ŽELITE ZAKUPITI GRADSKO ZEMLJIŠTE? Grad Rijeka nudi lokacije za parkirališta, skladišta, poljoprivrednu djelatnost…

Foto: Ilustracija

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika od  22.07.2015 godine objavljuje natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za sljedeće lokacije: Plase, Srdoči, Trsat-Sušak, Kozala, Baredice, Draga, Soldanac, Mario Gennari, Rujevica, Smućeni Breg, Mihačeva Draga, Vežica, Kostabela, Zamet, Kantrida, Krnjnevo, Pehlin, Turnić, Podmurvice, Škurinjska Draga, Banderovo, Rastočine, Grbaste.

 A. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme.
Lokacije u II (drugoj) zoni.
Mjesečna zakupnina:
100,00 kn/lokaciji za površinu zemljišta do 5 m²;

1. lokacija Podmurvice (II. zona)   u k.o. Plase, površine 0,24 m²
dio k.č. 1783/1  u z.k.ul. 3702
2. lokacija Podmurvice (II. zona)   u k.o. Plase, površine 0,24 m²
dio k.č. 1785/2  u z.k.ul. 791
3. lokacija Podmurvice (II. zona)   u k.o. Plase, površine 0,24 m²
dio k.č. 1811/10  u z.k.ul. 1194
4. lokacija Srdoči (II. zona)   u k.o. Srdoči,    površine 3,20 m²
dio k.č. 1005/10  u z.k.ul. 2773
5. lokacija Sušak (II. zona)   u k.o. Trsat-Sušak, površine 0,24 m²
dio k.č. 1915/6  u z.k.ul. 1416
6. lokacija Sušak (II. zona)   u k.o. Trsat-Sušak, površine 0,24 m²
dio k.č. 1915/6  u z.k.ul. 1416
7. lokacija Sušak (II. zona)   u k.o. Trsat-Sušak, površine 0,24 m²
dio k.č. 1891/6  u z.k.ul. 1297

B. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora.
Mjesečna zakupnina:
6,00 kn/m² za površinu od 30-200 m² u II. zoni,
4,00 kn/m² za površinu od 30-200 m² u III. zoni,

8. lokacija Baredice (II. zona), u k.o. Plase, površine 34 m²
dio k.č. 362/1 u z.k.ul. 4433
9. lokacija Kozala (III. zona), u k.o. Kozala, površine  57 m²:
dio k.č. 676/2  u z.k.ul. 732

C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.
Mjesečna zakupnina:
4,00 kn/m² za površinu zemljišta do 200 m² u III. zoni;
3,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u III. zoni;
2,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 1000 m² u III. zoni;
2,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u IV. zoni;

10. lokacija Draga (IV. zona), u k.o. Draga, površine  205 m²:
dio k.č. 2725  u z.k.ul. 1183 , površine 46 m²
dio k.č. 2720/6  u z.k.ul. 1183, površine 159 m²
11. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase površine 71.707 m²
dio k.č. 855/2 površine 64.646 m² i dio k.č. 855/9 površine 2.525 m² sve u z.k.ul. 791
1. podlokacija Pehlin (III. zona) dio k.č. 855/2 u k.o. Plase, površine   5.301 m²
2. podlokacija Pehlin (III. zona) dio k.č. 855/2 u k.o. Plase, površine   4.260 m²
3. podlokacija Pehlin (III. zona) dio k.č. 855/2 u k.o. Plase, površine 50.556 m²
4. podlokacija Pehlin (III. zona) dio k.č. 855/2 u k.o. Plase, površine   9.065 m²
5. podlokacija Pehlin (III. zona) dio k.č. 855/9 u k.o. Plase, površine   2.525 m²

D. Namjena zemljišta: radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe.

Godišnja zakupnina:
za I zonu: 30,00 kn/m²;

12. lokacija Trsat (I. zona) u N.I. k.o. Sušak  površine 47 m²
cijela k.č. 2070 u z.k.ul. 1358

E. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja.

Godišnja zakupnina:
7,00 kn/ m² u II (drugoj) zoni ;
5,00 kn/ m² u III. (trećoj) zoni ;
4,00 kn/ m² u IV. (četvrtoj) zoni ;

13. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 48 m²:
dio k.č. 120/145 u z.k.ul. 3189
14. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 65 m²:
dio k.č. 120/145 u z.k.ul. 3189 površine 54 m²
dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189 površine 11 m²
15. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 61 m²:
dio k.č. 120/145 u z.k.ul. 3189 površine  5 m²
dio k.č. 120/1     u z.k.ul. 3189 površine 56 m²
16. lokacija  Mario Gennari (II. zona), u k.o. Zamet, površine  35 m²:
dio k.č. 760/52  u z.k.ul. 5917
17. lokacija  Plase (III zona), u k.o. Plase  površine 164 m²:
dio k.č. 1185 površine 21 m²  u z.k.ul. 3615
dio k.č. 1184/1 površine 18 m²  u z.k.ul. 3615
dio k.č. 1183 površine 125 m²  u z.k.ul. 3615
18. lokacija Rujevica (III. zona), u k.o. Plase, površine  121 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
19. lokacija Rujevica (III. zona), u k.o. Plase, površine  100 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
20. lokacija Rujevica (III. zona), u k.o. Plase, površine  211 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
21. lokacija Plase (III. zona), u k.o. Plase, površine  58 m²:
dio k.č. 1180/2  u z.k.ul. 2266
22. lokacija Plase (III. zona), u k.o. Plase, površine  57 m²:
dio k.č. 1183  u z.k.ul. 3615, površine 12 m²
dio k.č. 1180/2  u z.k.ul. 2266, površine 45 m²
23. lokacija Plase (III. zona), u k.o. Plase, površine  36 m²:
dio k.č. 1180/2  u z.k.ul. 2266
24. lokacija Plase (III. zona), u k.o. Plase, površine  47 m²:
dio k.č. 1142/1  u z.k.ul. 2206
25. lokacija Plase (III. zona), u k.o. Plase, površine  17 m²:
dio k.č. 1173  u z.k.ul. 3869 , površine 10 m²
dio k.č. 1171  u z.k.ul. 71 , površine 3/24 od 53 m² = 7 m²
26. lokacija Rujevica (III. zona), u k.o. Plase, površine 71 m²:
dio k.č. 1180/2  u z.k.ul. 2266 površine 27 m²
dio k.č. 1142/1  u z.k.ul. 2206, površine 44 m²
27. lokacija Plase (III. zona), u k.o. Plase, površine  93 m²:
dio k.č. 1180/2  u z.k.ul. 2266, površine 8 m²
dio k.č. 1142/1  u z.k.ul. 2206, površine 85 m²
28. lokacija Plase (III. zona), u k.o. Plase, površine  61 m²:
dio k.č. 1142/4  u z.k.ul. 5725
29. lokacija Smućeni Breg (II. zona), u k.o. Plase, površine  22 m²:
dio k.č. 1524/1  u z.k.ul. 4294, površine 19/24 od 28 m² = 22 m²
30. lokacija Smućeni Breg (II. zona), u k.o. Plase, površine 23,75 m²:
dio k.č. 1524/1  u z.k.ul. 4294, , površine  38/48 od 30 m² = 23,75 m²
31. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine  28 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
32. lokacija Pulac (III. zona), u k.o. Kozala, površine 45 m²:
dio k.č. 856/5  u z.k.ul. 5476
33. lokacija Pulac (III. zona), u k.o. Kozala, površine 45 m²:
dio k.č. 856/5  u z.k.ul. 5476
34. lokacija Pulac (III. zona), u k.o. Kozala, površine 45 m²:
dio k.č. 856/5  u z.k.ul. 5476
35. lokacija Pulac (III. zona), u k.o. Kozala, površine 45 m²:
dio k.č. 856/5  u z.k.ul. 5476, površine  26 m²
dio k.č. 856/2  u z.k.ul. 5476, površine  19 m²
36. lokacija  Vežica (IV. zona), u k.o. Podvežica  površine 80 m²:
dio k.č. 105/100  u z.k.ul. 5359

F. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.

Godišnja zakupnina:
3,00 kn/ m² za površinu do 200 m² ;
2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²

37. lokacija Kostabela, u k.o. Rubeši, površine  600 m²:
dio k.č. 1530/4 u z.k.ul. 538
38. lokacija Srdoči, u k.o. Srdoči, površine 223 m²:
dio k.č. 1863/10 u z.k.ul. 4942
39. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine  122 m²:
dio k.č. 302/1 u z.k.ul. 2896
40. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine  98 m²:
dio k.č. 302/1 u z.k.ul. 2896
41. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine  91 m²:
dio k.č. 302/1 u z.k.ul. 2896
42. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine    210 m²:
dio k.č. 413/7 u z.k.ul. 1172, površine  16 m²
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272, površine  194 m²
43. lokacija Kantrida , u k.o. Plase, površine   202 m²:
dio k.č. 413/7 u z.k.ul. 1172, površine  15 m²
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272, površine   187 m²
44. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine  175 m²:
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272
45. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine  109 m²:
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272
46. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine  166 m²:
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272
47. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine        249 m²:
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272, površine  245 m²
dio k.č. 282/1 u z.k.ul. 1176, površine    4 m²
48. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine  138 m²:
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272
49. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine         60 m²:
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272, površine   41 m²
dio k.č. 413/7 u z.k.ul. 1172, površine 19 m²
50. lokacija Kantrida , u k.o. Plase, površine        215 m²:
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272, površine  190 m²
dio k.č. 407/4 u z.k.ul. 866, površine   25 m²
51. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine       330 m²:
dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272, površine   201 m²
dio k.č. 282/4 u z.k.ul. 1176 , površine  31 m²
dio k.č. 282/1 u z.k.ul. 1176 , površine  98 m²
52. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine         309 m²:
dio k.č. 282/4 u z.k.ul. 1176 , površine   39 m²
dio k.č. 282/1 u z.k.ul. 1176 , površine 270 m²
53. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine         435 m²:
dio k.č. 282/1 u z.k.ul. 1176
54. lokacija Krnjnevo, u k.o. Plase, površine  256 m²:
dio k.č. 630 u z.k.ul. 2365, površine  74 m²
dio k.č. 629/1 u z.k.ul. 2365, površine  182 m²
55. lokacija Pehlin, u k.o. Plase, površine  1.685 m²:
cijela k.č. 815 u z.k.ul. 187, površine  1515 m²
dio k.č. 855/2 u z.k.ul. 791 , površine    170 m²
56. lokacija Turnić u k.o. Plase, površine 193 m²
dio k.č. 2132/1 u z.k.ul. 2416
57. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine           48 m²:
dio k.č. 2126/29 u z.k.ul. 1033, površine 15 m²
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033, površine     2 m²
dio k.č. 2126/2 u z.k.ul. 1033, površine   31 m²
58. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine    69 m²:
dio k.č. 2126/29 u z.k.ul. 1033
59. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine            9 m²:
dio k.č. 2126/29 u z.k.ul. 1033, površine  5 m²
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033, površine    4 m²
60. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   59 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
61. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   48 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
62. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   151 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
63. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   45 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
64. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   137 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
65. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   60 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
66. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   47 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
67. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   170 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
68. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine   244 m²:
dio k.č. 2126/4 u z.k.ul. 1033
69. lokacija Podmurvice, u k.o. Plase, površine  211 m²:
dio k.č. 902/25 u z.k.ul. 2190
70. lokacija Rujevica, u k.o. Plase, površine   160 m²:
dio k.č. 1745/2 u z.k.ul. 2947, 4/5 od 200 m² = 160 m²
71. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine 152 m²:
dio k.č. 956/1 u z.k.ul. 3834 površine 11 m²
dio k.č. 956/2 u z.k.ul. 3834 površine 141 m²
72. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine   201 m²:
dio k.č. 1719/1 u z.k.ul.  4187
73. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine   246 m²:
dio k.č. 1719/1 u z.k.ul.  4187
74. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine   243 m²:
dio k.č. 1719/1 u z.k.ul.  4187
75. lokacija  Podmurvice, u k.o. Plase  površine  228 m²:
dio k.č. 1060/1 u z.k.ul. 2029
76. lokacija  Podmurvice, u k.o. Plase  površine  201 m²:
dio k.č. 1060/2 u z.k.ul. 2030
77. lokacija Podmurvice, u k.o. Plase, površine 67 m²:
dio k.č. 1120/5 u z.k.ul. 1609
78. lokacija Škurinjska Draga , u k.o. Plase, površine  338 m²:
dio k.č. 1553/2 u z.k.ul. 474 površine 173 m²
dio k.č. 1567 u z.k.ul. 474 površine 165 m²
79. lokacija Banderovo, u k.o. Plase, površine 95 m²:
dio k.č. 1958 u z.k.ul. 527
80. lokacija Rastočine, u k.o. Kozala, površine 77 m²
dio k.č. 10/1 u z.k.ul. 1726
81. lokacija Braščine, u k.o. Kozala, površine 352 m²:
cijela k.č. 864  u z.k.ul. 5476, površine 98 čhv = 352 m²
82. lokacija Kozala, u k.o. Kozala, površine  50 m²:
dio k.č. 676/2  u z.k.ul. 732
83. lokacija Kozala, u k.o. Kozala, površine  76 m²:
dio k.č. 676/2  u z.k.ul. 732
84. lokacija Kozala, u k.o. Kozala, površine  68 m²:
dio k.č. 676/2  u z.k.ul. 732
85. lokacija Grbaste, u k.o. Pašac, površine 651 m²:
cijela k.č. 1385/128  u z.k.ul. 817, 181 čhv = 651m²
86. lokacija Draga, u k.o. Draga, površine  406 m²:
cijela k.č. 2835 u z.k.ul. 1068, površine 113 čhv = 406 m²
87. lokacija Draga, u k.o. Draga, površine  500 m²:
dio k.č. 2720/6  u z.k.ul. 1183, površine 82 m²
dio k.č. 2720/5  u z.k.ul. 1183, površine 378 m²
cijela k.č. 2720/7  u z.k.ul. 1183, površine 40 m²

OSNOVNI UVJETI:

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom se predaju do 16.09.2015. godine do 11:30 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali.
Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka, IV. kat, soba 408 ili na telefon broj 209-437 ili 209-419.
Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 408 uz predočenje dokaza o obavljenoj uplati iznosa od 250,00 kn za lokacije pod A. i B., 500,00 kn za lokacije pod C., te 100,00 kn za lokacije pod D., E. i F., na račun IBAN:3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68-7242-OIB-515.

Veze prema drugom sadržaju
Grafički prilog natječaja, (PDF; 1.022 KB)

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari