ZAKLJUČAK STUDIJE

Luka nautičkog turizma Porto Baroš pozitivno će promijeniti cjelokupno stanje okoliša

default

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održano je Javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš.

U luci Porto Baroš previđena je izgradnja nove luke nautičkog turizma, koju je investitor, tvrtka ACI GITONE, nazvala ACI marina Rijeka.

Projektom je predviđena rekonstrukcija, prenamjena, dogradnja i nadogradnja postojećih građevina, kao i izgradnja novih građevina. Prostorno-planskom dokumentacijom planirana je luka nautičkog turizma Porto Baroš definirana je kao građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku, a Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke određen je obuhvat kopnenog i morskog dijela marine veličine 10,5 hektara.

Izrađena je studija utjecaja na okoliš

Nova luka nautičkog turizma je planirana da zadovolji sve kriterije za kategorizaciju marine 5 sidara, uz primjenu suvremenih tehnologija u pogledu sigurnosti korisnika, zaštite okoliša i održivog razvoja. Predviđeni kapacitet marine iznosi ukupno 226 plovila u moru.

Idejni projekt izradila je tvrtka ZONA 100, a sukladno zakonskim odredbama izrađena je studija utjecaja na okoliš, koju je prezentirao je voditelj studije Mladen Grbac iz tvrtke Rijeka projekta. U izradi studije su sudjelovalo tridesetak stručnjaka.

Uz izrađivače, prezentaciji su nazočili Anđelko Petrinić, direktor tvrtke ACI GITONE, Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, tijela zaduženog za koordinaciju javne rasprave, Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke, kao i zainteresirani građani.

Kako je istaknuo Grbac, nakon izvršene analize utjecaja dat je prijedlog mjera zaštite okoliša tijekom pripreme, gradnje i korištenja, njih više od sto, te prijedlog praćenja stanja okoliša.
„Uz primjenu navedenih mjera te propisanih zakonskih uvjeta tijekom izvođenja i korištenja, zahvat je prihvatljiv za okoliš“, istaknuo je Grbac.

Zaključak studije: Realizacija ovog zahvata u potpunosti pozitivno mijenja cjelokupno stanje

U prijedlogu ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš stoji kako je postojeće stanje luke Baroš definiran je zapuštenim lučkim površinama, lučkom mehanizacijom (dizalice), objektima i nefunkcionalnim prostorom za značajnije lučke prekrcaje.

„Zapuštenost prostora u centralnom dijelu gradske luke i samog Grada Rijeke nameće potrebu hitne obnove i prenamjene ovog značajnog prostora. U građevinskom smislu nema većih zahvata, osim izgradnja mosta preko Mrtvog kanala koji povezuje dva razdijeljena područja luke, manja obalna konstrukcija te produžetak postojećeg lukobrana. Što se tiče nadgradnje kompleks derutnih objekata se rekonstruira, dijelom gradi novi i sve skupa dovodi u funkcionalnu svrhu.

Prenamjena lučkog prostora iz jedne neadekvatne teretne luke u luku nautičkog turizma prepoznata je kroz razvojnu koncepciju i sadržano u svim važećim prostornim planovima“, stoji u zaključku studije, te se dodaje:

„Realizacija ovog zahvata je ujedno i realizacija zahtjeva prostornih planova. Sagledavajući prirodne značajke okoliša, odnose spram urbanog prostora, stanovništva, krajobraza, kulturno-povijesnih odnosa te novih utjecaja koji mijenjaju prostorne odnose, izgradnja luke nautičkog turizma donosi veliki pozitivan utjecaj u uži i širi prostor zahvata te čini okosnicu u realizaciji ostalih planskih ciljeva koji se odnose na razvoj obalnog pojasa, putničke obale, područja Delte i dr.

Priobalno područje Grada Rijeke i područje Kvarnera ovim zahvatom dobiva jednu modernu i funkcionalnu luku nautičkog turizma koja slijedi najviše svjetske standarde i omogućuje daljnji razvoj nautičkog turizma uz visoki nivo uslužnosti. Postojeće stanje luke Porto Baroš je neodrživo i realizacija ovog zahvata u potpunosti pozitivno mijenja cjelokupno stanje“.

Primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš mogu se uputiti do 5. siječnja 2023.

Javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš dio je procesa javne rasprave, koja traje do 5. siječnja 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javni uvid u Studiju može se obaviti u prizemlju upravne zgrade Grada Rijeke, Titov trg 3, Rijeka, radnim danom od 9.00 do 15.00 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na sljedeće načine:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida,
  • davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš, Grad Rijeka,  Primorsko-goranska županija.

Osim toga, primjedbe i prijedlozi na Studiju mogu se dostaviti i na e-mail adresu: vjekoslava.hrvatin@pgz.hr.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji se dostavljaju pisanim putem moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Studija je objavljena na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari