Treći rebalans proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu upućen Gradskom vijeću

Gradskom vijeću upućene su treće izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kojima bi prihodi iznosili 1,11 milijardi kuna, a rashodi 1,09 milijardi kuna, odnosno 5,4% manje u odnosu na tekući plan

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju kazao pročelnik Odjela za financije Ante Mađerić, radi se o tehničkom rebalansu kojim se dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda usklađuje s procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine i shodno tome plan mijenja na pojedinim stavkama prihoda i rashoda proračuna.

Trećim rebalansom proračuna predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.115.173.000 kuna, što predstavlja smanjenje za 63.727.000 kuna odnosno za 5,4% u odnosu na druge izmjene i dopune proračuna, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.096.770.000 kuna, što predstavlja smanjenje za 63.030.000 kuna odnosno za 5,4% u odnosu na tekući plan.

Važno je naglasiti kako se proračunom za 2019. godinu planira pokriće manjka iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 57,3 milijuna kuna, od čega Grad planira pokriće manjka u iznosu 56 milijuna kuna, a proračunski korisnici u iznosu 1,2 milijuna kuna.

„Na smanjenje ukupnih rashoda proračuna utječe dinamika realizacije pojedinih projekata kao što su uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga ili pak poslovna zona Bodulovo, budući je složena procedura postupaka javne nabave usporila planiranu dinamiku radova“, rekao je pročelnik Mađerić, napominjući kako je promijenjena dinamika odvijanja radova u najvećoj mjeri utjecala na smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Ta se vrsta rashoda trećim izmjenama planira u iznosu od 299,4 milijuna kuna što predstavlja smanjenje za 56,3 milijuna kuna, odnosno 15,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Smanjenje rashoda prati i smanjenje prihodovne strane proračuna u dijelu pomoći za 24,7 milijuna kuna ili 10,8%, budući da se navedeni projekti financiraju prihodima od pomoći iz europskih fondova, kao i usklađenje primitaka od kreditnih sredstava kojima se financira vlastito učešće u njihovoj provedbi. Svi navedeni projekti planirani su u proračunu za 2020. godinu.

Što se tiče ostalih prihoda, prihodi od poreza povećani su za 9,6 milijuna kuna ili za 2,7%, dok su prihodi od komunalnog doprinosa manji za 10,6 milijuna kuna u odnosu na dosadašnji plan. Došlo je i do povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Naime, ovim se rebalansom planira prodaja zemljišta PIK-u d.d. Rijeka u iznosu 4,2 milijuna kuna odnosno planira se međusobna zamjena nekretnina na način da Grad Rijeka stekne u vlasništvo drugog kata i tavanskog prostora u tzv. H-objektu u kompleksu Benčić, dok je PIK d.d. Rijeka izrazio interes za zemljište u vlasništvu Grada Rijeke. U prostorima prizemlja i prvog kata H-objekta već djeluje Muzej moderne i suvremene umjetnosti, a stjecanjem u vlasništvo dodatnih prostora omogućuje se potpuna realizacija projekta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Gradskom vijeću upućeni su i drugi dokumenti vezani uz rebalans proračuna za 2019. godinu, kao i za proračun za 2020. godinu, poput programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, programa raspodjele komunalnih prioriteta po mjesnim odborima ili programa gradnje komunalne infrastrukture.

Nacrt prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada
Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine na javnom savjetovanju

Do 16. siječnja na javnom savjetovanju se nalazi Nacrt prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine. Akcijski plan planski je dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području velikog grada u skladu s Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske.

Predloženi plan se nastavlja na dosadašnji, a uključuje provedbu mjera energetske učinkovitosti na području zgradarstva, prometa i rasvjete s očekivanim smanjenjem emisija CO2 u trogodišnjem razdoblju za 1.927,09 tona, odnosno uštedom 6.198.376 kWh.

Akcijski plan sadrži i procjenu potrebnih investicijski sredstava za provedbu mjera u iznosu od čak 171,6 milijuna kuna, koji se planiraju osigurati iz proračuna Grada Rijeke, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja pokrivaju postotak opravdanih troškova koje propisuje Fond i iz sredstava dostupnih iz strukturnih fondova Europske unije.

Grad Rijeka priprema kandidaturu za pristupanje VII. fazi Europske mreže zdravih gradova

Na kolegiju je prihvaćena inicijativa za pristupanje VII. fazi projekta Europska mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Da bi se postalo, odnosno ostalo članom spomenute mreže potrebno je ispuniti prilično zahtjevne uvjete, koji se obnavljaju svakih pet godina, odnosno prelaskom programa u novu fazu. Grad Rijeka je u Europsku mrežu zdravih gradova uključen od 1998. godine, kao prvi grad u Hrvatskoj.

U šestoj fazi projekta Grad Rijeka posebno se bavio promoviranjem zdravog starenja, fizičke aktivnosti i aktivnog življenja, brigom za djecu i mlade te prevencijom zlouporabe alkohola i droga. U sedmoj fazi gradovi će demonstrirati kako su zdravlje i blagostanje središnji dio njihovih razvojnih strategija.

Donesen Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

Utvrđen je Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, kojim se za uređenje plaža se sezonu kupanja, sanaciju štete nastale uslijed nevremena, održavanje hortikulture, održavanje platformi za osobe s invaliditetom i sl. planira utrošiti 560 tisuća kuna.

Imenovano je povjerenstvo za stručno vrednovanje i bodovanje podnesenih prijedloga za dodjelu nagrade „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2020. godini. Radi se o nagradi za doprinos odgoju i obrazovanju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području grada Rijeke, koja će se od sljedeće godine dodjeljivati odgojno-obrazovnim radnicima za individualni doprinos odgoju i obrazovanju na području Rijeke.

Utvrđene su konačne rang-liste stipendista Grada Rijeke nakon provedenih natječaja za dodjelu 57 novih stipendija darovitim učenicima i studentima, zatim studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke te učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. Svečano potpisivanje ugovora s novim stipendistima održat će se 18. prosinca u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

Na javni natječaj za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, objavljen početkom mjeseca, na kojem se prodavalo 2.200 m² zemljišta namijenjenog za izgradnju građevina društvene i slične namjene, javilo se Srpsko narodno vijeće, ponudivši 990 tisuća kuna. Kako je istaknuo pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, radi se o prostoru koji se nalazi u blizini Češkog doma na Hostima pogodnog za gradnju društvenog doma.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari