Maturanti, roditelji, razrednici, škole pa i agencije na mukama: ići na maturalac u Španjolsku ili izgubiti novac?

Dok su neke škole već odlučile da na put idu, druge su preporuku Ministarstva o odgodi primijenili i od puta odustali. Istražili smo što će biti s povratom novca i to s oko 3-4 tisuće kuna koliko stoji put