U 2018. S POVEĆANIM PRORAČUNOM: Predložen proračun Grada Rijeke u visini od 1,06 milijarde kuna

Foto: Ilustracija (Facebook/D. Surina)

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu iznosi 1,061 milijardu kuna, što predstavlja povećanje za 113,3 milijuna kuna, odnosno 11,9 posto u odnosu na prethodnu godinu

Povećanje se u najvećoj mjeri tiče planiranog priljeva sredstava iz fondova Europske unije za EU projekte, zaduženja za dio sredstava koji se mora osigurati iz gradskog proračuna, kao i zaduženja za izgradnju stanova po modelu POS-a.

Kako je rečeno na gradonačelnikovom kolegiju, proračun uključuje prihode i rashode Grada Rijeke i proračunskih korisnika, većinom gradskih ustanova, od čega se na Grad odnosi 928,4 milijuna prihoda, a na proračunske korisnike 136,9 milijuna kuna.

Povećanje prihoda u prvom redu se odnosi na EU projekte uređenja Dječje kuće, Gradske knjižnice Rijeka, javnih površina i infrastrukture u sklopu kompleksa Benčić te energetske obnove vrtića, škola te zgrade Muzeja grada Rijeke, dok će se Agencija za društveno poticanu stanogradnju zadužiti za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu. U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Proračunska online igra Proračun(ajme), Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva.

Povećani prihodi zbog provedbe EU projekata

Najznačajniji prihodi Grada i dalje su prihodi od poslovanja, koji iznose 861,5 milijuna kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 59,1 milijun kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja 144,6 milijuna kuna.

Među prihodima poslovanja najveći dio, 333 milijuna kuna, odnosi se na prihode od poreza, s time da je kao posljedica porezne reforme s početka 2017. godine Grad Rijeka na gubitku – iako će izgubljeni dio poreza na dohodak biti kompenziran iz državnog proračuna, s obzirom na to da se kao osnovica uzima ranija godina, jedinice lokalne samouprave dobit će manje pomoći nego što bi ostvarili prihoda od prireza, budući da neće biti uvećanja kao posljedice rasta BDP-a. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade planiraju se u visini od 132 milijuna kuna i na razini su prethodne godine.

Pomoći iz inozemstva i državnog proračuna, a koje se većinom odnose na europska sredstva, planiraju se u iznosu od čak 176,5 milijuna kuna, što je za čak 99 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Primici od zaduživanja u 2018. godini povećavaju se na 133,8 milijuna kuna, s time da se najveći dio, 106 milijuna kuna, odnosi na za vlastito učešće Grada u provedbi EU projekata, a potom i izgradnju stanova POS-a te nabavku novih vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu Rijeka.

Povećanje izdvajanja za kapitalne projekte

Što se tiče rashodovne strane, neće doći do povećanja izdvajanja za zaposlene, materijalni rashodi smanjeni su za 2%, dok će se za naknade za građane, koje se u prvom redu odnose na Socijalni program, ali i stipendije, donacije za novorođenu djecu i sl., osigurati sredstva na razini prethodne godine. Za kapitalne projekte, među koje se ubrajaju i EU projekti te izgradnja POS-ovih stanova, kao i ulaganja u komunalnu infrastrukturu ili pak Poslovnu zonu Bodulovo, planirano je 298,1 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za 90,9 milijuna kuna ili 43,9 % u odnosu na 2017. godinu. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2018. godini planiraju se u iznosu od 44,3 milijuna kuna.

Projekcija proračuna za 2019. godinu nastavlja trend rasta i iznosi 1,17 milijarde kuna, a projekcija za 2020. godinu je manja i iznosi 883,3 milijuna kuna. Također, planirano je pokriće manjka prihoda Grada u iznosu od 5 milijuna kuna tijekom svake od naredne tri godine. S obzirom na visinu prenesenog manjka prihoda Grada, u tijeku je izrada Plana mjera za pokriće manjka prihoda i podmirivanje dospjelih obveza Proračuna grada Rijeke, koji će biti donesen uskoro.

Kao prateći dokument proračuna, Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu vrijedan 38,7 milijuna kuna. Uskoro bi trebali biti izrađeni i drugi prateći dokumenti, odnosno programi Javnih potreba u sportu i kulturi.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, upućen je Gradskom vijeću na usvajanje.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views