U Rijeci otvorena konzultacija s građanima o novom načinu prikupljanja otpada na području Rijeke

Foto: Ilustracija

Svakako važan novitet predstavlja činjenica da će se raspodjela troškova udjela volumena otpada u zajedničkim spremnicima temeljiti na kriteriju broja članova kućanstva u višestambenim zgradama te na individualizaciji spremnika u obiteljskim kućama

Na stranicama e-konzultacija Grada Rijeke http://ekonzultacije.rijeka.hr/ danas je otvoreno Savjetovanje s građanima o Nacrtu prijedloga nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

Ono ostaje otvoreno do 17. veljače 2018. a svi zainteresirani građani mogu se uključiti slanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara putem za to predviđenog obrasca objavljenog na samoj stranici konzultacije.

Razlozi donošenja nove Odluke

Jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Rijeka, dužne su donijeti ovu Odluku temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, i to u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a ta je Uredba stupila na snagu u studenom 2017., prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Novom Odlukom Grad Rijeka nastojao je, ne samo uskladiti se s navedenom Uredbom, već i iznaći nova odgovarajuća rješenja za pojedine praktične situacije vezane uz prikupljanje otpada.

Grad Rijeka i riječki prsten imaju u potpunosti uspostavljen ekološki sustav zbrinjavanja i obrade otpada, a uz kontinuirane aktivnosti na nadogradnji sustava, izgrađena je i uspostavljena potrebna infrastruktura za provođenje niza odredbi iz spomenute Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Uvodi se kriterij broja članova kućanstva

Do danas je KD Čistoća poduzela niz aktivnosti za provođenje ovih odredbi – od implementiracije programskog rješenja E-inventura, preko obilježavanja spremnika za otpad bar kodom do anketiranja građana o broju članova kućanstva u kojem žive. Snimaju se GPS lokacije spremnika bar kod čitačem, unose se podaci o svakom spremniku u objedinjenu bazu podataka, u tijeku je pridruživanje spremnika krajnjim korisnicima te implementacija informacijskog sustava za evidenciju količine i obračun troškova prikupljenog otpada.

Svakako važan novitet predstavlja činjenica da će se raspodjela troškova udjela volumena otpada u zajedničkim spremnicima temeljiti na kriteriju broja članova kućanstva u višestambenim zgradama te na individualizaciji spremnika u obiteljskim kućama. Navedenim sustavom cilj je omogućiti građanima upravljanje vlastitim otpadom.

Osim navedenog, usklađenje poslovanja sa spomenutom Uredbom uključuje i donošenje cjenika javne usluge u roku od mjesec dana od donošenja ove Odluke o prikupljanju otpada, dostavu obrasca izjave o načinu korištenja javne usluge svim postojećim korisnicima usluge odvoza otpada na području grada Rijeke, sklapanje ugovora o korištenju javne usluge s korisnicima, označavanje postojećih spremnika za odlaganje otpada najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke te osiguravanje pojedinačnog korištenja javne usluge u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu Odluke.

Svi građani i gospodarski subjekti pozivaju se na sudjelovanje u konzultaciji

Konzultacija koju je Grad Rijeka otvorio o novoj Odluci o načinu prikupljanja otpada tiče se svih građana i domaćinstava, ali i pravnih osoba koje u poslovanju neminovno stvaraju određene količine otpada te koriste usluge prikupljanja i odvoza otpada.

Stoga su svi pozvani na uključivanje u ovo Savjetovanje. Grad Rijeka tako upućuje sudionike da prouče nacrt Odluke. Pita građane čime bi unaprijedili članke Odluke u kojima su popisane obaveze koje KD Čistoća ima prema korisnicima usluge odvoza otpada, i obaveze koje korisnici usluge imaju prema KD Čistoći. Pita građane očekuju li da će nova Odluka djelovati stimulativno na daljnji razvoj svijesti o nužnosti recikliranja pojedinih frakcija otpada, odnosno o nužnosti odvojenog odlaganja otpada te što bi još sugerirali da se uvrsti u predloženu Odluku ili koje bi njene dijelove izmijenili i zašto?

Važno je reći da će svi pristigli prijedlozi, primjedbe i sugestije biti uzeti u obzir, a izvješće o provedenom Savjetovanju će obuhvatiti informacije o prihvaćanju prijedloga, odnosno obrazloženja o eventualnom neprihvaćanju prijedloga.

Svoje prijedloge na predloženi nacrt Odluke građani mogu poslati putem jednostavnog online obrasca koji se nalazi na samoj stranici konzultacije.

Suradnja i razumijevanje

Implementacija svih odredbi iz ranije spomenute Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu u studenom 2017, zahtjeva duži vremenski period i mnoge prilagodbe kako KD Čistoće tako i građana, korisnika usluga, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Primjerice, individualizacija spremnika nailazi na problem prostora, prvenstveno u višestambenim zgradama. Potencijalni je problem nabava i isporuka opreme zbog istovremene isporuke velikih količina opreme za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Zbog tih i drugih razloga cijeli je proces implementacije odredbi iz navedene Uredbe složen te zahtijeva mnogo suradnje i razumijevanja između korisnika javne usluge, KD Čistoće, medija, građanskih inicijativa jer je zajednički cilj ustrojiti održivi sustav koji će zadovoljiti zakonsku regulativu, ekološke zahtjeve uz visoku kvalitetu usluge, ali i s tendencijom ekonomske prihvatljivosti za krajnje korisnike.