Navala turista donijela odličnu zaradu, ali i probleme s odvodnjom i devastaciju nacionalnih parkova

Hrvatska bi ove godine mogla dosegnuti čak 100 milijuna noćenja, čime bi premašili rezultate koji su strategijom predviđeni za 2020. godinu. No, sve veći broj turista izaziva i niz popratnih problema o kojima se malo govori.