeno 2237 predmeta, dok se ostala 43 nalaze u obradi.

U sklopu komunalnog redarstva ustrojen je i Dežurni centar kojem građani svakodnevno, od 0 – 24 sata, mogu na besplatni broj telefona 0800 51 00 ili putem e-maila komunalno.dezurstvo@rijeka.hr prijaviti komunalni nered.

Također, prijave se mogu dostaviti i putem mobilne aplikacije “Gradsko oko” koja je je u funkciji od sredine prosinca 2020. godine. „Gradsko oko“ je dostupno u vidu besplatne aplikacije za mobilne uređaje (preuzimanje za Android i iPhone uređaje), a moguće ju je koristiti i putem internet stranice http://rijeka.oko.hr.

Briga o komunalnom neredu

U postupku nadzora nad primjenom odredbi Odluke o komunalnom redu izvršeno je 8.804 kontrola. Najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina odlaganjem predmeta, u prvom redu komunalnog otpada i tehnički neispravnih, odnosno neregistriranih i napuštenih vozila. Od registriranih  5.331 predmeta, po nalogu komunalnih redara stranke su postupile u 5.033 slučaja, dok su preostali predmeti u tijeku.

Tek ukoliko stranke ne bi postupile po nalogu komunalnog redara ili platile mandatnu kaznu, prema njima se poduzimaju represivne mjere, stoga se i značajno razlikuje broj represivnih mjera u odnosu na one preventivne. Naime, mjere upozorenja o prekršaju su izdane u 3.843 predmeta, a represivne mjere u 246 slučajeva.

Tijekom 2020. temeljem izdanih mandatnih kazni zbog prekršaja iz Odluke o komunalnom redu uplaćeno je ukupno 64.811,00 kuna u korist Proračuna Grada Rijeke. Značajan porast uplaćenih kazni, u odnosu na prethodnu 2019. godinu (13.500,00 kuna) posljedica je ciljane pojačane kontrole nepropisnog parkiranja na javnim zelenim površinama na području kupališta Costabella. Naime, zbog učestalih pritužbi građana koji dolaze na kupalište, na neodgovorno ponašanje pojedinaca koji nepropisno parkiraju svoja vozila u neposrednoj blizini plaže, čime stvaraju nered u prometu i narušavaju mir i odmor ostalih kupača procijenjena ja potreba za vršenjem pojačanog nadzora na toj lokaciji, a posljedica čega je i veći broj izdanih mandatnih kazni za uočene prekršaje, koje kazne su u konačnici uplaćene u korist Proračuna Grada Rijeke.

Nadzor držanja kućnih ljubimaca

Izmjenama gradske odluke iz 2019. godine jasnije su propisane ovlasti komunalnih redara kod nadzora temeljem odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca. Također, izmjenama odluke propisana je zabrana držanja pasa stalno vezanih ili njihovog držanja u prostorima za odvojeno držanja pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora. Tijekom 2020. godine izvršeno je 178 kontrola pasa radi provjere njihovog mikročipiranja.

Potrebno je istaknuti da takvu kontrolu, pored velikog broja registriranih pasa u gradu Rijeci (oko 9000 pasa), otežava i činjenica da vlasnici sa psom zatečeni u prekršaju na zelenoj i drugoj javnoj površini najčešće komunalnom redaru ne žele dati podatke, često su arogantni i nasilni prema redaru te napuštaju mjesto prekršaja, pa je utvrđivanje identiteta počinitelja gotovo nemoguće bez suradnje policijskih službenika. S tim u vezi, Direkcija za komunalno redarstvo vrši pojačan nadzor, sukladno mjesečnom planu vršenja nadzora na više od pedeset prioritetnih lokacija (parkovi, dječja igrališta, pješačke zone, okoliši škola i dječjih vrtića i slično).

Kontrole postave i buke s ugostiteljskih terasa

Tijekom 2020. godine izvršeno je 728 kontrola korištenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa, kiosaka, montažnih objekata, štandova, kao i reklamnih i oglasnih predmeta. Najveći broj kontrola odnosio se na kontrolu javnih površina radi postavljanja ugostiteljskih terasa i kiosaka. Zaključkom Gradonačelnika iz svibnja utvrđeno da će radi prilagođavanja rada na terasama ugostiteljskih objekata epidemiološkim mjerama, biti omogućeno proširenje gabarita postojećih terasa, uz uvjet postojanja tehničkih mogućnosti.

Također, izvršene su 72 kontrole te izdano 37 usmenih upozorenja prekršiteljima radi obveznog poštivanje propisa o zaštiti od buke na ugostiteljskim terasama. Naime, Zakonom o zaštiti od buke komunalno redarstvo obavlja nadzor nad Odlukom o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za noć na otvorenim prostorima grada Rijeke na kojima se pružaju ugostiteljske usluge. komunalno redarstvo vrši kontrolu u razdoblju od 1. svibnja do 30. studenog, onih ugostiteljskih terasa koje su dio ugostiteljskih objekta koji mogu poslovati samo noću (iz skupine “restorani“ i “barovi“) i nalaze se u ulicama koje su popisane Odlukom, a kojima je tom odlukom dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć do 2,00 sata. Ostale ugostiteljske objekte koji se ne nalaze na popisu ulica u kojima se dozvoljava prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć, ne nadzire Komunalno redarstvo, već sanitarna inspekcija.

Oštećenja nerazvrstanih cesta i kontrole temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji

Što se tiče oštećenja nerazvrstanih cesta, tijekom 2019. godine komunalno redarstvo evidentiralo je 1187 predmeta, prilikom redovne kontrole ili temeljem prijava građana, mjesnih odbora ili drugih službi. Radi se o oštećenjima, ponajviše oštećenja kolnika u vidu udarnih rupa, usisa, oštećenja prekopa kojima je istekao garantni rok, oštećenja prometne opreme (stupića, vertikalne i horizontalne signalizacije), oštećenja poklopaca šahti i oštećenja rasvjete. O svim oštećenjima obaviještene su nadležne službe održavanja te im je naložena njihova sanacija, što je i učinjeno.

Komunalno redarstvo je zaduženo i za dio poslova građevinske inspekcije te je izvršilo 100 kontrola, temeljem kojih je pokrenut 1 upravni postupak, u 17 postupaka nije utvrđena povreda propisa, a u 30 postupaka je nakon očevida utvrđena nenadležnost komunalnog redarstva te su proslijeđeni na daljnje postupanje građevinskoj inspekciji.

Kako rade komunalni redari?

Od 17 komunalnih redara, 13 redara je raspoređeno na području grada Rijeke na način da nadziru područje 34 mjesna odbora, jedan je zadužen za kontakt sa stranama u dežurnom centru, a ostala tri su specijalizirana za neki od velikog broja propisa za koji su zaduženi komunalni redari.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari