Profesor s optužnicom za pedofiliju nesmetano radi u tri škole

Profesoru je optužnica potvrđena 1. ožujka u Šibeniku. Na bjelovarskom području radi u nekoliko škola, čak i u jednoj daruvarskoj