Kako Jutarnjem odgovara Državni inspektorat, u tome nije ništa sporno te je čak i na razini EU donesena Uredba o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređaja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, prema kojoj je meso koje sadrži strana tijela neprikladno za stavljanje na tržište “osim ako je riječ o slobodnoživućoj divljači”, piše Net.hr

Što vrijedi za jelena, ne vrijedi za svinju

“Kod odstrjela divljači može se dogoditi, i nakon obrade i pregleda ovlaštenog veterinara, da zaostanu fragmenti streljiva koji oku mogu biti nevidljivi. EU je to uzela u obzir te je Uredbom propisala da je meso neprikladno za stavljanje na tržište ako sadrži strana tijela, osim upravo u ovom slučaju kada se radi o mesu slobodnoživuće divljači stavljenom na tržište kada je moguće zaostajanje materijala upotrijebljenih za lov životinje”, pojašnjavaju iz Inspektorata.

VIDEO DANA:

Dodaju kako upozorenje na deklaraciji čak nije niti propisana obveza, nego „dobrovoljni navod iz predostrožnosti“.

Također, i statistika pokazuje da je šansa za “pojesti metak” iz divljači makla: od 2019. godine naovamo nije bilo zabilježenih prijava potrošača o kontaminaciji mesa ostacima streljiva, a ne bilježe se niti slučajevi pozitivnih uzoraka utvrđenih niti u monitorinzima, niti u sklopu službenih kontrola.

No iza svega možda leži drugi razlog – takvo upozorenje implicira da je meso autentično, odnosno stvara sliku kako je porijeklo zaista ustrijeljena divljač.