SOCIJALNA SKRB ZA 2023. GODINU

Grad Rijeka pruža još veću podršku najugroženijim umirovljenicima i podstanarima u 2023. Evo koga će još novčano podupirati

Foto. Hrvoje Skočić/Riportal

Utvrđeni su iznosi potpora iz Odluke o socijalnoj skrbi za 2023. godinu

Na gradonačelnikovom kolegiju utvrđeni su iznosi potpora iz segmenta socijalne skrbi za 2023. godinu, a na temelju nove Odluke o socijalnoj skrbi, kojom su povećani iznosi pomoći te proširen obuhvat prava za najugroženije skupine građana.

Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći. Radi se o određivanju visine iznosa poklon-bona za nabavu opreme za novorođenčad, pomoći za vrtiće i jaslice za roditelje koji primaju doplatak za djecu, novčane pomoći za umirovljenike i starije osobe bez osobnog prihoda, troškova godišnje karte za osobe starije od 65 godina, poklon-bona za nabavku kućanskog uređaja, naknade troškova podstanarine, nužnog smještaja, električne energije, kao i smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

Pored tih zaključaka koji proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi, doneseni su i zaključci koji se tiču ovogodišnje visine iznosa potpore za svu riječku novorođenčad, kao i podmirivanja troškova javnog prijevoza za dobrovoljne darivatelje krvi.

Gradonačelnik Filipović: pomoć najpotrebitijima u fokusu je naše politike

Kako je kazao riječki gradonačelnik Marko Filipović, radi se o velikom broju zaključaka koji se odnose na brojne kategorije najugroženijih građana i koji pokazuju sveobuhvatnost gradskog Socijalnog programa.

„Nastavljamo kontinuitet socijalne politike koju provodimo čitav niz godina, šireći obuhvat prava za najugroženije skupine, prvenstveno umirovljenike, koji su možda i najpogođeniji u ovim kriznim vremenima i inflatornim udarima i naravno svim onima kojima je pomoć itekako potrebna u ovom neizvjesnim vremenima. Pri kreiranju proračuna vodili smo računa da oni kojima je to najpotrebnije budu itekako uključeni u sve ove zaključke, jer je pomoć najpotrebitijima u fokusu naše politike i našeg političkog djelovanja“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski, zadužen za područje socijalne skrbi i zdravstva, istaknuo je kako se je već pri sastavljanju proračuna za 2023. godinu inflacija počela zahuktavati.

„Postali smo svjesni koliki će biti problem osobama koje su već u tom trenutku bili financijski ugrožene. Stoga je kod sastavljanja proračuna za 2023. godinu, a okviru mogućnosti proračuna, svakako bio naglasak na većem izdvajanju za socijalne potrebe“, naglasio je zamjenik gradonačelnika Palčevski, te dodao kako je za provedbu Socijalnog programa u 2023. godini osigurano milijun eura više nego u protekloj godini, odnosno sveukupno 3,8 milijuna eura.

„Sve ovo pokazuje da je Grad Rijeka ostao među vodećim gradovima u RH po svojem socijalnom programu,“ kazao je zamjenik gradonačelnika Palčevski.

„Radi se o sveobuhvatnom programu koji obuhvaća široki spektar ljudi koji su u potrebi i praktički sredstva su povećana i više od stope inflacije, tako da to možda i na najbolji način svjedoči o smjeru u kojem vodimo našu socijalnu politiku“, poručio je gradonačelnik Filipović, naglašavajući kako je, osim prema socijalno ugroženim građanima Rijeke, socijalna zaštita usmjerena i prema svima onima koji su u naš grad došli spletom nesretnih okolnosti, kao izbjeglice iz Ukrajine ili migranti.

Poziv Vladi i nadležnom ministarstvu da se uključe u rješavanje migrantske krize u Rijeci

„Prošle godine, a to se nažalost nastavilo i u ovoj godini, suočeni smo s ogromnim pritiscima vezanim uz migrantsku krizu i praktični imamo migrantsku situaciju u samom centru grada. Smatram da smo adekvatno, koliko god su to naše mogućnosti dozvoljavale, reagirali na nju. Koristim ovu priliku da se zahvalim i nevladinim udrugama koje su pomogle svojim angažmanom i nebrojenim volonterskim satima, a zahvaljujem se i Riječkoj nadbiskupiji koja je pružila ruku ljudima u nevolji“, kazao je gradonačelnik Filipović, podsjećajući kako je iz gradskog proračuna izdvojeno nešto više od pola milijuna kuna proračunske rezerve za pomoć migrantima.

„Nekako sam se nadao da će s ulaskom Hrvatske u šengenski prostor taj val migranata možda biti u određenom dijelu zaustavljen ili da neće biti toliko intenzivan u samom centru Rijeke, međutim situacija se nažalost nastavila i na to smo morali reagirati. Uputio sam pismo premijeru, dvojici potpredsjednika Vlade te ministru socijalne skrbi da se aktivnije uključe u ovu problematiku, jer smatram da je to problem koji ne može rješavati samo Grad Rijeka, nego se itekako trebaju uključiti svi relevantni dionici, a tu prije svega smatram na Vladu i resorna ministarstva koji su dužni brinuti ne samo o vanjskim granicama EU, nego i o sigurnosnoj situaciji u samim gradovima. Naravno da bi to trebalo rezultirati i jačim angažmanom i policije, ali i sustava HŽ, na čijem se području ova kriza trenutno i događa. Mi ćemo nastaviti pomagati sukladno našim mogućnostima, no ni naše mogućnosti nisu neizmjerne i u tom segmentu i odavde ide poziv da se sve relevantne institucije uključe u rješavanje ovog itekako velikog problema, jer oni nije samo humani, ljudski, već je i sigurnosno pitanje, pitanje koje trebamo riješiti ne samo na razini grada, nego u jednoj široj koordinaciji svih dionika“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Povećanje iznosa pomoći za podstanarinu te mjesečne pomoći umirovljenicima

S ciljem usuglašavanja s novim Zakonom o socijalnoj skrbi te pružanja veće socijalne zaštite najugroženijim skupinama građana, donesena je nova Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, koju se odlikuje povećanim iznosima pomoći te proširenjem obuhvata prava za najugroženije skupine građana.

Najveća i najvažnija novost je povećanje cenzusa prihoda, koji su povećani u rasponu od 20 do 50 %, kako za kućanstva, ovisno o broju članova, tako i za priznavanje prava na novčanu pomoć za svakodnevne troškove umirovljenika, koji je porastao s dosadašnjih 1.700,00 kuna na 2.298,00 kuna ili 305 eura. Za jednoroditeljske obitelji/kućanstva cenzusi prihoda ostali su kao i do sada 20% viši u odnosu na prije navedene cenzuse za ostale tipove kućanstava. Proširen je i obuhvat korisnika s dvije nove kategorije: starije osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe te žrtve obiteljskog nasilja. Novina je da socijalna prava mogu ostvarivati i stranci pod privremenom zaštitom, a prvenstveno se misli na raseljene osobe iz Ukrajine kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom.

Na današnjem kolegiju gradonačelnika utvrđene su visine iznosa pojedinih oblika pomoći. Govoreći o najvažnijim promjenama u odnosu na proteklu godinu, zamjenik gradonačelnika Palčevski naglasio je povećanje pomoći za podmirenje troškova podstanarine, kao i povećanje iznosa za svakodnevne troškove umirovljenika i osoba starijih od 65 godina bez prihoda.

Novčane pomoći starijim osobama bez prihoda i umirovljenicima s malim mirovinama, uz pomoć za gradski prijevoz

Starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći, od kojih su dvije pomoći uvećane u odnosu na proteklu godinu.

Tako je uvećan iznos mjesečne novčane pomoć za svakodnevne troškove, na koju mogu ostvariti pravo umirovljenici čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 2.298,00 kuna ili 305 eura.

Umirovljenik samac, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 305 eura, pri čemu ako je ta razlika manja od 40 eura ili 301,38 kuna ostvaruje novčanu pomoć u iznosu od 40 eura.

Umirovljenik član kućanstva, čije kućanstvo odgovara gradskim cenzusima, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u iznosu od 40 eura. S obzirom na to da se planira da će u ovoj godini ovaj oblik pomoći koristiti veći broj umirovljenika nego u protekloj, u Proračunu Grada Rijeke u 2023. godini povećana su sredstva za ovaj oblik pomoći te je osigurano 500.000,00 eura ili 3.767.250,00 kuna.

Uvećan je iznos mjesečne novčane pomoći za osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, koji sad iznosi 50 eura ili 376,73 kuna. Pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez redovitih osobnih prihoda, odnosno osobe u dobi od 65 i više godina koja ispunjavaju uvjet nacionalne naknade za starije osobe. Za isplatu novčane pomoći u proračunu je osigurano 72.000,00 eura ili 542.484,00 kuna.

Građanima starijima od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 265,45 eura ili 2.000,00 kuna, Grad Rijeka će djelomično podmirivati iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu, na način da će Grad Rijeka sufinancirati 3,98 eura ili 30 kuna, dok će razliku do 13,27 eura ili 100,00 kuna podmirivati građani. Besplatan prijevoz omogućen je osobama starijim od 65 godina koji su ratni ili civilni invalidi rata, udovice ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili ispunjavaju uvjet oštećenja organizma.

Pomoći podstanarima kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

Uvećani su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Tako oni korisnici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – samci, imaju pravo na mjesečnu pomoć od 90 eura ili 678,11 kuna, dvočlano kućanstvo od 140 eura ili 1.054,83 kuna, tročlano kućanstvo od 150 eura ili 1.130,18 kuna, četveročlano kućanstvo od 160 eura ili 1.205,52 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 20 eura ili 150,69 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 250 eura ili 1.883,63 kuna. Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine te korisnici koji zadovoljavaju gradski mogu ostvariti pomoć u visini od 90 eura ili 678,11 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 140 eura ili 1.054,83 kuna mjesečno u višečlanom kućanstvu. U 2023. godini za tu namjenu osigurano je 650 tisuća eura.

Određeni su i iznosi pomoći za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine, kojima se pruža podrška podstanarima kao jednoj od socijalno najugroženijih kategorija građana. Tako zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 133 eura ili 1.002,09 mjesečno ako ispunjavaju uvjet na pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu te uvjet prihoda. U 2023. godini za tu namjenu osigurano je 150 tisuća eura.

Korisnicima nužnog smještaja Grad Rijeka će nadoknađivati 50% iznosa naknade za korištenje nužnog smještaja propisane Odlukom o utvrđivanju visine naknade za korištenje nužnog smještaja.

Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je pravo na naknadu troškova stanovanja i to pravo na naknadu za troškove električne energije za korisnike koji se griju na električnu energiju. Pravo na naknadu za troškove električne energije može ostvariti korisnik koji ispunjava pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili uvjet nacionalne naknade za starije osobe, ako je vlasnik stana, najmoprimac koji plaća zaštićenu najaminu ili slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe te korisnik nužnog smještaja Grada Rijeke. Tako samci imaju pravo na mjesečnu pomoć do 20 eura ili 150,69 kuna, dvočlano kućanstvo do 30 eura ili 226,04, tročlano kućanstvo do 40 eura 301,38 kuna, četveročlano kućanstvo do 60 eura ili 452,07 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 10 eura ili 75,35 kuna. Korisnici nužnog smještaja pravo imaju u dvostrukom iznosu. U 2023. godini za tu namjenu osigurano je 55 tisuća eura.

Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 1.000 kuna. Pomoć za nabavku kućanskog uređaja u 2021. godini koristilo je 337 samaca, a u 2022. godini za tu namjenu osigurano je 260 tisuća kuna.

Utvrđene visine pomoći za obitelji s malom djecom, učenike i studente

Kako je istaknula pročelnica Mušković, dio iznosa socijalnih prava za koje je potrebno svake godine donijeti odluku gradonačelnika u 2023. su godini ostali na razini prošle godine.

Roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, uvjet stadalnika rata imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 270 eura ili 2.034,32 kune. U 2022. godini u proračunu je za oko 40-ak korisnika osigurano 10.600 eura.

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu i u 2023. godini moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima.

Redoviti učenici srednje škole i studenti koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć ili njegu ili osobnu invalidninu), udomljeni su, odnosno djeca su smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 135 eura ili 1.017,16 kuna. Za isplatu novčane pomoći u proračunu je osigurano 13 tisuća eura.

Sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Gradonačelnik je usvojio zaključak prema kojem se u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može na teret Grada smjestiti i liječiti psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili zadovoljava gradski cenzus. Samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20% mjesečnog prihoda. Pomoć za podmirenje troškova smještaja u bolnicu u 2022. godini koristilo je 45 osoba, a u 2023. godini za tu namjenu osigurano je 300 tisuća eura.

Novčane potpore za opremu novorođenog djeteta na istoj razini kao i prošle godine

Novčana potpora za opremu novorođenog djeteta u 2023. godinu bit će na istoj razini kao i prethodne godine, kada su iznosi za sve riječke novorođene bebe povećani za dvostruko. Potpora za prvo dijete iznosi 400 eura (3.013,80 kuna), za drugo 530 eura (3.993,29 kuna), a za treće i svako sljedeće 800 eura (6.027,60 kuna).

Kako je iz nove Odluke o socijalnoj skrbi izostavljena kategorija dobrovoljnih darivatelja, a s obzirom na to da Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb smatra da dobrovoljne darivatelje krvi ne bi trebalo kategorizirati kao korisnike socijalne skrbi već kao posebnu, samostalnu kategoriju, gradonačelnik je donio zaključak o podmirivanju troškova povlaštene vozne karte za muškarce s 40 ili više darivanja odnosno žene s 25 ili više darivanja.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Views Views