Hrvati na skijanju u Austriji zameteni u snijegu!

Vrijeme će biti nemilosrdno cijeli tjedan na dijelu skijališta koje Hrvati posjećuju